Kan defensiva vapen till Ukraina stärka diplomatin?

MÜNCHEN: Den 51:a stora säkerhetskonferensen här domineras till stor del av diskussioner om hur Ryssland och dess agerande gentemot Ukraina skall hanteras.

Och den sker ju i alla fall i dag parallellt med ansträngningar på högsta nivå i Moskva.

Men självfallet är det många andra frågor som kommer att förbi.

När jag skriver detta diskuterar t ex Nato:s överbefälhavare möjligheterna att hantera vad som kallas hybridkrig i Europa men samtidigt pågår några trappor upp överläggningar mellan USA:s och Irans utrikesministrar.

På många håll upprepas, och det med rätta, att vi måste söka en diplomatisk lösning på konflikten i Ukraina. Men problemet just nu är att den ryska taktiken uppenbarligen opererar med en annan syn på detta.

I september uppnåddes avtalet i Minsk efter det att interventionen med reguljära ryska trupper i augusti de facto hade besegrat de ryska ansträngningarna.

Men nu är det uppenbart att man på rysk sida vill åstadkomma mera än vad som fanns i det Minsk-avtal som man i alla fall inte respekterar.

Och därmed har frågan uppkommit i främst den anerika ska debatten om det inte är lämpligt att förse Ukraina med vissa strikt defensiva vapen.

Det talas t ex om pansarvärnsvapen för att kunna försvara de positioner som Ukraina har.

Själv har jag tidigare varit skeptisk till detta, men nu är vi i ett läge där jag tror att i alla fall diskussionen om detta snarare stärker de diplomatiska ansträngningarna.

Mycket avgörs självfallet av vad som kommer ut ut samtalen i dag i Moskva. Håller planerna kommer förbundskansler Merkel att komma hit i morgon, och då får vi en klarare bild av hur läget är.

Men skulle det bli ett totalt sammanbrott är det nog sannolikt att diskussionen kommer att röra sig i riktning mot att vissa länder börjar att leverera mer potent försvarsmateriel till Ukraina.

Det sägs i debatten att Ryssland hur som helst kommer att ha den militära styrkan att besegra Ukraina. Och det är korrekt.

Men med starkare defensiv förmåga skulle det kräva betydligt större militära insatser från rysk sida, och den eventuella aggressionen skulle då bli mycket tydligare med uppenbara konsekvenser för de övriga motåtgärder som skulle bli aktuella.

Och därmed skulle möjligen förutsättningarna att begränsa en möjlig rysk fortsatt offensiv vara bättre.

Därmed stärks ju faktiskt också förutsättningarna för de diplomatiska ansträngningarna – svaghet på den ukrainska sidan försvagar ju dessa.

I dagens Frankfurter Allgemeine Zeitung har jag intervjuats om detta och andra aspekter på säkerhetsläget, och det har blivit en hel del intervjuer i övrigt med främst tyska media.

Men under kvällen fortsätter diskussionerna. Och morgondagen kommer med all säkerhet att bli än intressantare – då kommer vi att veta lite mer om samtalen i Moskva just nu.

10 Responses to Kan defensiva vapen till Ukraina stärka diplomatin?

 1. ”Själv har jag tidigare varit skeptisk till detta” – Jaha – Grattis Carl! Tänk om andra länder skulle resonera på det sättet om Sverige var attackerat eller för den skulle Finland. Den kommentaren var synnerligen obegåvad för att komma från dig. Sug på den ett tag och fundera en gång till vad den innebär – fritt fram för ryssland.

 2. Jon Reina skriver:

  EU og Nato kan jo eksempelvis sende avanserte droner til Ukraina som militærhjelp. For slike våpensystemer må bombesikkert være bedre egnet til å treffe militære mål bak opprørernes linjer i østlige Ukraina, enn bomber og granater fra fly og granatkastere:
  For de sistnevnte våpnene har vist seg stort sett bare å ramme uskyldige sivile mål som store tettbebodde boligkomplekser – og hospital.

