Mindre idealiskt

Det är förstås – om jag skall utrrycka mig ytterligt diplomatiskt – mindre idealiskt att den tjeckiska oppositionen lyckats manövrera fram en misstroendeförklaring mot sin regering mitt i landets ordförandeskap av den Europeiska Unionen.

Det framstår knappast som vare sig nationellt eller europeiskt ansvarsfullt att bete sig på detta sätt. Partipolitiska trätor av detta slag bör läggas åt sidan under ett ordförandeskap – det finns all tid i världen senare.

Trots detta utgår jag från att man på ett eller annat sätt hittar en lösning som innebär att den nuvarande regeringen fortsätter intill dess att den lämnar över ordförandeskapet till oss vid juni månads utgång.

Allt annat vore att tillfoga det europeiska samarbetet uppenbar skada.

7 Responses to Mindre idealiskt

 1. perfro skriver:

  Kanske den regeringsbildning som nu är på gång i Israel kan bli en förebild?

  Vad gäller det kommande svenska ordförandeskapet får vi hoppas att det inte urartar till ett partipolitiskt käbbel.

  Motsatstsen är inte otänkbar mot bakgrund av bl a miljöpartiets kritik mot regeringen för att inte ta klimatfrågan på allvar.

 2. madman84 skriver:

  Vad skulle det kunna innebära om regerinen tvingas att avgå innan ordförandeskapet är över? Blir detta ett förlorat halvår för EU,? legitimiteten kommer väl saknas för att vara just orförande i EU??

 3. perfro skriver:

  Det har nu kommit ett nytt besked. Det kommer enligt lag ta sin tid innan nyval kan äga rum.

  Nuvarande regering kommer därför att klara av sitt ordförandeskap, tack och lov.

 4. dukeh3 skriver:

  Carl, jag tycker du gör det lite för enkelt att bara skylla det senaste på den tjeckiska oppositionen. En mycket stor skuld i det som nu sker måste ändå ligga på den nu falna premiärministerns lott. Har har kört landet som om det vore hans privata furstendömme. och försökt trots ivrigt motstånd från befolkningen det ena dumma beslut efter det andra.

  * USA:s Misilförsvar.
  * Lissabon fördraget.

  Det är så att man ibland undrar vem han tror att han representerar. För de är då inte den tjeckiska befolkningen. Lägg till detta den ekonomiska krisen så är det inte alls konstigt att hans knappa skara bara blir knappare. Vad jag kan uppleva är att han har totalt missat vad det betyder att vara premiärminister i en representativ demokrati, något som han får begrunda nu tiden framöver.

  Självklart är det mycket tråkigt för EU att ordförandelandets regering faller. Men det vore ännu tråkigare om den hade fått sitta kvar, för det hade visat på ännu större problem med den representativa demokratin i Tjeckien.

 5. mrmhalland01 skriver:

  Tanken med att varje medlemsstat ska vara ordförande i ett halvår tycker jag är tilltalande.
  Det förutsätter dock att ordförandelandet har en Europeisk grundsyn.
  I annat fall blir det svårt att få gehör för sina synpunkter.
  Tjeckien är väl på gränsen.
  Jag bävar för den dag exempelvis Turkiet har blivit medlem och ska vara ordförande.
  Är det ett självändamål att få med så många länder som möjligt ?
  Är det inte viktigare att ha en union med medlemmar som har gemensamma värderingar och kan stå starka tillsammans när det blåser ?

 6. johantj skriver:

  Jag tycker det är en begriplig men problematisk tanke att en regering skulle vara fredad från misstroendeförklaringar under ordförandeskapet.

  Det är väl ändå så att parlamentets ledamöter kan ta sådana hänsyn när de röstar. Nu tyckte en majoritet ändå att det var befogat att avsätta regeringen och då måste det väl få bli så?

  De nationella regeringarnas roll i EU-maskineriet måste nog tonas ner. Europas bästa är inte alltid det enskilda landets bästa och då hamnar man oundvikligen i en intressekonflikt. Så kan man inte ha det.

 7. Pravo skriver:

  Efter regeringens fall var Mirek Topolaneks första drag att dundra i EU-parlamentet:

  ”– Den [amerikanska ekonomiska politiken] leder åt helvete och hotar att underminera världsekonomin, dundrade EU:s ordförande Tjeckiens premiärminister Mirek Topolanek.”

  http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=2723954

  Förmodligen är det ett sätt att vinna röster på hemmaplan. Annars brukar sådana uttalanden komma från Vaclav Klaus, som nu ska ta itu med att utse en ny regering. En sak är i alla fall säker. Någon ratificering av Lissabonfördraget blir det inte tal om för Tjeckiens del. På ett sätt är det bra att åtminstone någon lyssnar på de Europeiska folkens vilja och inte bara kör över dem i sedvanlig odemokratisk EU-stil.

%d bloggare gillar detta: