Upptrappad konfrontation.

09 oktober 2016

BODRUM: Sedan ett antal år tillbaka arrangerar ett par välkända tankesmejor en konferens här nere i Turkiets sydvästra hörn vid denna tidpunkt, och i år var agendan mer laddad än vanligt.

Relationerna mellan EU och Turkiet, arbetet med att motarbeta radikalisering och bekämpa extremism, vägen framåt för Storbritannien och EU, slutförhandlingarna om en möjliggör fredsuppgörelse på Cypern och den globala energisituationen tillhörde de ämnen som har hållit oss sysselsatta dessa dagar.

Men också, och alldeles självklart, utvecklingen i Turkiet självt i olika avseenden, samt lika självklart den alltmer komplicerade situationen i närbelägna Mellersta Östern.

Och vädret har inte gjort oss besvikna heller. Vi närmar oss mitten av oktober, men här nere är det närmast svensk sommar som råder.

Men i morgon lämnar jag Bodrum, först för en arbetsmiddag med olika analytiker i Istanbul och sedan för att under natten ta ett flygplan till Seoul borta i Korea.

Det är främst de olika analytikerna på International Crisis Groups kontor i Istanbul som jag träffar för att diskutera de olika områden som de med perspektiv härifrån arbetar med.

Och det passar väl eftersom jag i slutet av veckan har styrelsemöte i London med just ICG.

Dessemellan är jag dock på alltid intressanta World Knowledge Forum i Seoul i Korea.

Diskussionerna där brukar spänna över breda fält – för min del handlar det inte minst om den globala cyberutvecklingen – men det har dessutom sitt värde att få förnyad närkontakt med situationen i nordöstra Asien och på den koreanska halvön.

Jag tillhör dem som ser med visst allvar på de utmaningar för fred och säkerhet som kan komma härifrån under de närmaste åren.

På resande fot får jag så fortsätta att följa med
dramatiken i den amerikanska valrörelsen.

Efter de av hans olika kommentarer som nu kommer fram borde rimligen Donald Trumps möjligheter att ta steget in i Vita Huset försvinna helt.

Att såväl John McCain som – i mycket skarpa ordalag – Condolezza Rice nu tagit avstånd från honom borde rimligtvis väga tungt. Det finns numera ingen enda tidigare tyngre republikansk kandidat som stödet honom.

Men valrörelse är en valrörelse, och osvuret är nog fortfarande bäst.

Viss oro finns det anledning att känna för den påtagliga försämringen av klimatet mellan USA och Ryssland.

Sammanbrottet gäller först och främst Syrien, där Ryssland i går lade in sitt veto i FN:s säkerhetsråd, men sprider sig nu på ett oroväckande sätt också till andra områden.

Formuleringarna i uttalanden i avslutning till att Moskva sade upp ett avtal om hjälp med att förstöra gammalt plutonium var av den arten att det var uppenbart att man medvetet sökte konfrontation.

Och detta i förening med en påtaglig labil situation i ett Syrien med såväl amerikanska som ryska stridskrafter är tveklöst oroväckande.


Hem efter dagar av diskussioner i Teheran.

05 oktober 2016

TEHERAN: Alldeles strax lyfter vi från från den iranska huvudstaden efter intensiva dagar av samtal här.

Dock har det hunnits med lite av landets kultur och stadens karaktär också. Och för att förstå också ett lands politik är det alltid viktigt.

Det iranska historiska muséet må i sin gestaltning inte motsvara modernare muséer hos oss, men det kompenseras mer än väl av den historia man kan visa upp.

Den gamla huvudstaden Susa kan t ex visa upp en historia på 7.000 år.

Och det persiska imperiet har under perioder sträckt sig över vida delar av denna del av världen – från Balkan till Indien, och lång in i dagens Centralasien.

Dess kulturella spår är än i dag inte svåra att känna igen i stora delar av detta område.

Men dagens Iran är en produkt först och främst av den islamska revolutionen 1979.

Detta ord används numera flitigt, men det är ingen tvekan om att denna revolution var en genuin sådan i samma kategori som i Frankrike 1789 och Ryssland 1917.

Det var inte givet att utvecklingen efter det att Shahen tvingats lämna landet under trycket av de folkliga protesterna skulle bli just denna. Men som så ofta gick denna revolution genom olika faser och slutade med maktövertagandet av den målmedveten islamsk grupperingar med ett omfattande program för genuin samhällsomvandling.

Mycket har hänt sedan dess.

Det talas fortfarande om revolutionen, och det komplicerade politiska system den upprättade har nu börjar att finna former som måhända kommer att möjliggöra en successiv öppning och modernisering.

Det måste vara vår förhoppning – och är också den mer eller mindre tydligt uttalade förhoppningen hos dem man möter vid ett besök i Iran.

På vägen ut till flygplatsen besökta vi det enorma och imponerande vackra moskékomplex som också hyser ayatollah Komeinis grav. Än är det inte i alla delar färdigbyggt.

Och det lika väl som välståndet i Teherans norra delar tillhör realiteten i detta samhälle.

Att det finns förväntningar på modernisering och utveckling är alldeles uppenbart. På sitt eget sätt är detta ju denna regions kanske mest sekulära samhälle.

Konspirationsteorier mot USA och västvärlden finns förvisso, men mindre än på många andra håll. Politisk diskuteras flitigt och intensivt.

En välutbildad generation postrevulutionär generation håller nu på att lämna högskolor och universitet, men möter en arbetslöshet som för dem är tre gånger högre än för de flesta andra.

Sedan sanktionerna lyftes i januari är förväntningarna höga. Och det finns en viss besvikelse över att inte mer händer snabbare.

För president Rouhani och utrikesminister Zarif finns det ett behov av att visa mer motsträviga krafter att deras politik för att öppna upp för samarbete med västvärlden också lönar sig.

Och i våra samtal har jag betonat att det kommer den att göra, men att det tar tid, och att det också handlar om landets egna reformer för att bli mer konkurrenskraftigt i den globala ekonomi.

Nu stundar presidentval i maj. Återval av president Rouhani förefaller överväldigande sannolikt, men osvuret är bäst, och det politiska klimatet har blivit hårdare och mera slutet inför den kraftmätning som ett val också här alltid innebär.

Samtalen har avlöst varandra, och här är inte platsen att gå in på dem alla.

Vi började i måndags förmiddag med utrikesminister Javal Zarif, fortsatte i går med vice presidenten och f d utrikesminister Ali Akbar i Salieh, nu också chef för Irans atommyndighet, och hade vårt avslutande möte i dag med den Högste Ledarens utrikespolitiske rådgivare, också han f d utrikesminister, Ali Akbar Velayati.

Och till detta kom en rad olika institut och tankesmedjor mer eller mindre tydligt inkopplade i det iranska utrikes- och säkerhetspolitiska maskineriet. Plus framför allt europeiska diplomatiska företrädare.

Så vi har nog fått en ganska bra bild, också med nyanser, av hur man tycker och tänker i olika frågor vad gäller framför allt situationen i regionen.

Att mycket handlat om situationen i Syrien, och enkannerligen runt Aleppo, säger sig självt.

Och de intryck vi fått i olika frågor för vi nu, på det sätt vi brukar, vidare.

Nu bär det hemåt för min del.

Men efter en dag i Stockholm bär det av igen, och då med Bodrum i Turkiets sydvästra hörn som omedelbar destination.


Tillbaka i Teheran.

02 oktober 2016

TEHERAN: Så har jag då landat i den iranska huvudstaden och efter mer än två timmars köer i 10-miljonersstadens trafik också tagit mig fram till hotellet.

Och här i Teheran kommer jag att förbli till i mitten av den kommande veckan.

Vi är en liten grupp från ECFR som på inbjudan av olika iranska tankesmedjor för en fortsatt dialog inte minst om olika regionala utmaningar, men självfallet också om relationerna till EU.

Jag var ju, då som utrikesminister, här i februari 2014, och då som den andra europeiske utrikesministern efter det att relationerna långsamt hade börjat att luckras upp.

Före dess hade ju under lång tid en officiell resa till Iran varit otänkbar. Också då var det en och annan som höjde på ögonbrynen.

Och om den resan skrev jag åtskilligt – både här och på olika ställen i media.

Sedan dess har mycket hänt.

Principöverenskommelsen i den nukleära frågan har förvandlats till det konkreta avtalet Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) som ju endoserats av FN:s säkerhetsråd och passerat oppositionen såväl i USA:s som Irans respektive parlament.

Och därmed hävdes i januari i år också alla de sanktioner som var relaterade till den nukleära frågan. Iran är tillbaka på den internationella oljemarknaden med en produktion som successivt ökar.

Avtalet fungerar och respekteras, vilket internationella atomenergiorganet IAEA:s chef också officiellt konstaterade häromdagen.

Det är viktigt, men inte hela bilden.

Jag är säker på att vi i våra samtal här i Teheran kommer att möta kritik mot den alltför långsamma utvecklingen av de ekonomiska förbindelserna. Det finns en känsla av att intressen i USA håller tillbaka, och att detta skrämmer också europeiska intressen till återhållsamhet.

Och helt fel är dessa antaganden inte.

Å den andra sidan finns det i USA en opinion som säger att avtalet inte inneburit någon förändring alls i den iranska regeringens externa politik, med inte minst tydligt och viktigt stöd för Assad-regimens brutalitet i Syrien.

Och inte heller detta är fel, även om det bör påpekas att det nukleära avtalet handlade om just detta och inte någonting annat.

Till denna bild bör så läggas den allt mer komplicerade och spända relationen mellan Iran och Saudiarabien.

Anklagelserna är ömsesidiga, om än tydligare från Ryiadh än från Teheran.

Dock hindrade detta inte att man i dagarna ingått en påtagligt överraskande överenskommelse inom OPEC-ramen ok oljeproduktion.

Alla andra OPEC-länder skall minska något för att försöka få upp priset – det låga priset börjar bli påtagligt kostsamt framför allt för Saudiarabien – medan man tillåter Iran att öka.

Spänningen mellan dessa länder har många olika grunder och dimensioner.

I Gulf-staterna finns en rädsla för att ett mer normaliserat Iran kommer att utvecklats till ett starkare samhälle som också politiskt kan konkurrera med dem om att vara en internationell partner. Icke minst gäller detta i relationen till USA.

Men sedan handlar det just nu mycket om regional makt.

Vem kommer att styra i Damaskus under kommande år? Och hur kommer Baghdad att utvecklas? Det är frågor som uppfattas som gränsande till existentiella i bägge huvudstäderna.

Från Ryiadhs perspektiv skall definitivt också läggas till vem som får makten i Saana – Yemens huvudstad.

Och från Teherans perspektiv saknar förvisso inte maktbalansen i Beirut betydelse.

Och så skall man i detta sammanhang inte bortse från en historisk spänning mellan arabiskt och persiskt, liksom självfallet mellan islams två dominerande grenar.

Om detta blir det säkert spännande diskussioner de närmaste dagarna.

Och de kommer att föras mot bakgrund av också den inrikespolitiska utvecklingen här.

I maj nästa år är det dags för presidentval, och president Rouhani syftar alldeles uppenbart på att bli återvald i akt och mening att kunna fortsätta sin försiktiga reformkurs.

Den fick också ett mycket påtagligt stöd i parlamentsvalen i februari.

Men mer konservativa krafter stävar efter att bromsa reformer, öppenhet och samarbete med omvärlden. De är rädda för att den islamska revolutionen från 1979 skall urvattnas och successivt falna bort.

De vill att den islamska republiken skall vara primärt islamsk – andra vill att den primärt skall vara just en republik.

Den delvis öppna och delvis dolda maktkampen gör politiken här lite svårare att förutse än normalt. Plötsliga arresteringar. Plötsliga frisläppanden. Det är svårt att tränga igenom vad som sker bakom kulisserna.

Någon demokrati är Iran förvisso inte, och läget för mänskliga fri- och rättigheter förblir förvisso mycket bekymmersamt, men heller inte ett totalt slutet och stelt samhälle.

Och trots alla svårigheter börjar ekonomin nu att utvecklas.

Det talas om en tillväxt i år och nästa år kring närmare 5% – med tydliga reformer borde det officiella målet om 8% tillväxt inte vara omöjligt.

Det finns att ta igen efter dessa år.

1989 var den iranska ekonomin i nominella termer ungefär lika stor som den turkiska – i köpkraftstermer var den 50% större.

Nu är det omvänt – den iranska ekonomin är nominellt ca hälften av den turkiska och i köpkraftstermer ungefär lika stor.

Reformer och öppning i det ena fallet – isolering och sanktioner i det andra. Politik gör förvisso skillnad.

Men dock är det i dag världens 18:e största ekonomi, och betydelse mer diversifierad än vad de flesta har klart för sig.

Och det bör noteras att landet har en påtaglig både urbaniserad och välutbildad befolkning. Ca 60% bor i städer, och varje år utexamineras lika många ingenjörer som i USA.

Successivt utvecklas relationerna med omvärlden. Och inte minst med EU.

EU:s Federica Mogheini har varit här med en grupp av kommissionärer för att utveckla samarbetet. Franska Peugot ingick härom dagen ett stort avtal om att åter investera i landets omfattande bilindustri. Tysklands ekonomiminister är just här med en hundrahövdad näringslivsdelegation. Och jag ser att Finlands president Niinistö är på väg hit på officiellt besök inom kort.

Planet från Wien var överbokat, och flera västliga bolag har nu börjat att flyga till Teheran.

MeD USA är det dock en annan sak – där är den ömsesidiga känsligheten avsevärt mycket större.

Och inför respektive val är det än mer påtagligt.

För betydande krafter i respektive länder representerar det andra landet någonting som närmar sig den yttersta ondskan.

Men det gör kanske att Europa har en lite viktigare roll i ansträngningarna att steg för steg utveckla relationerna och försöka öppna upp Iran för omvärlden.

Det blir några intressanta dagar här.


Hem från dygnet i Delhi.

30 september 2016

DELHI-FRANKFURT: Tyvärr blev mitt besök i Indien denna gång relativt kort, men det hindrade inte att det var påtagligt intressant på flera olika sätt.

CyFy-konferensen om cyberfrågor var av högsta globala klass.

Jag tror inte att jag sett någonting i eller i närheten av Bryssel med samma både djup och bredd när det gäller dessa frågor.

Och det visar att Indien snabbt håller på att bli en betydelsefull spelare i den allt viktigare globala cyberdiplomatin.

Halvt på skämt brukar jag säga att det är ledningarna i USA, Kina och Estland som, från mycket olika utgångspunkter, är de som ger dessa frågor hög prioritet.

Men samtal på olika nivåer i Delhi visar att man nu accelerera betydligt. Den betydande amerikanska delegation som var där för dialog om just dessa frågor var ett annat tydligt tecken på den saken.

Och fler kommer att komma.

Det är med största sannolikhet inte mitt sista besök i Indien i dessa frågor.

Viktig som CyFy-konferensen var kom den, milt uttryckt, att överskuggas av konfrontationen med Pakistan.

När jag skrev om detta när jag kom hit uttryckte jag förhoppningen att premiärminister Modi skulle avstå från alltför vidlyftiga militära åtgärder. Fokus låg då på andra – vattenfrågorna var de jag skrev om.

På den punkten fick jag både rätt och fel.

Bara timmar efter jag hade landat i Delhi – inget samband! – gick indiska smärre arméförband på några punkter över den så kallade kontaktlinjen i Kashmir och attackade olika positioner.

I sak var det påtagligt begränsade operationer – mindre än något av de militära alternativ som diskuterats offentligt.

Men de politiska signalerna kring dem var påtagligt intressanta att studera på nära håll.

Allt var uppenbarligen väl förberett.

Till Pakistan signalerades just hur begränsade operationerna var. Den indiska arméns operativa chef informerade sin pakistanska kollega i försiktiga ordalag om någonting mindre ”vid” – inte ”över” -kontaktlinjen.

Men till indisk opinion lät det annorlunda.

Någon timma efter frukost kallades plötsligt olika personer i Delhi till olika typer av möten för information om det man kallade ”surgical strikes” mot Pakistan.

Olika typer av kommentarer fick snabbt briefings. Politiska ledare samlades på kort varsel. Diplomater för nyckelländer kallades in.

Det meddelades att regeringens säkerhetsutskott hade först ett och sedan ytterligare ett sammanträde. Utrikesminister Sushma Swaraj åkte personligen hem till kongresspartiets ledare Sonia Gandhi för att informera henne.

Det var ett imponerande maskineri som drogs igång.

Media – speciellt TV – gick upp i övervarv omedelbart. Och hashtaggen #IndiaStrikesBack flashades över alla skärmar i detta hela dagen kvällen, och sedan på morgonen.

Om regeringen således i sak var försiktigt kalibrerad i sin åtgärd hade man förvisso ingenting emot någonting som liknade krigshysteri i framför allt TV.

Plötsligt framstod premiärminister Modi, som varit mycket bombastisk i opposition men mer försiktig i regeringsställning, som stark och kraftfull. Den politiska uppslutningen var total.

Och det skadar ju inte inför förestående viktiga delstatsval.

Hur fortsättningen blir återstår att se.

Den inledande reaktionen i Pakistan var att visa viss förvåning över upphetsningen eftersom knappt någonting hade hänt.

Det var förvisso klokt, men frågan är om detta kommer att hålla under de kommande dagarna.

Även om man i Delhi säkert hoppa att det för ögonblicket är slut på detta, skall man inte bortse från risken att Islamabad kommer att pressas topp någonting som trappar upp krisen ytterligare.

Hur det än blir med den saken har det varit bekymmersamt att ta del av stämningarna i media detta dygn.

Varje tillstymmelse till avspänning med Pakistan är borta. En företrädare för regeringspartiet BJP gick så långt som till att säga att inom ett år skulle den indiska flaggan vaja över Islamabad.

Man tar sig för pannan!

Nu kommer Delhi att försöka att diplomatiskt isolera Pakistan, och det kommer att få negativa verkningar också på arbetet med att hantera situationen i Afghanistan.

Tyvärr tror jag nästa kris kan komma relativt snart.

Den inledande återhållsamma reaktionen i Islamabad säger föga om vad som kan komma längre fram när man också i Rawalpindi – där det pakistanska militärkommandot ligger – samlat ihop sina tankar.

Självmordsattacker i Kashmir, terrordåd mot indiska mål i Afghanistan – möjligheterna är dessvärre många.

Och även under de bästa av scenarier just nu är risken för att nästa kris kommer att spåra ur – med allt vad detta kan innebära mellan dessa två kärnvapenmakter – icke försumbar.

Men nu bär det hemåt igen.

Redan på söndag lyfter jag dock igen, och denna gång med Teheran i Iran som destination.

Det är med European Council on Foreign Relations som vi har ett program för försiktig dialog i regionen, och då självklart också med Iran.

Så det blir några dygn i den iranska huvudstaden med samtal med olika företrädare för regimen liksom andra mer eller mindre fristående bedömare.

Intressant blir det alldeles säkert.


Nya spänningar – risk för ”vattenkrig”.

28 september 2016

NEW DELHI: Efter en dag av flygande har jag så landat här i den indiska huvudstaden en bit efter midnatt.

Det var en Airbus 380 som tog mig och mina ca 500 medpassagerare de 6.400 kilometrarna från Frankfurt och hit. Över Kaukasus, Turkmenistan, Afghanistan och Pakistan.

Och här skall jag delta i diskussionerna på den årliga stora CyFy konferensen om den nya cybervärldens alla olika utmaningar.

Jag ser på deltagarlistan att den samlar åtskilliga av dem som runt om i världen arbetar med vad vi kan kalla ”net governance”, och min uppgift här är ju bl a också att presentera och diskutera rapporten från vår globala kommission kring just dessa frågor.

Detta är ju frågor som rycker upp på den internationella dagordningen med allt större kraft.

Och i dessa sammanhang är Indien ett allt viktigare land. Landet har nu det näst största antalet nätanvändare i världen efter Kina, och det är slående hur stark den indiska närvaron är inte minst i Silicon Valley.

Det var ingen tillfällighet att vi hade ett av de viktigaste mötena med den globala kommissionen här, om än i Bangalore.

Då var det ju också tydligt att den indiska politiken i dessa frågor börjat få en mer modern och öppen inriktning. Och jag tycker mig se att den utvecklingen fortsatt sedan dess.

Så jag ser fram mot diskussioner under morgondagen och några timmar av fredagen innan jag måste återvända hem till Stockholm innan det sedan bär vidare till Teheran.

Som jag noterat också i kommentarer på Twitter har först situationen i Kashmir och sedan relationerna mellan Indien och Pakistan blivit en allt mer besvärlig fråga under de senaste månaderna.

Och nu finns det en högst påtaglig risk att konflikten kommer att eskalera ytterligare. Farorna skall alls inte underskattas.

Roten just nu ligger i situationen i Kashmir, där upplopp och hårda indiska säkerhetsåtgärder under sommaren lett till ett 90-tal döda.

Detta har lett till först uppskruvad retorik i Pakistan, sedan uppskruvad motretorik i Indien och därefter ett stort steg uppåt i konflikten när 18 indiska soldater dödades vid en attack, som här tydligt anses härröra från pakistanskt territorium, mot en armébas i området.

Nu handlar diskussionen i media här om vilka steg riktade mot Pakistan som premiärminister Modi måste ta.

Veckomagasinet India Today domineras av inte mindre än nio hela sidor med olika huvudsakligen militära optioner när det gäller Indiens möjligheter att slå tillbaka.

Med all sannolikhet leder dock medvetenheten om det ömsesidiga innehavet av kärnvapen till en klok återhållsamhet vad gäller alltför vidlyftiga militära optioner.

Men av det som diskuteras finns åtskilligt som i sig inrymmer betydande faror för eskalation.

Från indisk sida har man, som svar på vad man uppfattar som pakistansk uppmuntran av separatism i Kashmir, börjat prata på ett sätt som kan uppfattas som tydlig uppmuntran till separatism i Baluchistan i Pakistan.

Och detta är en ömsesidig lek med elden som egentligen inte borde ligga i någon av nationernas intresse.

Det kommande toppmötet med den regionala samarbetsorganisationen SAARC har nu ställts in, och i FN:s generalförsamling var tongångarna mellan de bägge länderna osedvanligt hårda under den gågna veckan.

Av det som nu diskuterats är nog det farligaste – om jag undantar mer omfattande militära operationer – det ifrågasättande av avtalet från 1960 om fördelningen av floden Indus vattentillgångar.

För att förenkla det hela – utan Indus vatten finns inte nationen Pakistan, men ca 80% av flodsystemets vatten kommer från eller flyter genom indiskt territorium.

Och vatten håller på att bli en allt viktigare fråga för hela denna region. För någon vecka sedan var det t ex allvarliga upplopp i Bangalore med anledning av en dispyt mellan två delstater om just vattenresurser.

Den indiske premiärministern Narendra Modi har nu hotfullt sagt att ”vatten och blod kan inte flyta samtidigt”, medan den pakistanske faktiske utrikesministern Sartaj Aziz sagt att en uppsägning av avtalet skulle vara en ”krigshandling”.

Det är hårda och hotfyllda ord.

Medling i ärendet ligger hos Världsbanken, men det finns all anledning att hoppas att också kraftfullare globala aktörer engagerar sig för att förhindra att vatten blir ett strypmedel i denna konflikt.

Men en boll har satts i rullning, och det är nog så allvarligt. Indien har också anledning att vara medveten om att dess stora floder rinner upp på den tibetanska högplatån, och att kinesiska planer på dammar där ofta lett till starka reaktioner i Indien.

Det är och förblir en tragedi att dessa Indien och Pakistan inte kommit över traumat efter den bittra delningen 1947.

Kashmir förblir en ytterligt känslig och svår fråga, där förr eller senare politiska steg måste tas. Förr har olika tankar legat på bordet, men just nu förefaller det mesta låst.

Men det är självfallet, och alldeles oavsett detta, oacceptabelt att man i Pakistan under lång tid skyddat och utnyttjat terrorgrupper som ofta med Kashmir som motiv attackerat Indien.

Minns den spektakulära attacken mot Mumbai 2008. Dess ledande organisatör lär fortfarande gå fri i Pakistan, och det säger sig självt att detta inte är acceptabelt.

Och rivaliteten dem emellan driver också andra konflikter. Tydligast är detta när det gäller Afghanistan, vara bestående utmaningar tyvärr inte får någon större uppmärksamhet längre.

Annars har Indien i dessa dagar anledning att glädja sig åt att man i årliga Global Competitiveness Report är den nation som förbättrat sin position starkast.

På några år har man klättrat från plats 71 till plats 39, vilket inte är så dåligt, även om rivalen Kina ligger före på plats 28. Ryssland ligger, som jämförelse, på plats 43.

Och den indiska ekonomiska tillväxten är i dag den starkaste av alla i G20-kretsen.

För mig blir det dock mest globala cyberfrågor det kommande dygnet. Nog så viktigt.

Men lite samtal vid sidan av om också andra viktiga frågor i denna viktiga del av världen hoppas jag dock det skall bli möjlighet till.


Alla dessa tal i New York.

23 september 2016

ABU DHABI: För sju år sedan tillhörde jag dem som satt i FN:s generalförsamling i New York och hörde USA:s nyligen tillträdde nye president Barack Obama hålla sitt först tal inför världsförsamlingen.

Mycket har hänt sedan dess, och inte minst därför tillhörde jag dem som häromdagen, via livestream, och efter att han läst om talet från 2009, följde hans sista tal som USA:s president till FN:s generalförsamling.

Då var förväntningarna på den nye presidenten skyhöga. Och han sade själv att det var ”a time when many around the world had come to view America with scepticism and distrust”.

Så skisserade han ett ambitiöst program.

Stänga famösa Guantanamo. Stora steg mot nedrustning av kärnvapen. Dra hem alla amerikanska soldater från Iraq. Stabilisera Afghanistan. Bli av med Al Qaeda. En tvåstatslösning för Israel och Palestina.

Och i andra sammanhang sammanfattades hans program som att avsluta två långa och plågsamma krig – Afghanistan och Iraq – och konfrontera på att bygga det amerikanska samhället i stället.

När han så talade i New York var det endast i några bisatser han återvände till sitt program från 2009. Det har ju kommit att bli lite annorlunda.

Men det innebär inte att hans tid inte inneburit stora och viktiga steg.

Åtskilliga i den amerikanska debatten verkar tycka annorlunda, men det är ett USA långt mer respekterar runt om i världen i dag än vad som var fallet då. USA:s s k mjuka makt är långt större.

Och mer eller mindre lyckades man häva världen ur den finansiella krisen 2008-2009. Det var ingen självklarhet.

Viktiga avtal har det också blivit.

Avtalet med Iran var viktigt för vad det åstadkom och än viktigare för var det förhindrade – ytterligare ett krig i denna region.

Och efter det spektakulära misslyckandet i Köpenhamn i december 2009 blev det förra året i Paris ett viktigt globalt klimatavtal.

Själv nämnde Obama också öppnandet mot Cuba som en av sina framgångar.

Men i åtskilliga av de avgörande utmaningar han nämnde 2009 har situationen näppeligen förbättrats.

Då, och även senare, talade han passionerat om fred mellan Israel och Palestina, och hans Washington har också gjort närmast heroiska ansträngningar i den riktning, dock utan synbart resultat.

Allra främst den israeliska politiken, om än i förening med den palestinska splittringen, har grusat alla förhoppningar.

Och den kamp mot Al Qaeda och terrorismen som Barack Obama övertog efter George Bush och 11 september har ju knappast avslutats. Usama bin Laden själv mötte sitt öde i Abbottabad i Pakistan i maj 2011, men utbrytarna i Daesh har etablerat sig, och i skuggan av kampen mig dem hållet gamla Al Qaeda på att vinna ny styrka.

Säkert hoppas Obama att Mosul skall kunna befrias ur Daesh’s grepp innan han lämnar Vita Huset, och det kan alls inte uteslutas, men få mer initierade bedömare tror att det är något mera än bara en övergång till en ny fas i denna utdragna kamp.

Att Obama möttes med sådana förväntningar när han tillträdde berodde också på att man förväntade sig ett USA som fjärmade sig från tidigare unilateralism och mer inriktade sig på att fortsatt bygga en lagbunden internationell ordning.

Det har också varit Obama-administrationens ambition, men inte sällan har den haft problem med en majoritet i kongressen med andra instinkter. Och samtidigt har vi ju under senare år sett svårigheterna att tillräckligt effektivt möta såväl ett Ryssland som ett Kina när de finner att de kan utmana den internationella ordningen.

Den amerikanska politiken dilemma är ofta att medan USA förvisso är världens mäktigaste nation i de flesta avseenden, har vi gått mot en värld med många makter och myriader av utmaningar som innebär att även den starkaste maktens möjligheter i dag är mer begränsade.

I sitt tal sade Obama, med en underton av humor, att ”I’ve noticed as President that at times, both America’s adversaries and some of our allies believe that all problems were either caused by Washington or could be solved by Washington — and perhaps too many in Washington believed that as well.”

Och så är det. Med alla de utmaningar för en amerikansk president som ligger i bägge dessa konstateranden.

Också under mitt dygn här nere har jag försökt att fortsätta att följa vad som sagts i de olika anförandena i New York.

Men innehållet summeras nog bäst i en rubrik i dagens Gulf News:

World Leaders Rage Against Their Neighbours.

Talarstolen i FN:s generalförsamling har blivit en tribun för världens olika lokala eller regionala konflikter.

Den eskalerande retoriken mellan New Delhi och Islamabad är den del av detta som uppmärksammats mest här nere – länderna ligger nära, och med miljoner av medborgare arbetande här.

Och det höjda tonläget mellan Saudiarabien och Iran skall också läggas till listan av spdant som märktes i anförandena i New York.

Men annars handlade det mesta där, sorgligt nog, om den allt djupare tragedin i Syrien. Och också FN-systemets kontinuerliga misslyckande i frågan.

Det var under en kväll uppe på Bolagshotellet i Kiruna i maj 2013 som dialogen mellan USA:s John Kerry och Rysslands Sergey Lavrov om utvecklingen i Syrien började.

Jag tillhörde dem som då i den såg en av de få möjliga vägarna framåt.

Och man har också kommit en bra bit – men alls icke tillräckligt långt.

Det är ju en av historiens djupare ironier att när USA:s flygvapen, f ö tillsammans med också danska flygplan, för första gången bombade Assad-regimens stridskrafter var detta ett misstag som man fick be om ursäkt för.

Den ryska diplomatin har ju fört också USA till en punkt där det kan uppfattas som att också de amerikanska insatserna ger ett bidrag till Damaskus insatser.

Men goda möjligheter är det tragiskt ont om i den allt mer komplicerade situationen runt Aleppo och i norra Syrien.

Och dessvärre tyder det mesta på att tragedin kommer att fortsätta att fördjupas.

Själv har jag tillbringat ett dygn här i Abu Dhabi i samtal med såväl diplomatiska företrädare som olika representanter för närings- och affärsliv.

Och det ger alltid spännande perspektiv. Jag kommer att återvända hit relativt snart igen.

Nu bär det hemåt några dagar igen, innan jag i mitten av nästa vecka styr kursen mot New Delhi för diskussioner där allra främst om olika aspekter på den accelerande cyber-utvecklingen.


Framåt i Ukraina.

18 september 2016

KIEV: att åka till YES-konferensen i Ukraina har tillhört de stående punkterna på mitt program sedan åtskilliga år tillbaka.

Traditionellt hölls de i anrika Livada-palatset i Jalta på Krim, men sedan 2014 har det av lätt insedda skäl inte varit möjligt, och nu är det i de ståtliga lokalerna i den gamla arsenalen i Kiev som vi träffas.

Senast var jag i Kiev i maj, och några mer avgörande förändringar av situationen sedan dess går det knappast att tala om.

Då hade den regeringen Yatsenyuk just efterträtts av regeringen Groisman, och det fanns betydande frågetecken både för om den skulle överleva parlamentariskt och om hur den skulle hantera reformpolitiken. Alla de ledande reformministrarna lämnade eller fick lämna i samband med ombildningen.

Att regeringen Yatsenyuk framgångsrikt stabiliserat ett land som bokstavligen stod på bankruttens rand när den tog över, och tagit itu med miljardslöseriet och svindleriet i energisektorn, är alldeles otvetydigt, och här handlar det om en i verklig mening historisk insats.

Populär blev den inte, men 11-dubblar man det för många viktiga gaspriset säger det sig själv att applåderna i alla fall från gaskonsumenterna tenderar att utebli. Och på ett eller annat sätt är de flesta i detta land gaskonsumenter.

Fem månader senare är bilden att reformtempot i ekonomin saktat av, men att de genomförda reformerna knappast är omedelbart hotade.

Detta skall nog sägas med reservationen att tendensen till populism i den ukrainska politiken inte skall försummas, och premiärminister Groisman sade i sitt framträdande på YES i dag att populismen var ett större hot Ukraina än de ryska stridsvagnarna. Det tror jag han har alldeles rätt i.

När det gäller reformeringen av det vacklande och korrumperade rättsväsendet, som försummats tidigare, har reformer dock nu kommit igång. Men det kommer att ta din tid innan de får genomslag.

På programmet nu står successiva privatiseringar av stora mängder av fortfarande statsägda, mer eller mindre fungerande, företag i Ukraina. Och det är viktigt framförallt för att effektivisera och modernisera den ekonomiska strukturen i landet.

Sakta håller tillväxten också på att komma tillbaka.

I Kiev är det svårt att se några tecken på ekonomisk kris, men landet är stort, och krisen i samband med den ryska aggressionen och den finansiella kollapsen har dock pressar ner BNP med kanske 20%. Nu talar man dock, också från IMF i samband med att man gav klartecken till ett nytt miljardlån, om en tillväxt över 1% i år och sannolikt över 2% nästa år.

Inte spektakulärt, men i alla fall på väg uppåt igen.

I sitt anförande på konferensen fokuserade president Poroshenko också på konflikten om Donbas, och underströk att först och främst gällde att verkligen få en fungerande vapenvila och ett acceptabelt säkerhetsläge i de ryskkontrollerade delarna. Sedan kunde man ta itu med Minsk-avtalets mer politiska delar.

Och det är ju en rimlig ordning.

Om det mot slutet av våren kanske fanns vissa små tecken som kunde tyda på en rörelse i riktning mot en överenskommelse är det i dag mycket svårare att upptäcka dessa. Läget förefaller låst. Kanske hoppas man i Moskva att en mer vänligt sinnad amerikansk president nästa år skall skapa en bättre möjlighet.

Kring den fråga spekulerades det livligt på konferensen, och ett antal prominenta amerikanska bedömare – demokraten David Axelrod och republikanen Karl Rove – fanns också på plats för att delge oss sina bedömningar.

Några definitiva svar gav de förvisso inte, men det är svårt att undvika intrycket av att en förlust för Hillary Clinton blir mindre och mindre osannolik.

Och frågetecknen om vad en Trump-administration skulle innebära är förvisso många. Hans påtagliga Putin-vurmande gör att hans popularitet i Kiev sannolikt ligger på europeisk bottennivå.

Men nu bär det hem till Stockholm för några dagar.

Och då kanske det också finns möjlighet att fånga upp lite av diskussionerna på det extra toppmötet mellan de 27 EU-staterna i Bratislava i går.

Nästa vecka är det så dags för sedvanliga generaldebatten i FN:s generalförsamling i New York.

När den öppnas på tisdag finns det kanske speciell anledning att lyssna på president Obama när han för sista gången framträder här. Sannolikt försöker han summera upp vad hans åtta år har inneburit, och kanske ge vissa signaler inför framtiden.

Annars blir det nog lite ledartomt.

Vare sig den ryske presidenten eller den kinesiske partiordföranden har funnit det mödan värt att detta år bege sig till New York.