 3. Tanya Lytvynenko skriver:

  Александр Блок
  СКИФЫ

  Панмонголизм! Хоть имя дико,
  Но нам ласкает слух оно…
  Вл С

  Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
  Попробуйте, сразитесь с нами!
  Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы, —
  С раскосыми и жадными очами!
  Для вас — века, для нас — единый час.
  Мы, как послушные холопы,
  Держали щит меж двух враждебных рас —
  Монголов и Европы!
  Века, века ваш старый горн ковал
  И заглушал грома лавины,
  И дикой сказкой был для вас провал
  И Лиссабона и Мессины!
  Вы сотни лет глядели на Восток,
  Копя и плавя наши перлы,
  И вы, глумясь, считали только срок,
  Когда наставить пушек жерла!
  Вот — срок настал. Крылами бьет беда,
  И каждый день обиды множит,
  И день придет — не будет и следа
  От ваших Пестумов, быть может!
  О, старый мир! Пока ты не погиб,
  Пока томишься мукой сладкой,
  Остановись, премудрый, как Эдип,
  Пред Сфинксом с древнею загадкой!..
  Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
  И обливаясь черной кровью,
  Она глядит, глядит, глядит в тебя,
  И с ненавистью, и с любовью!..
  Да, так любить, как любит наша кровь,
  Никто из вас давно не любит!
  Забыли вы, что в мире есть любовь,
  Которая и жжет, и губит!
  Мы любим все — и жар холодных числ,
  И дар божественных видений,
  Нам внятно все — и острый галльский смысл,
  И сумрачный германский гений…
  Мы помним все — парижских улиц ад,
  И венецьянские прохлады,
  Лимонных рощ далекий аромат,
  И Кельна дымные громады…
  Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,
  И душный, смертный плоти запах…
  Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
  В тяжелых, нежных наших лапах?
  Привыкли мы, хватая под уздцы
  Играющих коней ретивых,
  Ломать коням тяжелые крестцы,
  И усмирять рабынь строптивых…
  Придите к нам! От ужасов войны
  Придите в мирные объятья!
  Пока не поздно — старый меч в ножны,
  Товарищи! Мы станем — братья!
  А если нет, — нам нечего терять,
  И нам доступно вероломство!
  Века, века — вас будет проклинать
  Больное, позднее потомство!
  Мы широко по дебрям и лесам
  Перед Европою пригожей
  Расступимся! Мы обернемся к вам
  Своею азиатской рожей!
  Идите все, идите на Урал!
  Мы очищаем место бою
  Стальных машин, где дышит интеграл,
  С монгольской дикою ордою!
  Но сами мы — отныне — вам — не щит,
  Отныне в бой не вступим сами!
  Мы поглядим, как смертный бой кипит,
  Своими узкими глазами!
  Не сдвинемся, когда свирепый Гунн
  В карманах трупов будет шарить,
  Жечь города, и в церковь гнать табун,
  И мясо белых братьев жарить!..
  В последний раз — опомнись, старый мир!
  На братский пир труда и мира,
  В последний раз — на светлый братский пир
  Сзывает варварская лира!
  30 января 1918

  Lite exkurs i historia, Då utbildning i Sverige ligger inte på toppnivå är det svårt för vanliga svenskar veta hur slutade dem som manade eller försökte kriga mot Ryssland.
  Förresten är jag lite undrande över:tänker ni personligen med vapen i era händer delta i den ”inte otänkbara kriget mot Ryssland” eller som i nuläget med ukrainska händer och på fattiga ukrainare bekostnad?
  Tetyana Lytvynenko f.d. ukrainska medborgare.

 4. flyktingar skriver:

  Ukrainakrisen: Finns lärdomar att dra från Finlands historia?

  Bättre än att likna utvecklingen i Ukraina med finska vinterkriget vore kanske att likna det vid finska inbördeskriget. Här kommer ett hastigt försök.

  När Finland förklarade sig självständigt 1917 hade landet varit en del av Ryssland i över 100 år och som sådan hade nya band hunnit bildas i de svenskas ställe.
  – Nog kan man säga att detta på ett mänskligt plan liknar dagens relation mellan Ukraina och Ryssland.

  Ett nytt ryskt styre med nya möjligheter för Finlands folk vägdes mot nationalstatens självständighet, ”de röda” ställdes mot ”de vita”.
  – Här har Putins imperieambitioner av idag ersatt det framväxande då löftesrika Sovjetunionen.

  När chansen nu gavs skulle då Finland lyckas slita sig ur den ryska sfären och ta sin plats som en av västs (Tysklands) östliga utposter gentemot Ryssland? Bland ”de vita” ingick 27:e jägarbataljonen som slagits på Tysklands sida i Riga just för att man motsatte sig tsarens ryssifieringsplaner för Finland.
  – Jämför detta med de ukrainska nationalisternas strävan att erhålla medlemskap i NATO för att säkra landets självständighet.

  På andra sidan hade vi ”de röda” finska rysslandsvännerna som erhöll medborgarskap i Ryssland av dess bolsjevikregering.
  – Jämför Putins agerande som säkerhetsgarant för de proryska regionerna i Ukraina.

  Terrorhandlingar begicks, mestadels från ”de rödas” sida men även ”de vitas”.
  – Begås även i dagens Ukraina.

  Ryssland bidrog med stridande på ”de rödas” sida och Tyskland slogs på ”de vitas”.
  – Det finns rapporter om ryska stridande förband på ukrainsk mark men ej ännu några från NATO.

  [Intressant var: (1) Efter 600 år av försvenskning och100 år av förryskning hotandes Finland under en kort tid av förtyskning. Det gick om intet i och med att Tyskland förlorade 1:a världskriget. Istället fick nationen läka sina sår och stod enat mot Sovijetunionen under vinterkriget 1939-40. I det läget hade Sovjetunionen och Tyskland bildat en pakt och Finland fick söka stöd från (a) de allierade och (b) det neutrala Sverige för vilket Finlands historiska geopolitiska roll alltid varit mer av konkret existentiell natur än nationalromantisk. I vad mån Sveriges behov av Finland därvidlag är att liknas vid Polens/Turkiets behov av Ukraina i dag, det må vara osagt.]

 5. truthseeker508 skriver:

  Apropå inläggets rubrik: ”Kan defensiva vapen till Ukraina stärka demokratin ?”
  I princip alla analytiker i västvärldens alternativa media är överens om att det var Ukrainas arme som initialt angrep separatisterna i östra Ukraina. Arméns angrepp har sen dess fortgått med allt grövre vapen understött av USA och dess allierade och då särskilt Polen som nyligen offentligt deklarerade att de gärna säljer vapen till Ukraina mot ”cash”. Vapenleveranser till Ukrainas nuvarande fascistiskt präglade regim är detsamma som att intensifiera och förlänga kriget med allt fler människooffer som följd. Oavsett om man förskönar problemställningen med att kalla vapnen som nyttjas i angreppen mot östra Ukraina offensiva eller defensiva. ”Defensiva” vapen till Ukrainas armé kommer att stärka Ukrainas fascister till priset av Ukrainas döda demokrater.

  Amerikanska Brookings rapport – full av lögner om Ryssland och dess militära engagemang i Ukraina – och med rekommendationer för att även långsiktigt stärka Ukrainas militära kapacitet visavi Ryssland visar att USA långsiktigt – undantaget tillfälliga taktiska vapenstillestånd – vill accelerera striderna och därmed stärka Ukrainas fascister just genom att beväpna Ukrainas arme med tunga vapen och avancerad militär utrustning ( http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2015/02/ukraine%20independence%20russian%20aggression/ukrainereport_february2015_final.pdf )

  Att Merkel och Hollande åker till Moskva för att diskutera med Putin påvisar bara att Imperiet (USA) gärna nu vill ha ett TILLFÄLLIGT vapenstillestånd för att minska trycket på staten Ukraina och dess arme, som båda utmärks av tilltagande anarki och som nu hotas av den hittills största militära förlusten till följd av inringningen av 8000 ukrainska soldater i Debaltsevo. Om den förlusten genom Merkels/Hollandes insatser och Putins samarbete kunde vändas till ett tillfälligt vapenstillestånd som desavouerade rebellerna på deras militära vinster skulle man dessutom uppnå att rebellrörelsen förlorade en betydande del av sin nuvarande kampvilja och därmed underlätta att senare besegra den militärt. Frågan är emellertid om det är politiskt möjligt för Putin att svika rebellrörelsen så flagrant och komma undan med det. Den ryska opinionen är tämligen helhjärtat hos Ukrainas s.k rebeller. Därför är det troligare att det verkliga syftet med Merkels o Hollandes resa till Moskva är att framställa dem som förkämpar för fred och därmed minska kritiken mot dem som Europas ledare allteftersom kriget i öster eskaleras och leder till allt fler dödsoffer. De har ju ”försökt” tala krigshetsaren Putin till rätta

  Någon verklig fred i Ukraina är inte möjlig att uppnå av det enkla skälet att USAs strategi i Rysslands gränsområden i enlighet med Brookings rapport är att – undantaget tillfälliga vapenstillestånd av taktiska skäl – trappa upp striderna som ett led i destabiliseringen av Ryssland. Det långsiktiga målet är att destabiliseringen ska leda till att detronisera Ryssland som en maktpol i en ”multipolär värld” och underställa Imperiet Rysslands resurser i dess framtida uppgörelse med Kina. För att nå det målet är USAs hökar beredda att ta seriösa militära risker. I vart fall i Europa.

 6. Per Fredö skriver:

  Ryssland under Putins ledarskap har undergrävt alla demokratiska inslag i detta politiska system, som alltmer liknar hans förebild, som är det sovjetiska systemet.

  Det är därför betecknande att han vill förhindra en demokratiskt utveckling i grannländerna och i det ligger annektreringspolitiken, som Putin kommer att fortsätta om ingen stoppar honom.

  Det måste konstateras att Ukraina inte kan göra det av egen kraft.
  Sanktionspolitiken har inte heller hjälpt , ryssarna har fortfarande Putin som sin hjälte.

  Visst vore det bästa någon diplomatisk lösning son i så fall också borde gälla Krim,
  Omvärlden tycks ha accepterat att Krim nu är nu en del av Ryssland
  Putin kan inte gärna tolka det på annat sätt än att han kan fortsätta..

  Men går det verkligen att nå en diplomatisk lösning med Putin?
  Det verkar som om västmakternas ledare sitter och talar med honom timme in och timme ut om ingenting.

 7. Håkan Fors skriver:

  Var det du som orsakade ryssarnas vrede mot Sverige, eller vet du hur det gick till

 8. flyktingar skriver:

  http://kofiannanfoundation.org/newsroom/speeches/2015/02/end-middle-east-we-know-it

  Världen befinner sig i ett evigt inbördeskrig. Alla försök att lägga skulden på enskilda historiska händelser eller samband som kolonialmakternas tillbakagång, britternas rekonstruktion av ottomanska imperiet, kopplingen mellan förintelsen av Europas judar och Israel-Palestina konflikten eller Sovjetunionens roll i konflikten mellan ukrainare och ryssar är dömda att misslyckas.

  Detta inbördeskrig oscillerar fram och tillbaka från en arena för diplomater till en arena för politiker och teologer. Den tragiska paradoxen är att det är de mäktigaste fredsivrarna som i sin nit underblåser världens konflikter. Alla vill ha fred men är inte överens om vilken fred de vill ha. Därför bygger de allianser som bekrigar varandra. Detta gäller i stort som i smått, i Sverige, Ukraina, på Levanten och bland FN:s medlemsländer.

  Men Kofi Anans egna ord när han skildrar arabiska våren:

  ”Subsequently, the rush to create an instant democracy, as if elections sufficed in the absence of democratic tradition or sound institutions, ushered in corrupt, repressive and sectarian governance.”

  Vi minns ju alla det exemplariskt genomförda demokratiska valet i Gaza 2006 i vars efterdyningar vi lever.

  – ”The road to hell is paved with good intentions”

 9. metusalem skriver:

  Inlägget från säkerhetskonferensen har vållat sedvanlig pajkastning på Facebook. Det är speciellt två proryska nättroll som tagit till sin livsuppgift att misstänkliggöra Carl Bildt. Eftersom dom uppträder under påhittade bilder och namn vågar dom sig på att gå långt över anständighetens gräns. Jag förmodar att CB läser den smörja som FBläsarna undfägnas med. Troligen har CB en klok linje som inte inlåter sig med deltagande i ett ovärdigt skådespel.

 10. Rulle skriver:

  Vi måste stötta Philip Hammond och kräva att Ryssland ska avbryta sin annektering av Krim. Vid VM i Falun skall ropen skalla; ”Ryssar ut ur Krim”. Att hota med sanktioner hjälper föga om man inte i varje mening framhåller varför vi ogillar land-röveriet. Man måste skrika så gemene ryss hör och kan påverka inifrån.
  Vem ordnar plakaten för skid-VM i Falin?

%d bloggare gillar detta: