Gårdagens i stället för framtidens frågor.

11 mars 2018

STOCKHOLM: Helg hemma efter sedvanlig final i Melodifestivalen i går kväll och innan dess ett par dagen på Brussels Forum.

Och de var detta år knappast mindre intressant än tidigare.

Det trumpska beskedet om nya tullar på stål och aluminium har ställt till rejält med oreda i den transatlantiska relationen, och det var självklart att det diskuterades åtskilligt kring detta.

Cecilia Malmström fanns på plats, uttryckte sig påtagligt bestämt om det farliga i den amerikanska politiken i detta avseende, men än tydligare var USA:s tidigare handelschef och tidigare chef för Världsbanken Robert Zoellick.

Skälet till åtgärderna såg uteslutande ligga i den amerikanska inrikespolitiken.

Ett viktigt val i Pennsylvania på tisdag ansågs spela en viss roll, men grundläggande är självfallet den protektionistiska politik som president Trump fast och fullt tror på.

För Robert Zoellick låg de stora farorna i fortsättningen av den konflikt som nu inletts, och han skisserade scenarior som t o m kunde sluta med att USA drar sig ur världshandelsorganisationen WTO.

För EU gäller det nu att agera med tydlighet och med en viss strategisk blick. Varje möjlighet att få USA att ändra kurs måste självklart utnyttjas, men man för inte heller veka undan för risken för att vi hamnar också i de värsta av de möjligheter som Robert Zoellick skisserade.

I går hade Cecilia Malmström samtal i Bryssel med sina amerikanska och japanska kollegor, vilket var planerat sedan länge, och där försökte hon alldeles säkert att se om det finns några öppningar i den amerikanska positionen.

Men från presidenten själv kom ett tweet som visar att han snarare är beredd arr trappa upp konflikten med EU – men som samtidigt kan innebära en öppning.

Översatt till mer sammanhängande språk förefaller han säga att om det inte blir en överenskommelse om sänkta tullar kommer han att klippa till med ökade tullar framför allt på fordonsimport från EU.

Och för honom förefaller det att handla framför allt om personbilar. Där är EU:s tullar något högre än USA:s, medan det när det gäller lastfordon är tvärt om.

I sak finns det självfallet åtskilligt som talar för att ta bort alla dessa tullar, och det var ju bl a det som låg i de TTIP-förhandlingar som lades på is när Trump tillträdde. Men om det är klokt att ge sig in i en handelsförhandlingar med USA just nu kan det nog råda delade meningar om.

På torsdagskvällens middag kom jag att tala en hel del med USA:s f d utrikesminister Madeleine Albright och landets f d politiske chef på State Departement om utvecklingen i Nordkorea och olika möjligheter och faror.

Den förra har ju varit där och förhandlat med ledningen en gång, och den senare ytterligare en gång.

Men ingen av oss hade väntat att vi skulle vakna upp till beskedet om ett toppmöte mellan president Trump och president Kim Jong Un.

Att man i Pyongyang har strävat efter en direkt förhandling med Vita Huset är i och för sig ingen nyhet.

Förslag om sådana toppmöten har förts fram vid flera tidigare tillfällen, men då avvisats med att vissa krav måste vara uppfyllda, och att samtal bäst fler i den krets av sex stater som varit närmast engagerade.

Om man i Pyongyang väntat att förslaget denna gång skulle accepteras är väl högst osäkert, och det man sett i media är ju att beslutsgången i frågan när de sydkoreanska representanterna infann sig i Vita Huset för att berätta om sina samtal var högst summarisk.

Men nu har man i alla fall slagit in på denna väg, och alldeles självklart är det en m,helighet som måste prövas.

Jag har ju skrivit tidigare i artiklar att man borde inleda direkta förhandlingar om ett fredsavtal efter det krig som avslutades 1953 med bara ett vapenstillestånd. Och inom ramen för dessa förhandlingar skulle det då vara naturligt att ta upp också frågan om att få Nordkorea att avstå från främst sitt kärnvapenprogram.

Om USA är redo till detta steg återstår att se. Intrycket är att den diplomatiska beredskapen för att nu verkligen ge sig in i förhandlingar med Nordkorea är begränsad.

Det är mycket som måste sorteras ut innan mötet verkligen kommer till stånd, och olika besked efter det inledande beskedet ger ett intryck av att man håller på att få lite kalla fötter i frågan.

Notabelt är dessutom att informationen om president Trumps beredskap för ett möte ännu inte har förekommit i nordkoreanska media.

Men mycket annat stod också på dagordningen i Bryssel.

För min del handlade det om diskussioner om USA:s respektive EU:s relationer med Kona samt om den digitala och högteknologiska utvecklingens mer geopolitiska konsekvenser framöver.

Den kinesiska satsningen inte minst på artificiell intelligens är massiv och målmedveten, och skulle dessa framtidsteknologier om ett decennium eller två komma att domineras av Kkna är det mycket i världen som kommer att förändras.

Och det är ju frågor som dessa som borde stå i centrum för en dialog mellan Bryssel och Washington i dessa tider.

Att diskutera ståltullar är att diskutera gårdagens i stället för framtidens frågor.


Oroande i Washington – nu viktigt med EU!

07 mars 2018

STOCKHOLM: Budskapet som kom ut från Stefan Löfven besök i Washington var allt annat än lugnande.

För detta skall förvisso inte Stefan Löfven lastas.

Han förde säkert fram den svenska och europeiska positionen i de viktiga handelsfrågorna, och än viktigare tror jag det var att han tagit med sig ett antal tunga företagsledare för att bära vittnesbörd.

Trump är inte känd för att vara en bra lyssnare, men uppenbart är att han stundtals lyssnar mer på företagsamhetens än på politikens företrädare.

Så det var ett smart drag.

Men så mycket effekt verkar det inte ha haft.

Efter mötet offentliggjorde ordföranden i Vita Husets ekonomiska råd Gary Cohen att han avgår eftersom han inte delar presidentens uppfattning i handelsfrågorna.

Och på presskonferensen hade Trump nya utfall, i detta fall främst riktade mot EU, och hotade t o m med att införa 25% strafftullar på import av fordon från EU.

Effekten på Sverige skulle bli betydande.

Det som nu träder fram är den verklige Trump.

Och på presskonferensen gjorde han också det alldeles korrekta påpekandet att i dessa frågor har han varit tydlig och konsekvent i ett kvarts sekel.

Nu har viktiga återhållande krafter lämnat Vita Huset, formella beslut om stål- och aluminiumtullar förbereds, EU-kommissionen slipar på sina motdrag och Trump hotar med dunderåtgärder efter det.

Det luktar augusti 1914. På handelsområdet, dock, men illa nog.

För vår del är samarbetet och sammanhållningen inom EU nu alldeles avgörande, liksom den dialog som EU kan upprätta med andra aktörer i den globala ekonomin.

Det är viktigt att nu sända de tydliga signaler som möjligen kan mobilisera de motkrafter i det amerikanska systemet som kan förhindra att saker och ting inte spårar ur alldeles.

Och det kan bara ske om EU uppträder tydligt och tidigt.

Att Sverige har ett fundamentalt intresse av detta är nog uppenbart för alla.

Vår export från våra framgångsrika företag motsvarar nu halva vår ekonomi, och försämras förutsättningarna för deras handel så försämras också förutsättningarna för handel, tillväxt och sysselsättning i Sverige.

Det var illavarslande i Washington.

Nu gäller det att agera.


Positivt från Berlin men helt annorlunda från Rom.

05 mars 2018

STOCKHOLM: Gårdagens positiva besked var att det äntligen blir en regering i Berlin, och gårdagens bekymmersamma besked var att det kommer att dröja ett bra tag innan det blot en regering i Rom.

Den nya upplagan av den stora koalitionen ger nu stabilitet i Tyskland under denna mandatperiod. Så långt är det plus.

Och det gäller inte minst med den viktiga roll landet i allmänhet och Angela Merkel i synnerhet spelar i EU-samarbetet. I dessa tider av Trump och Putin är det synnerligen viktigt.

Men oroande är dels att man kan fråga sig hur mycket av dynamik och reformkraft denna regering kommer att ha, och dels att högerpopulistiska AfD med detta blir det officiella oppositionspartiet i Tyskland med de långsiktiga möjligheter till ytterligare stärkt position detta kan innebära.

Om var det således var mest plus från Berlin i går var det enbart minus från Rom med det resultat som det italienska valet gav.

Ett helt nytt partisystem vällde fram.

De två tidigare stora partierna Partido Democratico – socialdemokratiskt men arvtagare också till det en gång så starka kommunistpartiet – och Forza Italia – en gång skapat av Berlusconi för arr ge landet ett modernt borgerligt parti efter kollapsen för de gamla Kristdemokraterna – minskade dramatiskt.

Och landets två största politiska partiet är nu i stället allmänpolitiska M5S och högerpopulistiska Lega, med det förra dominerande i landet södra delar och det senare i dess nordliga.

Att undersökningar tyder på att 44% av alla upp till 30 år röstade på M5S visar djupet av krisen för det etablerande politiska systemet i Italien.

Lega har tveklöst surfar på motstånd mot en migration över Medelhavet som upplevts som okontrollerad och på uppfattad ovilja från det övriga Europa att hjälpa till tillräckligt med att hantera situationen.

Och M5S har trotsat den genuina inkompetens man visat inte minst i sitt styre av staden Rom och ridit på växande misstro mot de tidigare då dominerande politiska kratrarna. Medan förra året Berlusconi svepte hem regionalvalen i Sicilien var det nu M5S som tog de rösterna.

Vad som kommer att komma ut ur detta är i hög grad skrivit i stjärnorna. Ingen mer rimlig koalition förefaller i detta läge vara möjlig, och att Lega och M5S skulle gå i koalition och med hjälp av ett litet och än mer extremt parti gå majoritet i parlamentet förefaller nog fortfarande mindre sannolikt.

Det som Italien behöver är rejäla strukturella ekonomiska reformer för att bryta en längre period när man successivt allt tydligare kommer på efterkälken i Europa – även om det finns delar av inte minst norra Italien som mitt i det allmänna eländet klarar sig bra.

Att detta skulle kunna komma ut detta valresultat framstår som milt sagt mindre sannolikt. Och därmed är det så gott som ofrånkomligt att denna del av den italienska krisen kommet att fortsätta.

Hur detta kommer att påverka EU i övrigt återstår att se.

Med en regering äntligen på plats i Berlin frustar man i Paris av iver att dra igång en ambitiös EU-reformeringen inte minst vad gäller ekonomisk styrning av eurozonen. Men med påtagliga risker för en mindre seriös finansiell hantering i Rom kommet det knappast att bli alldeles enkelt.

Och också andra röster gör sig nu gällande i den diskussionen. I helgen höll den nederländske premiärminister Rutte i Berlin ett s k linjetal om EU som visar vägar framåt men som också markerar tydligt att det på viktiga områden finns gränser för hur långt man är beredd att gå.

Var Sverige finns i dessa diskussioner är inte alldeles lätt att veta.

Med vad som händer och sägs i Rom och Haag påverkar också oss.

Och EU är allt viktigare också för oss i dessa tider av såväl Trump som Putin.


Oroande tider. Viktigt i Washington och Teheran.

03 mars 2018

HAUTE-SAVOIE: Att hitta ljustrycken i den internationella utvecklingen i dessa dagar är inte alldeles enkelt. Att den globala ekonomin, och dem europeiska diton, går bättre än på länge får dock skrivas på det positiva kontot.

Men i övrigt är det skralt.

President Putin ägnade hälften av sitt årliga anförande inför det ryska parlamentet härom dagen åt att beskriva olika nya främst strategiska vapensystem. Och det skedde i något som närmast var en multimediashow med allt vad därtill hörer.

En ny tung interkontinental robot för att ersätta ”tungviktaren” SS18 var kanske i sig ingen nyhet, men nu visades också hur denna och andra kunde förses med en hypersonisk glidare för att kunna penetrera varje tänkbart defensivt system.

Och han avslöjade också en kärnkraftsdriven kryssningsrobot med i princip obegränsad räckvidd och därmed möjlighet att anfalla överallt från vilket håll som helst. Putin hävdade att man hade provskjutit denna i slutet av 2017, och amerikanska uppgifter förefaller att bekräfta detta.

I grunden handlar dessa satsningar om att man är rädd för att olika avancerade amerikanska försvarssystem på sikt skal erodera trovärdigheten i de ryska strategiska nukleära systemen.

Rädslan kan förefalla överdriven, men är icke desto mindre reell. Kreml fruktar USA:s högteknologi, och gör allt för att skydda sina nukleära system.

I slutet av månaden kommer den rapport som president Trump beställt om hur USA:s olika robotförsvarssystem skall utvecklas, och det är mindre sannolikt att denna kommer att dämpa den ryska oron.

Detta är en farlig utveckling, där det ena steget riskerar att leda till det andra, och där den strategiska stabilitet som mödosamt framförhandlade avtal sedan ett antal decennier faktiskt producerat förr eller senare kommer att äventyras på allvar.

Och det är självklart att detta skapar nya risker inte minst i en situation som redan är påtagligt spänd.

Dagen efter president Putins vapenshow i Moskva framträdde så president Trump i Washington och förkunnade tullar på import av stål och aluminium under devisen att handelskrig är bra och lätta att vinna. Han åberopade, vilket är lika unikt som illavarslande, nationell säkerhet som skäl till sina åtgärder.

Detaljer kommer under den kommande veckan, men om inte beslutet blir tydligt annorlunda kommer med all säkerhet bestämda motåtgärder inte minst från Canada och EU som är långt mer berörda av åtgärderna inte minst när det gäller stål än vad Kina är.

Åtgärderna nu är allvarliga i sig, men än allvarligare som tecken på att Trump nu på allvar tar itu med den protektionistiska agenda han uppenbarligen är djupt övertygad om riktigheten av.

Och i detta ligger betydande risker för den världshandel vars utveckling vi alla ju är så beroende av – och inte minst de fattigare länderna.

De närmaste dagarna kommer också att se viktiga steg när det gäller relationerna i Mellersta Östern och inte minst när det gäller Iran och det viktiga nukleära avtal som ju Trump verkar fast besluten att underminera.

Han har ju ställt ett antal mer eller mindre omöjliga villkor för att gå med på att fortsatt respektera detta, och sagt att det är européerna som skall se till att dessa uppfylls. Ett element av politisk utpressning ligger utan tvekan i detta.

På måndag besöker den franske utrikesministern Le Drien Teheran för att se om det finns några marginaler på iransk sida i dessa frågor, men kommer men kommer med stor säkerhet att få ett mindre uppmuntrande besked på den punkten.

Av skäl som inte är svåra att förstå har man i Teheran begränsat förtroende för Trump. Om han inte respekterar redan ingångna avtal, varför skulle ha då respektera nya avtal?

Samtidigt som Le Drien är i Teheran är den israeliska premiärministern Netanyahu i Washington för sedvanlig show, och när han på måndag träffar Trump kommet man alldeles säkert att upprepa de militanta budskap vi hörde honom framföra i München nyligen och göra sitt yttersta för att få med Trump på dessa linjer.

Medan européer gör vad som möjligen kan göras för att förhindra nya konflikter i regionen, har vi således en situation där andra snarast förefaller att söka dem.

I samtalen såväl i Teheran som i Washington kommer det ofrånkomligen också att handla om Syrien.

Av den humanitära vapenvila som FN:s säkerhetsråd enades kring har det hitintills inte blivit någonting alls. Här ligger tungt ansvar på Damaskus och Moskva, men självfallet också på Teheran som nära allierad när det gäller art stötta upp den syriska regimen.

Detta oroar också Israel som verkar se Iran överallt, och nu inte minst i områden i Syrien som kommet allt närmare områden som Israel kontrollerar. Riskerna för en konfrontation i områden kring Libanon och Syrien med än mer aktiv roll av Israel har utan tvekan ökat.

Och här finns ju indirekt såväl Ryssland som USA med vad detta innebär vad gäller risker för ytterligare upptrappad konfrontation.

Så det kommer att finnas en hel del att hålla ögonen på såväl i Washington som annorstädes under den kommande veckan.

Innan dess har vi dock i morgon såväl viktigt val i Italien som besked i Berlin om medlemsomröstningen i SPD har get grönt ljus till en stor koalition eller inte.

Grundtipset är ny regering i Berlin och ny regeringsosäkerhet i Rom.

Men i morgon kväll vet vi bättre.


Lite om Afghanistan, Syrien och Balkan.

28 februari 2018

HAUTE-SAVOIE: Finns det äntligen förutsättningar för en genuin fredsprocess i Afghanistan?

Den fortsatta konflikten i landet uppmärksammas numera sällan av våra media, en frågan har dock kommit något i fokus i samband med ministerkonferensen i Kabul i dag och de olika uttalanden som gjorts i anslutning till denna.

President Ghani gjorde ett antal olika uttalanden som var ägnade att öppna dörren för den fredsprocess som landet så väl behöver. Han talade om att erkänna talibanerna som en genuin politisk kraft i landet, och han öppnade för att också tala om ändringar i landets konstitution.

Inför konferensen publicerades ett öppet brev med adress främst USA av talibanernas kontor i Qatar, och det säger sig självt att dess ordval studerats med stor noggrannhet på olika håll. Man efterlyser samtal, möjligen med hjälp av någon annan, och talar om att det är bara på politisk väg som konflikten i landet kan lösas.

Om den insikten finns hos bägge parter, och det tror jag är fallet, borde det finnas i alla fall vissa förutsättningar för en försiktig diplomatisk process.

Försök har gjorts tidigare. Och samtal har förts som stundtals gav vissa förhoppningar, men som till slut havererade.

En avgörande fråga är vem som skall tala med vem. Rimligt vore självklart att de olika afganska partnerna – regeringen och talibanerna allra främst – talade med varandra. Det är deras land och deras framtid det handlar om.

Men där är talibanerna ännu inte. De ser USA som sin motpart, och vägrar än så länge att tala med regeringen i Kabul.

Till detta problem tillkommer att det – föga förvånande – finns olika uppfattningar om hur situationen skall hanteras.

Att det finns delade meningar i Washington i denna fråga är ingen nyhet. Jag minns hur Richard Holbrooke under sin tid som Afghanistan-sändebud, och min som utrikesminister ed engagemang i dessa frågor, stundtals stångade sin panna blodig i den frågan.

Och bättre har det knappast blivit sedan dess.

Till detta kommer att talibanerna, efter det att deras tidigare ledare dödades i en amerikansk drönar-attack för snart två år sedan, förefaller att ha fått en mer militant ledning. En samtidigt finns tecken på en tilltagande splittring där den mer politiska delen tydligare söker en politisk lösning.

En förändring under senare år är dessutom uppdykandet av Daesh på scenen i Afghanistan som en utmaning inte minst mot talibanerna. Detta skulle kunna öka deras intresse av en politisk uppgörelse.

Men det är många andra faktorer som också bidrar. Pakistan har en viktig roll att spela, även om det är värt att notera att talibanerna nu uttryckligen säger att man inte vill ha dem vid förhandlingsbordet.

Var Kina finns i denna ekvation återstår att se. Och såväl Ryssland som Iran har viktiga roller att spela.

Ingenting av dramatisk betydelse förefaller omedelbart förespående, men det är inte omöjligt att det nu finns vissa försiktiga öppningar. Låt oss hoppas att de utnyttjas.

I den syriska konflikten är det inte lätt att se någon ljusning. Fasen i konflikten efter det att man förklarar seger över Daesh genom erövringen av främst Raqqa ser ut att bli än mer komplicerad.

Den resolution om en humanitär vapenvila som enigt antogs av FN:s säkerhetsråd i fredags var självklart välkommen, men förseddes ju med så kraftfulla hål att det var föga sannolikt att den skulle ha någon avgörande betydelse.

I den förklarades att fortsatta attacker mot det mesta som kunde anses förknippat med terrorism var fyllt tillåtna, och med tanke på att det är då såväl Assad som Ryssland, men för den delen också USA och Turkiet, motiverar sina olika insatser var risken för att det hela skulle bli ett slag i luften dessvärre uppenbar.

Och hitintills har förhoppningarna dessvärre inte infriats.

Strider blockerar fortfarande de nödvändiga humanitära hjälpleveranserna. Assad och hans allierade förefaller beslutna att försöka återta kontrollen över de områden i Damaskus närhet som nu kontrolleras av olika andra grupper, och där den humanitära situationen beskrivs som rent katastrofal.

Vi får se vad de kommande dagarna kommer att innebära.

Närmare hemma har Europakommissionens ordförande Juncker i dag avslutat sin snabba rundresa på Balkan med besök i Sarajevo och i Pristina.

I den förra huvudstaden kunde han efter en lindrigt sagt utdragen process ta emot Bosniens svar på det batteri av frågor man på sedvanligt sätt får från Bryssel efter att han ansökt om medlemskap i EU, men i den förra misslyckades man igen med att få parlamentet att ratificera avtalet om gränsen med Montenegro, vilket är ett viktigt villkor för ytterligare steg i EU-processen.


Balkan kräver vår uppmärksamhet.

23 februari 2018

BRYSSEL: Att situationen på Balkan är på väg upp på EU-ländernas dagordning råder det knappast någon tvekan om.

Kommissionen har presenterat sitt förslag till ny strategi för regionen, nästa vecka reser dess ledning på tre dagar till tre huvudstäder i regionen, i maj blir det någon form av toppmöte i Sofia, i juni kommer EU-toppmötet att godkänna ny strategi och i juli blir det möte i den s k Berlin-processen med Storbritannien i ledning.

Att ECFR ägnar dessa frågor uppmärksamhet är knappast någon nyhet.

Förra året reste vi till Makedonien för sakral mitt i dess kris, och var i det sammanhanget också i Belgrad. Och därefter gjorde vi en rundresa i och kring Bosnien för att diskutera dess olika aktuella utmaningar.

Och nu var det till Albanien och Kosovo som en grupp av oss reste för några dagar av samtal.

I både Tirana och Pristina träffade vi de olika stats- och partiledningarna, utöver det viktigare internationella företrädare och dessutom olika oberoende observatörer och personligheter.

Sedan år har vi ett betydande nätverk av kontakter i regionen. Alla dörrar stor öppna.

Det var mer än ett decennium sedan jag senast var i Albanien, och för den delen några år sedan jag var i Kosovo, även om besöken där under åren har varit betydligt fler. Att det snart gått två decennier sedan kriget där 1999 känns lite underligt.

I viktiga avseenden är dessa bägge länder annorlunda än regionens andra.

Den kommunistiska diktaturen i Albanien var hårdare och mer isolerad än någon annanstans. I dagens värld är det bara med Nordkorea som den kan jämföras.

Och därmed har landet en betydlig längre väg att gå.

Den finansiella och politiska kollapsen 1997 gjorde ju att det mesta kollapsade, och det var bara det omfattande ingripandet av den italienska armén i en numera nästan bortglömd operation som kunde återställa någon form av ordning och sätta landet på någorlunda ordnad kurs.

Kosovo var en förtyckt, splittrad och fattig provins i Jugoslavien, och motsättningarna där kom ju att detonera i konflikten 1999, Natos bombningar och så småningom FN:s övertagande av styret intill dess att man gradvis kunde bygga upp institutioner och i början av 2008, i konfrontation med både Serbien och Ryssland, förklara att detta nu skulle ses som en självständig stat.

Att ur dessa situationer stampa fram väl fungerande stater och samhällen är ingenting som låter sig göras i en handvändning.

I Kosovo har enorma internationella satsningar och ansträngningar dock åstadkommit något, och också i Albanien är det tveklöst så att man är på väg mot någonting som är påtagligt bättre. Det europeiska perspektivet betyder mycket i bägge fallen.

Men perfekt är det inte.

I såväl Tirana som Pristina handlade våra samtal med internationella företrädare om de stapplande försöken att få ett oberoende rättssystem att fungera, om mer mindre omfattande och mäktiga kriminella strukturer, om påtagliga ekonomiska utmaningar, om unga människor som lämnar och om den politiska osäkerheten om framtiden.

Men det finns också positiva bilder.

Man möter en imponerande kulturell kreativitet och livaktighet, och det är svårt att inte fångas också av engagemanget och långsiktigheten i de nya generationernas arbete med att faktiskt bygga fungerande och moderna europeiska samhällen.

Och det är detta som vi genom det europeiska perspektivet måste ge vårt stöd. Gör vi inte det kommer vi förr eller senare med all säkerhet se hur andra krafter tar över med de förödande konsekvenser detta kommer att föra med sig.

Kring detta kommer det att diskuteras åtskilligt i EU-kretsar under de närmaste månaderna. Det gäller att hitta den riktiga balansen i den samlade politiken, och att få den förankrad i EU-kretsen i dess helhet.

Motsättningar finns. I Madrid ser man Catalonien när man hör att det talas om Kosovo och vill dra i alla tänkbara nödbromsar. Och i åtskilliga huvudstäder tycker man att andra utmaningar är långt mer överhängande och viktiga än de till synes eviga problemen på Balkan.

Omedelbart på dagordningen står den dispyt om namnet Makedonien som jag ju skrivit om tidigare. Den måste enligt mon mening sorteras ut under de närmaste veckorna om vi inte skall stå inför ett nytt misslyckande som sträcker sig åtskilliga år framåt i tiden.

Investeras det tillräckligt mycket arbete i den frågan? Kanske, men jag har dessvärre svårt art se det.

På endast obetydligt längre sikt måste Bryssel ta tag i den dialog mellan Pristina och Belgrad som måste föra fram till ett avtal om en fullständig normalisering av förbindelserna mellan de bägge länderna. Den frågan har fått vila alldeles för länge, och man hör inte sällan frågan varför Bryssel inte ser hur viktigt det är att försöka få till stånd en lösning.

Här finns också den alldeles påtagliga risken att ledare i regionen vill rusa åstad med lösningar som långsiktig skulle skapa betydande problem för regionen i dess helhet. Åter hör jag hur det talas om att ändra gränser och att byta territorier, och om hur stora ledare kan åstadkomma stora lösningar.

Det finns all anledning att varna – men hitintills har det knappast skett. Det finns risk för utvecklingar i farlig riktning.

Albanien och Kosovo är bägge albanska länder, och det var intressant att åka den nya och ytterligt kostsamma motorväg genom de nordalbanska bergskedjorna som numera förbinder dem. Om denna var avsedd som en storalbansk pulsåder vittnade den sparsamma trafiken inte om någon större livskraft i det projektet.

Kring Tirana förkunnade affärerna att man kunde köpa kylskåp av märket Zanussi från Italien. Kring Pristina förkunnade liknande affärer att man kunde köpa kylskåp av mörket Gorenje från Slovenien.

I den förra staden andas det Medelhav och talas italienska, medan det i den senare är inringat inland närmare Donau och med fortfarande en del serbiska men annars engelska som tydlig andra språk,

Kanske finns tanken på ett enat land, men under överskådlig tid är det svårt att se att det handlar om så mycket mer än en romantisk dröm.

Vi det övriga Europa har ett mycket påtagligt intresse av stabilitet och fortsatt europeiskt inriktat reformarbete i regionen, men kanske inser vi inte alltid och fullt ut vad detta kräver också av vår egen politik.

Nu har jag landet i Bryssel, men det är något dygns mellanlandning inför dagar av sportlov i mer högt belägna orter under den kommande veckan.


Dynamiskt i Tirana.

21 februari 2018

TIRANA: Efter ett dygn i Berlin med styrelsemöte och mer officiell öppning av vårt kontor – av ingen mindre än president Steinmeier – anlände jag starkt försenad mitt i natten hit till den albanska huvudstaden för en dag av samtal.

Det var åtskilliga år sedan jag var här. Under mina åtta år som utrikesminister kom jag aldrig hit, men under decenniet och mer dessförinnan hade jag dock varit i landet åtskilliga gånger.

Tirana har förändrats. Staden attraherar allt fler, och man märker nu en europeisk vitalitet som förr var påtagligt undanträngd. Snart finns nog – på gott och ont – halva landets befolkning här. Sedan jag kom hit första gången har staden blivit flera gånger både större och bättre.

Och Albanien rör sig framåt. Just nu är den stora frågan om man i juni kommer att få grönt ljus för att inleda förhandlingar om medlemskap i EU eller ej.

Balkan är tillbaka på EU:s dagsordning.

Så kring detta kretsade våra samtal under den intensiva dagen här.

Tiranas borgmästare. Albaniens president. Landets premiärminister. Oppositionspartiernas ledare. Studenter vid universitetet. Viktigare ambassadörer. Och en del gamla vänner som inte passar i någon av dessa kategorier.

Intensivt. Och påtagligt intressant.

Utmaningarna är många. Det talas mycket om reform av rättsväsendet, om korruption, om kamp mot organiserad brottslighet och om nya narkotikasmugglingsligor. Och EU ses som nyckeln till att försöka få bukt med allt detta.

Men vi talade också mycket om de vidare regionala utmaningarna.

Tidigt i morgon bitti bär det vidare i riktning Kosovo.

Först till det ortodoxa klostret Decani i södra delarna av landet. Balkan har många vackra platser man vill återvända till, och denna tillhör dr vackraste.

Sedsn vidare till Pristina. President, premiärminister, oppositionsledare. Och det är dessutom en politiskt mycket laddad dag i Pristina.

Men till detta får jag anledning att återkomma.