Sveriges trovärdighet viktig – om Saudi-avtalet.

MEGÈVE: Det pågår av allt att döma en betydande diskussion inom regeringen om framtiden för det s k Saudi-avtalet. Intill mitten av maj måste regeringen på ett eller annat sätt ha kommit fram till en linje.

Jag skrev en tweet i ämnet härom dagen, och det föranledde att jag också intervjuades i P1 Studio Ett i dag på eftermiddagen.

I grunden hävdar jag att det handlar om Sveriges trovärdighet som nation och om våra relationer med ett land som faktiskt är av betydande vikt.

Avtalet ifråga ingicks av den dåvarande regeringen 2005, och under vår regeringsperiod var det för mig en självklarhet att ett avtal ingånget av en regering skall respekteras också av en annan.

Det är ju faktiskt med Sverige avtal som dessa ingås.

Allmänna avtal som detta om samarbete i försvarsfrågor har vi åtskilliga av. Det som möjligen skiljde detta från andra var att det var mer detaljerat än vad som brukar vara fallet.

I sak betyder dock det föga. Konkret samarbete när det gäller t ex export av försvarsmaterial regleras hur som helst i helt separata och andra former, och de besluten påverkas inte av vad som står eller inte står i ett avtal som detta.

Och den export vi haft och har av försvarsmateriel har ju godkänts i laga ordning av alla de instanser som har att göra det.

Mest notabelt är väl det stora tillståndet 2002 att exportera en mycket stor mängd pansarvärnsrobotar som intill dess hade ingått i den svenska arméns organisation.

Visdomen av beslutet att göra sig av med alla dem kan förvisso diskuteras – men det har ingenting med relationen med Saudiarabien att göra.

Sedan dess har det huvudsakligen handlat om vårt flygburna radarsystem. Och också här handlar det om betydande belopp.

I debatten framhävs ofta att Saudiarabien inte är en demokrati, och att respekten för mänskliga rättigheter i landet – med våra mått mätt – lämnar påtagligt mycket att önska.

Så är det förvisso.

Och viktigt är självfallet att vi inte levererar någonting som kan användas för internt förtryck. Det är ett tydligt kriterium, och det har ju heller inte skett.

Flygburna radarstationer för luftförsvar är ju en helt annan sak.

Saudiarabien är konstitutionellt någonting som ligger nära det envälde som styrde vårt land under ett antal sekler, även om det inte bara handlar om en enda person som har makten, utan om ett mer komplext system med förankring i landets historia.

Och i landet finns fortfarande drag vi skulle beteckna som medeltida när det gäller t ex brutala och omänskliga former för dödsstraff. Och delvis gäller det också kvinnans ställning i samhället.

Men möjligen bör noteras att landet gått igenom en enorm utveckling på bara ett par generationer – långt snabbare än vad som gällde vårt eget land en gång i tiden.

Hur landets framtid kommer att gestalta sig vet vi inte.

Utmaningarna är mycket stora.

Men vi kan inte vara likgiltiga för vad som kommer att hända, och ett brett samarbete är med all sannolikhet den bästa vägen också om vi vill vara mer i en successiv modernisering av det saudiska samhället.

Visst kan vi välja en annan väg. Att sitta i Falun och fördöma. Men i grunden är jag övertygad om att den vägen kommer att isolera Sverige mer än vad den kommer att isolera Saudiarabien.

Vi har ett intresse av Saudiarabien inte bara som en stor marknad för svensk export, utan också för en utrikespolitisk dialog i frågor där vi har ett tydligt intresse.

Det saknas ju, för att uttrycka saken försiktigt, inte utmaningar i regionen, och Sverige har ingen anledning att i onödan skära av kanaler.

Att ensidig och utan annat motiv än en inhemsk debatt säga upp detta avtal skulle nog riskera att uppfattas som en ovänlig handling av Saudiarabien.

Vilka konsekvenser det skulle få kan man bara spekulera kring.

Att vi skulle framstå som en opålitlig nation också i andra staters ögon är nog ofrånkomligt. Varför skulle de ingå avtal med ett land som plötsligt kan springa från dem? Få nationer runt om i världen framstår som alldeles snövita i ögonen på delar av svensk opinion.

Om Saudiarabien skulle begränsa vår export dit eller bryta den dialog och det samarbete i övrigt vi har vet vi inte. Men att mörker skulle lägga sig över relationen i dess helhet är nog dessvärre ofrånkomligt.

Vad vi än tycker och tänkar är det ett faktum att det handlar om en nation med betydande såväl ekonomisk som politisk tyngd.

Och att Sveriges trovärdighet som avtals- och samarbetspartner är någonting vars värde inte skall underskattas.

9 Responses to Sveriges trovärdighet viktig – om Saudi-avtalet.

 1. […] Sveriges trovärdighet viktig – om Saudi-avtalet. […]

 2. Megève stavas med grav accent. Och det stavfelet var ungefär det intressantaste med hela inlägget.

  Menar du på allvar att Spanien, Sydkorea eller Australien skulle dra öronen åt sig inför framtida avtal för att Sverige i god ordning avslutar ett avtal i enlighet med de uppsägningsmekanismer som finns inskrivna i överenskommelsen och där just mänskliga rättigheter etc är orsaken till annulleringen? Källa på ett sådant påstående? Eller klipp dig.

  Och på exakt vilka punkter har Saudi utvecklats snabbt på ett par generationer utöver bankkonton? Det är dessutom historielöst att hävda att Sverige någonsin varit en lika brutal diktatur som dagens Saudi – det var helt enkelt omöjligt eftersom dåvarande enväldet inte hade tillräckligt effektiv administration, Oxenstierna eller inte, för att detaljstyra folks liv.

 3. Jan Eklund skriver:

  Så klokt, så klokt! Kan Du säga några kloka ord till Anna KB också om nödvändigheten av att snarast be moderata välare om ursäkt och omgående säga upp decemberöverenskommelsen? Det är inte en dag för tidigt!

 4. Avseende pansarvärnsrobotarna var det rent kriminellt idiotiskt. Konsekvensen är att nymoderaterna inte längre är rumsrena vad det gäller försvarspolitik.

 5. Jon Reina skriver:

  Tja, tja Carl Bildt, når den svenske regjeringen klarer å godkjenne en røverstat som Palestina, hvorfor skal landet da avbryte krigsutstyrs-samarbeide med diktaturstaten Saudi Arabia?

  Og ellers må jeg som norsk liberal berserk si at Lagrave har feil når han påstår at Sverige aldri har vært et brutalt diktatur. Tenk bare på hvor mye dere (Sverige) plaget og herset med den norske befolkningen under årene 1814 til 1905.
  Så skjerp deg nå Lagrave.

 6. Vi vet att Saudiarabien är motorn bakom den wahabitiska terrorismen, vi vet att Saudiarabien stödjer diverse terrorgrupper i Syrien & Irak. Inte skulle det väl skada om gänget allahu akbar får lite svenska pansarvärnsrobotar så länge vi får bra kosing för det?
  Nä fyfan vilka dårar allihopa.

 7. Per Fredö skriver:

  Nu har det dykt upp två nya argument som Stefan Läfven trycker på för att få igenom detta omarbetade avtal hur det nu kommer att se ut

  Det ena är att han blivit överens med sin utrikesminister, alltså inte med regeringen ieller alla socialdemokratiska kritiker.

  Det andra är något helt nytt, vårt land skulle förlora all trovärdighet som kandidat säkerhetsrådet, där flertalet länder nog inte bryr om något sådant………….

  Någon beredning har vi inte sett röken av inte heller vad saudiaraberna anser om Löfvens inviter.
  Trovärdigheten ligger i att fullfölja detta avta avtal

  Löfven agerar som en räv. Han vet att miljöpartiet är emot detta avtal, med diktaturargumentet som enda bärande motiv.
  Det lär inte bli en regeringskris utan miljöpartiet och för den delen även vänsterpartiet blir överkörda ännu en gång.
  .

 8. Jag forestaller mig att ”Sverige” ar Svenska Staten.
  Vem eller vilka ar staten?
  http://www.newstime2014.com/2015.html
  Och den Staten skulle vara trovardig. Knappast!
  En sadan abstrakt foreteelse kan aldrig be om urskakt.
  Inte ens en foretradare for denna vilseledande konstruktion.

 9. Per Fredö skriver:

  Det är inte bara detta att all trovärdighet ligger i att vårt land ska fullfölja ett ingånget avtal.
  Saudiarabien är den största ekonomin i Mellerstaöstern och beräknas växa mycket snabbt.
  Det vet näringsminister Mikael Danberg och han kan naturligtvis inte acceptera att detta land kommer att behöva mängder av produkter som svenska företag kan leverera.
  Det gäller faktiskt också inom hälsovården där det kommer att finnas ett behov av vårdcentraler.

  Vad gäller miljöpartiet är ju beskedet att detta regeringsparti under alla omständigheter kommer att ställa sig bakom ett Saudiavtal.
  Det kommer naturligtvis innebära att vi har att se fram emot en regeringskris.

  Löfven har redan visat sig som en lögnare när det gäller att han aldrig skulle nöja sig med att administrera en alliansbudget, vilket ju hans regering nu gör.

  Han fick också regeringsuppdraget därför att talmannen gjorde bedömningen att det endast var en koalition s+mp som skulle få majoritet för en budget.

  Det blir inte fallet om nu mp lämnar regeringen och därmed också visar vad alla seriösa betraktare förstått, att detta parti inte är regeringsdugligt.

  Men ändå.
  Vi kanske har att se fram mot någon krystad förklaring från fridolinen och romerskan att mp ändå tvingats ara med på nåt som man var emot.
  Att sitta i maktens centrum överger dessa politiker inte utan vidare.

%d bloggare gillar detta: