Att Lära Av Japan

Just varit och talat på seminariet om våra förbindelser med Japan. Och dessutom lyssnat.

Det är Sweden-Japan Foundation i samarbete med UD som vill sätta lite mer fokus på våra relationer och dess betydelse.

Och det har de alldeles rätt i.

I slutet av mars blir det svenskt statsbesök i Japan och med på det följer såväl socialminister Göran Hägglund som jag själv.

För det finns det starka skäl. Förutom att vara en imponerande ekonomi och en viktig också säkerhetspolitisk aktör såväl i Östasien som vidare är Japan ett samhälle som står inför framtidsutmaningar som vi förr eller senare också måste hantera.

En tilltagande energiknapphet. Ett åldrande samhälle. Och nödvändigheten av en allt mer innovationsorienterad ekonomi.

På dessa och andra områden tror jag vi har mycket att lära av Japan. Och till det skall så läggas modern miljöteknologi. Jättestaden Tokyo är en jättestad där luften varit ren sedan många år tillbaka.

Utrikes förbindelser är inte bara att tala om för världen att Sverige är bäst på allt.

I tilltagande drag är det att lära av andras erfarenheter.

One Response to Att Lära Av Japan

  1. En förnuftig inställning. I förbigående hoppas jag bara att utrikesministern, vars erfarenhet och kompetens i utrikespolitiska frågor är vida bekanta och uppskattade, och övriga regeringen intensifierar kontakterna inte bara med Japan, utan även med hela den sydöstasiatiska intressesfären.

%d bloggare gillar detta: