Interpellationer och festligheter

STOCKHOLM: I dag tar så de mer officiella festligheterna i samband med det stora bröllopet i Stockholm sin början.

Regeringen har först mottagning i Stadshuset och sedan middag för brudparet och alla gästerna på Skeppsholmen varefter riksdagen ger en festkonsert i Konserthuset.

Festligt, fullsatt och förhoppningsvis också lite folkligt.

Men innan allt detta tar sin början skall jag klara av ett antal interpellationsdebatter i riksdagen i en rad varierande utrikespolitiska ämnen.

Jag har förvånat mig över att oppositionspartierna – och speciellt deras s k ledande företrädare – varit så lama och passiva när det gäller interpellationer under mandatperioden.

Och det har i grunden varit beklagligt, eftersom dessa debatter ofta är viktiga när det gäller att klarlägga politiken i olika frågor.

Men nu har man således producerat några interpellationer i absolut elfte timmen, och dessa har alla buntats ihop till en debatt just i morgon förmiddag. Från publicitetssynvinkel är det kanske inte den allra mest optimala dagen, men den som lever får se.

20 Responses to Interpellationer och festligheter

 1. gubbstut skriver:

  Tråkigt att inte UD har kunnat hantera hovets inbjudningar. Nu kommer Omar al-Bashir, mördaren från Darfur, Kim Jong-Il från Nordkorera och Eritreas chargé d’affaires, att bevista Victoria och Daniels bröllop. Tydligen så hänger man inte med i utvecklingen. Skamligt!

 2. leewanta skriver:

  Politik är inte ett kontinuum. Det är en aspekt av opportunism som lever i en ”upp och ned” paradigm, där ”moment” eller ”skeenden” är lagrade på varandra ganska adhoc. Men politik behöver ett kontinuum, en kompass och en färdriktning.

  Publikum får fortsätta leva i en instabil, ineffektiv och hotfull världsbild tills man prioriterar annorlunda. Tills man prioriterar form och funktion framför ideologi och karriärs-politiker. Tills man slutar förväxla ”fri marknad” med finansiell anarki. Tills man slutar förväxla neo-globalisering med frihet.

 3. tsolin skriver:

  gubbstut:

  Jag antar att protokollet föreskriver att man bjuder samtliga i Stockholm ackrediterade ambassadörer. Det är väl ett hundratal. Det vore rätt orimligt att ur denna skara välja ut kanske 75 ambassadörer från ”anständiga länder” och undlåta att bjuda in resten. Har man diplomatiska relationer så har man. Punkt slut.

  Leewanta:

  Du har ”made your point” ett tjugotal gånger (eller mer) på exakt samma tema och är lika pratig, konspirationsteoretisk och allmänt virrig varje gång.

  Får jag rekommendera att Du återgår till klotterplanket ute på stan? (varför inte sätta upp långa handskriva lappar på lyktstolparna?).

  Sluta gärna skräpa ner på denna blogg.

 4. tsolin skriver:

  gubbstut (fortsättning)

  Det är således inte Kim Jong-il eller Omar-al Bashir som har bjudits till bröllopet utan respektive lands ambassadörer i Stockholm. Hade Kim-Jong-il bjudits in hade det förstås varit rätt sensationellt.

 5. bildterberg skriver:

  tsolin:
  Många s.k. ”konspirationsteorier” kan vara betydligt mer intressanta än funderingar kring vilka som har bjudits och vilka som inte har bjudits till ett bröllop.

 6. spanaren skriver:

  Medveten om att det inte är den optimala dagen då det kanske inte finns tid över från ur svensk synvinkel
  viktigare frågor….

  Törhända intresserade ändå kan finna tid åt att ägna en tanke åt de senaste händelserna i ”The New Great Game” i Centralasien.

  Vilken roll spelar USA/EU/NATO resp Ryssland/CSTO/Kina
  och politisk Islam i Kirgizistan och Ferganadalen i vad som nu sker?

  Kanske även detta är ett av de ämnen som behandlas i
  dagens debatt i elfte timmen som utrikesministern
  skriver i sitt inlägg.

  Länkar för en gångs skull till västmedia istället
  för ryska källor som naturligtvis skriver mycket
  om detta.

  http://www.rferl.org/content/in_the_news_kirchik_wsj_kyrgyzstan/2073521.html

 7. gubbstut skriver:

  tsolin:

  Protokollet anno 1976 när Carl XVI gifte sig med Silvia, är det man fortfarande följer vid dessa högtider, allt enligt UD. Det är 34 år sedan, på dessa år, borde detta protokoll ha justerats till nutid. Göran Persson åkte till Nordkorea, varför?

 8. plantan skriver:

  Tack ”tsolin” för väl författade inlägg, instämmer till fullo!!

 9. flyktingar skriver:

  tsolin:

  Intresserade av konspirationsteorier skulle få mycket ut av att fördjupa sig i Turkiets nuvarande inrikes- utrikes- och geopolitiska läge.

  Det är ganska mycket nu för Tayyip Erdogan: islamism, gazabåtar, kurdoffensiv (dussintals turkiska soldater döda senaste två månaderna, säkert mångdubbelt fler PKK-kurder i skuggan av Mavi Marmara), flera viktiga ändringar i konstitutionen, cypernfrågan som det yttersta formella hindret för EU-medlemskap, ovillig front gentemot Iran… och på det ett presidentval i antågan.

  De inom EU, som i Turkiet ser en stabil partner i Mellersta Östern, kommer framgent och under överskådlig tid sälla sig till utopistiska visionärernas skara.

 10. spanaren skriver:

  flyktingar,

  länkar till en rysk artikel som kan ge
  anledning till flera konspirationsteorier
  (alternativt klarsyn) vad gäller Turkiet.

  Ryska S-400 ”Triumf” är överlägset allt som idag
  finns i Väst inkl. Israel.
  S-400 har bla dubbelt så lång räckvidd som
  amerikanska MIM-404 ”Patriot”.
  Ryssland planerar nu S-500…..

  Tänk tanken att Turkiet vänder Väst helt ryggen och
  ansluter till Iran/Syrien……

  http://www.en.rian.ru/russia/20100616/159449041.html

 11. flyktingar skriver:

  spanaren:

  Erbjudandet att dela arsenal med Ryssland är ett tveeggat svärd. Det innebär ingående i strategisk allians. När detta sker kommer Ryssland noga se till att det passar deras geopolitska ambitioner, innan de de facto går med på att dela sådana. Vapnen produceras i Ryssland och levereras till Turkiet i mån av välvilja hot ryssarna…

 12. un2here skriver:

  spanaren skriver: … flera konspirationsteorier
  (alternativt klarsyn) vad gäller Turkiet.

  Att Turkiet skulle lämna NATO och gå med i CSTO för att på så vis enklare få sin ansökan till EU att … Nej. vänta nu lite? Det där er inte nån klokt påhittat konspiration.

 13. tsolin skriver:

  flyktingar och spanaren

  Håller med Er i viss utsträckning i Er oro för Turkiets väg.

  Men att Turkiet skulle vända väst helt ryggen tror jag är osannolikt. De interna spänningarna i landet verkar dock klart växa sig allt starkare med den islamistiska regeringen/presidenten mot det gamla traditionella kemalistiska sekulära etablissemanget. Såg att turkisk domstol nu släppt fri några av de påstådda potentiella kuppmakarna.

  Men inte ens en ännu mer islamistisk regim i Ankara kommer att göra misstaget att ”lämna väst” (NATO) kasta sig i Moskvas armar. Det gör ingen frivilligt.

 14. spanaren skriver:

  Tsolin/flyktingar,un2here

  Min tanke var inte att Turkiet skulle lämna
  NATO och ansluta till CSTO men att en ännu
  mer islamistisk regering i Ankara skulle
  återuppliva tankarna från det Ottomanska
  Imperiets dagar med 1914 års gränser ev. utökat med de turkisktalande fd sovjetrepublikerna i en ny islamsk stormakt tillsammans med Iran eventuellt
  även efter en islamistisk statskupp ”Taliban-Pakistan”
  inkl. ”Taliban-Afghanistan”.

  Ryssland säljer vapen till alla som betalar
  om det inte direkt strider mot ryska intressen.
  I rest-Georgien kan den historiska gränsen
  mellan Turkiet och Ryssland återupprättas
  – så är ett problem ur vägen – gynnsamt både för
  Ryssland och Turkiet.

  Ett EU och NATO som kanske inte längre finns om några
  år efter EURO-kollaps och militärt nederlag/urdragning
  i Afghanistan är kanske inte så lockande längre för
  ett ny-ottomanskt Turkiet med islamistiskt styre.

  Dessutom pågår ”The New Great Game” som kanske har
  svaret på frågan varför detta i Kirgizien…

  Kemalismen var ett resultat av det Ottomanska sammanbrottet i 1:a världskriget och segrarmakternas om möjligt ännu dåraktigare fredsavtal än det som
  slöts i Versaille.
  I Turkiet kom det nya kriget omedelbart medan det i Europa dröjde i 20 år.

  Vissa likheter finns med Ryssland efter kommunisternas
  kupp i oktober 1917 och där nu dagens Ryssland efter
  den kommunistiska parantesen åter anknyter till
  Tsarryssland.

  Solen går i denna påhittade konspiration ner i väster alltmedan Israel bygger sitt nya Masada där romarna ersatts av ”perser och hettiter”.

  Finns det en ljusare framtid….?

 15. un2here skriver:

  spanaren,

  Du går i cirklar.

  För att öka sannolikheten för att ditt resonemang ska kunna slå in, har du gjort dig av med EU och NATO redan som en förutsättning, från början. Sedan plötsligt så är det detta som blir konsekvensen på slutet också? Om jag förstår ”solen … går ner i väster” rätt, vill säga.

 16. spanaren skriver:

  un2here,

  Jag går inte i cirklar men har inte lyckats
  tydliggöra en tidslinje i mina funderingar
  som för övrigt till del inte är mina utan
  ”uppspanade” från källor som får anses trovärdiga.

  I dagens Turkiet pågår helt klart en omläggning av
  politiken och även en omsvängning av allmänhetens
  uppfattningar i utrikes/säkerhetspolitiska frågor
  i islamitisk riktning varvid troligen dagens styrande
  gör bedömningar av hur världen kan se ut om 5-10 år.

  Inom denna tidsperiod kan det senaste europeiska
  försöket att ockupera Afghanistan ha rönt samma öde
  som de brittiska på 1800-talet och det sovjetryska
  på 1900-talet.
  Vi har försökt sedan Alexander den Stores tid alltid med samma slutresultat.
  Har historien tagit slut även här som VI tror den
  gjort i vårt eget närområde?

  Ävenså kan Euron ha kollapsat och EU upplösts pga
  en återuppväckt nationalism inom dagens EU samtidigt
  som de spänningar alltid funnits under ytan i EU trots politikernas skönmålningar leder till ett
  post-EU med ”intressesfärer” mellan de större
  makterna – Tyskland/Frankrike/Italien och
  naturligtvis Ryssland med anglosaxarna väst om Brest.

  I Israel kan den nuvarande politiken, särskilt
  om USA återgår till politiken före 2:a världskriget,
  leda till ett nytt Masada som kanske inte är helt av
  ondo för världen i övrigt. Saknar någon DDR?

  I Pakistan kan slutet för den styrande överklassen
  komma när som helst på samma sätt som skedde i
  Shahens Iran. Redan idag påstås delar av den
  pakistanska krigsmakten, bla underrättelsetjänsten,
  samarbeta med den islamistiska motståndsrörelsen
  både i Pakistan och Afghanistan.

  Det helt nya ryska luftvärnssystemet S-400 ”Triumf”
  tillförs nu de ryska väpnade styrkorna och utgör
  idag Moskvas luftvärn. Till skillnad från det med
  USAs ”Patriot” jämförbara äldre S-300 ”Favorit”
  kommer ”Triumf” kanske inte exporteras i större
  mängd innan de ryska egna behoven tillgodosetts.

  Från Kaukasus i väster till Kina i öster pågår
  ”The New Great Game” om vilket vi svenskar får
  veta mycket lite.

  En positiv utveckling kanske inleds med ett närmande
  mellan Ryssland och västmakterna…..

 17. flyktingar skriver:

  spanaren:

  Du verkar uppgiven.

  Om din inställning är den förhärskande i västerlandet, så är det precis så illa som många befarar. Du har inte förstått att människorna på andra sidan FLYR till Europa för att få del av västerlandets frihetsideal.

  Med din inställning är dystopin redan här. Ett förräderi. Ett förskjutande av generationers hoppfulla samhällsbygge. Något man aldrig förr skådat maken till.

  Tack och lov växer det hela tiden upp nya generationer som inte låter sina synfält och sinnen förmörkas av spanare, som tillfälligt förlorat sin nyktra observationsförmåga. Skärpning.

  Raketer och totalitära styrelseskick är till för att besegras, INTE beundras, tas efter eller fruktas. Det är i kamp mot just dessa, som vårt samhällsbygge ska fortsätta utvecklas.

  Den samhällsutveckling, som är vår, är ett pågående projekt måste skyddas samtidigt som den erbjuds till alla de som önskar delta i den. Metoderna till skydd måste finnas där och de må vara allt från diplomatiska, ekonomiska och om nödvändigt även militära i allians med likasinnade.

  Sunt förnuft säger envar att försvagande av ofullkomliga vänner innebär stärkande av uttalade fiender. Minns att i krig och kärlek är allt tillåtet, även sunt förnuft.

 18. spanaren skriver:

  flyktingar,

  Vad ser ”flyktingar” när hen spanar ut över
  utvecklingen i dagens värld tex USAs minskade
  stöd till Israel som idag liksom på korsfararnas
  tid är Västerlandets brohuvud i Levanten?

  Ryssland är åter starkt inom sin traditionella
  intressesfär dit även Östersjöområdet hör.
  Östersjön är/har varit/förblir centrum för maktkampen i vårt närområde de senaste tre seklerna om inte ännu längre.

  Vad gör vår statsledning? – avskaffar i princip den
  svenska krigsmakten i en chamberlainsk förhoppning
  om att historien tagit slut och att det råder
  om inte ”evig fred” så i varje fall ”fred i vår tid”
  och att krig i Europa hör hemma i historieböckerna.
  Det trodde man före de jugoslaviska inbördeskrigen
  och Saakasjvilijs dåraktiga angrepp på Ryssland också.

  Den nuvarande amerikanska administrationen saknar
  tydligen intresse för både det ”nya” och ”gamla”
  Europa i en överenskommelse med Medvedev/Putin
  om ”återstållning” av förbindelserna eller skall vi säga rysk neutralitet vid ”krigsfall Iran” med
  återtagen faktisk rysk kontroll över fd Sovjets territorium.

  Vem skall försvara Västerlandet när det tycks som
  den svenska inställningen att ”någon annan” skall
  försvara Sverige utan någon som helst egen insats
  tycks alltmer gälla även Eurabia i stort.

  Liksom Egypten tröttnade på att palestinierna
  i varje framprovocerat krig tänkte sig att
  slåss till den siste egyptiske soldaten medan
  den egna insatsen var minimal kommer kanske
  egyptiska tankar att styra USAs agerande i framtiden vad gäller världen utanför Nordamerika.

  Var är min ”spaning” inkorrekt i dagens värld?

  Vilken bild ser ”flyktingar” i olika media/källor?

 19. flyktingar skriver:

  Demokrati utgör en speciell pedagogisk utmaning för sanningssägare. Därför finner man sällan sådana bland våra folkvalda. Att hela sanningen inte ständigt understryks innebär inte nödvändigtvis att djupa insikter och förståelse saknas. Tajming och valtaktisk planering för konsekutiva mandatperioder gör våra politiker till ett systemets gisslan. Det kan tyckas som att Sverige i praktiken endast kan styras på endast ett sätt.

  Vad Sveriges militära kvaliteter anbelangar, så har dessa aldrig långsiktigt varit i paritet med exempelvis ryssarnas. Allt sedan Peter den stores dagar har Sverige varit lillebror och förlitat sig till allianser för att balansera trycket från öst. Denna ”mottrycksättning” under efterkrigstiden blev ytterligt komplicerad och turbulent pga det vakuum som uppstod i Europa efter Nazitysklands fall. Detta hade lett till svenska atombomber, ett program signerat Erlander/Palme, om inte USA gått in som säkerhetsgarant.

  USA kommer aldrig ”tröttna” på att försvara sina vänner och meningsfränder. Amerikanerna är trofasta. Detta till skillnad från deras fränder i den gamla världen. Om Européerna en gång kommer att stå själva, så kommer detta att vara självvalt.

 20. un2here skriver:

  * Vare sig S-300 eller S-400 är hot, snarare tvärtom så främjar de stabilitet och försvårar för en anfallande part.

  * Ett tillbakadragande från Afghanistan är inte per definition ett misslyckande. Egentligen så är det målet – men vad som saknas är klarhet i vilken politisk verklighet vi vill se innan vi drar oss tillbaka. Personligen blickar jag norrut mot Turkmenistan – som har flera traditionella kulturella likheter – snarare än österut mot det kaos som råder i Pakistan. Området runt Khyberpasset och NW Frontier har dock alltid varit en bra bit bortom nationella lagar. Situationen är alltså inte enbart en konsekvens av det forna talibanstyret – även om det givetvis har påverkat vad som var en slags trevlig anarki till, ja vad det nu ska föreställa.

  * Ett islamistisk maktövertagande i Pakistan – demokratisk eller annorledes – kommer omedelbart att resultera i en militärkupp enligt invant mönster: ”Gärna demokrati, men inom rimliga gränsar!”, så länge CIA får vara med i leken.

  Om Israel/Palestina? Åk och hälsa på Amira i Ramallah. Ungefär så kommer det att bli nån gång, när det blir klart…

%d bloggare gillar detta: