Efter Paris – i denna farligare tid.

14 november 2015

SIR BANI YAS: Det säger sig själv att våra diskussioner här ute i öknen i Abu Dhabi under dagen har skett i den mörka skuggan av Daesh:s terrorattack i Paris.

Det handlar om den näst värsta terror attacken i Europa i modern tid. 

Och bara under de senast dagarna har vi sett attacker utförda av Daesh i Beirut och, med all sannolikhet, mot det ryska flygplanen över Sinai. Det var heller inte länge sedan det fruktansvärda attentatet vid järnvägsstationen i Ankara. 

Samtidigt som Daesh befinner sig under ett ökat militärt tryck i det område man försöker kontrollera – man förlorade Sinjar häromdagen, och mycket tyder på att man kommer att förlora Ramadi inom kort – är det tydligt att man nu direkt och indirekt sträcker ut sina terroroperationer över ett långt vidare område.

I vilken utsträckning attentatet i Paris direkt planerats av Daesh, eller om det utförts av grupper som inspirerats av och anslutit sig till Daesh, vet vi ännu inte, och någon avgörande skillnad gör det knappast heller.

Den slutsats vi måste dra är att det nya skede av terrorism som vi nu alldeles uppenbart kommit in i kommer att pågå en betydande tid. Och att det berör oss alla.

I diskussionerna på det möte jag befinner mig är det regionens olika kriser – Yemen, Syrien, Libyen, Irak – som stått i centrum, och alldeles självklart från mera fundamentala utmaning som Daesh utgör.

En del som skulle varit här är under dagen i Wien är i stället på diskussionerna om Syrien, men vi är åtskilliga här med djupa erfarenheter av dessa frågeställningar.

Och i allt högre utsträckning har vi under diskussionerna sedan i går fokuserat på de faktorer som nu förenar de olika kriserna.

Jag har förr ofta talat om de grundläggande politiska utmaningarna i hela det post-osmanska området från Bihac till Basra, och i dag har vi diskuterat de också sekteristiska spänningar vi nu ser från Peshawar till Paris.

Det handlar om grundläggande frågor om legitimiteten och funktionaliteten i existerande statsstrukturer, om spänningar kring identitet och religion, liksom om ställföreträdande konflikter och krig av olika slag. 

Och hela regionen är invänd i ett kalejdoskop av motsättningar som allt mer för tanken till det trettioåriga krig Europa gick igenom för närmare ett halvt årtusende sedan.

Det är i skärningspunkterna mellan dessa konflikter och spänningar som nu Daesh växer sig starkt, attraherar och attackerar i syfte att bygga konfrontation och krig mot våra samhällen och våra värderingar.

Hur vi reagerar på detta blir utomordentligt viktigt. 

Vi får inte spela de krafter som vill se en ständigt stegrad konfrontation i händerna – men vi får heller inte vara naiva inför den situation vi står inför.

Den balansgången kommer att ställa politiken i alla våra öppna europeiska samhällen inför svåra frågor. 

Vi lever i en farligare och mer utmanande tid – jag har sagt det intill tjatighet under mer än ett års tid.

Och mycket mer skulle kunna sägas om detta även nu, men jag måste rusa vidare.

Nyss modererade jag en diskussion om det internationella samfundets reaktioner på såväl Daesh som regionens andra kriser. 

Nu blir det middag här ute i den i övrigt öde öknen med fortsatta diskussioner. 

Och de fortsätter en bra bit under morgondagen också, även om det finns de som måste skynda iväg till olika interntionella möten under måndagen.

Diskussioner är viktiga – att vi förmår att möta de nya utmaningarna i denna farligare tid.


En stor statsman – om Helmut Schmidt.

11 november 2015

STOCKHOLM: Det är inte alltid saker och ting fungerar som man tänkt sig, och för min del strulade resan till Santa Monica till sig och jag fick lite extra tid i Stockholm i stället.

Jag får följa upp med ett besök på RAND:s avdelning i Washington när jag är där i slutet av nästa vecka.

Och en konsekvens blir också att jag kommer att komma tydligt i tid till det möte jag skall på i Abu Dhabi med början på fredag – det såg lite kärvt ut i den tidigare planeringen.

Besöket i Berlin i går var i alla fall både givande och stimulerande.

Under eftermiddagen kom beskedet att f d förbundskanslern och SPD-ledaren Helmut Schmidt hade gått bort.

Och naturligt har det nu skrivits mycket om vad han betytt, dels som förbundskansler men kanske ännu mer som riktmärke i tysk samhällsdebatt under decennierna sedan dess.

Säkerhets- och Europapolitiken var utomordentligt viktiga för honom – i någon utsträckning kan man dock säga att det är en historisk och geografisk nödvändighet för varje tysk ledare.

Inte minst har han kommit att associeras med det på sin tid alls icke okontroversiella Nato-beslutet 1979 att ta fram en ny generation av kärnvapenbärande medeldistansrobotar för att möta den snabba och omfattande sovjetiska utplacering av de s k SS20-robotarna av motsvarande karaktär.

Det var i ett berömt anförande på IISS i London 1977 som Schmidt riktade uppmärksamheten på det som höll på att ske.

Han varnade för det som höll på att ske när Sovjet började placera ut sina SS20-system.

Det fick, menade socialdemokraten Schmidt, inte uppstå en situation där Sovjetunionen kunde utöva kärnvapenutpressning mot de västeuropeiska Nato-länderna.

Mot det som kom att kallas Nato:s dubbelbeslut – kombinationen av utplacering av robotarna och ett erbjudande om att avveckla dem om Sovjetunionen avvecklade sina SS20-system – kom det som då kallades fredsrörelsen att mobilisera massivt under några år.

Den ena massdemonstrationen avlöste den andra inte minst i Västtyskland och Storbritannien.

Med regeringarna i London och Bonn höll fast vid beslutet om utstationering av de nya robotarna.

Och strategin kom också att lyckas genom att de förhandlingar som faktiskt så småningom inleddes med Sovjetunionen kom att 1987 resultera i det s k INF-avtalet som eliminerade samtliga dessa vapensystem i såväl Sovjet som Nato.

Det var ett betydande framsteg.

Sovjet hade ensidigt haft dessa mot Västeuropa riktade kärnvapensystem under lång tid. I såväl Lettland som Litauen fanns t ex baser för de robotsystem som kom före SS20.

I dag kan man beskåda intakta såväl SS20- som Pershing II-robotar på flyg- och rymdmuseet i Washington, och vid FN-högkvarteret i New York finns en i och för sig rätt anskrämlig staty där Sankt Göran anfaller och förstör en SS20-robot.

INF-avtalet har varit en viktig del av säkerhetsordningen i Europa sedan slutet av 1970-talet, men dessvärre finns det nu en del tecken på att vi kanske står inför en försämring till det sämre också i detta avseende.

Men till det kan det finnas anledning att återkomma vid annat tillfälle.

Det kan väl noteras att även om Helmut Schmidt således var ledare för socialdemokratiska SPD var relationerna med den svenska socialdemokratin under Olof Palme påtagligt svala.

Helmut Schmidt sågs nog av den senare som för “metallisk” i sin politik, och i Bonn fanns en icke obetydlig misstro mot vad som uppfattades som alltför svajig svensk politik när det gällde Europas säkerhet.

Frågor om kärnvapen och Europas säkerhet är ju knappast någonting som bredare svenska kretsar någonsin känt sig komfortabla med att öppet diskutera.

Om jag inte missminner mig skedde inga bilaterala besök på statsministernivå mellan Bonn och Stockholm under Helmut Schmidts år som förbundskansler.

Den text av Helmut Schmidt som jag under senare år satt störst värde på är det anförande om Tysklands roll i Europa som han höll på SPD:s kongress 2011.

Lite kan det nog ses som hans testamente i dessa frågor.

Jag gjorde en länk till det på Twitter i går, och jag rekommenderar starkt var och en som kan läsa tyska och är intresserad av europeiska frågor att ta sig tid och läsa det.

Helmut Schmidt var, därom råder ingen tvekan, en stor europeisk statsman.


Allt mer dynamiskt Berlin.

10 november 2015

BERLIN: Det är på tok för sent häri den tyska huvudstaden efter två konferenser och två olika publika paneldiskussioner under dagen och kvällen.

Men det är intressant att notera hur steg för steg den intellektuella dynamiken – om detta uttryck kan tillåtas – ökar här i Berlin.

Fler tankesmedjor. Fler kvällsdiskussioner. Fler konferenser. Fler idémöten.

Och min uppgift här var att först diskutera Rysskand och Europa i en panel med bl a den ryske ambassadören till EU Vladimir Chizov.

Det blev sedvanlig konfrontation – med den möjliga ytterligare faktorn att Vladimir är en god vän sedan den tid då hon arbetade tillsammans med mig i Sarajevo.

Det fanns en tid när vi faktiskt hade ett konstruktivt samarbete med Ryssland i viktiga europeiska säkerhetsfrågor. 

Men nu är nu, och nu är det annorlunda. 

Ryssland har vänt, och intill dess att Ryssland vänder tillbaka, vilket inte förefaller omedelbart förestående, har vi att inrikta oss på ett långt mer komplicerat förhållande.

Kvällens diskussion var också till minne av f d presidenten Richard von Weizsäcker.

Och det blev en angenäm och stimulerande kväll med gamla och nya vänner från Tyskland och Europa i övrigt.

I morgon bitti hämtar en bil med här vid hotellet i centrala Berlin kl 04:15.

Hemskt. Lufthansa strejkar – ett elände – och det har blivit helt andra flygningar för att kunna komma till Los Angeles senare under dagen.

Jag hoppas att det fungerar, och att jag så där ett dygn senare landar på den amerikanska västkusten för mina möten där under ett dygn eller så.
 


Ny vecka: Berlin, Santa Monica och Abu Dhabi.

09 november 2015

STOCKHOLM: Så inleds då en ny vecka.

I går var det val i skilda länder i skilda delar av världen – såväl i Myanmar som i Kroatien.

Kroatien skulle behöva en stark och handlingskraftig regering med förmåga att ta itu med en ekonomi som tillhör de allra svagaste i Europa under de senaste åren.

Men valresultatet ger ingen klar vinnare, och vi kommer nu att få se komplicerade förhandlingar om en koalition.

För min del blir denna måndag en dag hemma i Stockholm, med åtskilliga olika möten på agendan.

I morgon bör det dock av till Berlin.

På Körber-stiftelsens stora konferens om utrikespolitik, med bl a utrikesminister Frank-Walter Steinmeier tillhör jag dem som under dagen skall diskutera relationerna mellan EU och Ryssland.

Och det har nog alla förutsättningar att bli en livlig tillställning. Också Rysslands ambassadör till EU, som tillhör mina gamla medarbetare under tiden i Bosnien, kommer att delta i den debatten.

Men det blir tid under dagen för diskussioner i förbundskansler Merkels kansli.

Till morgondagens ämnen kommer alldeles säkert att höra också det brev som förväntas från den brittiske premiärministern Cameron om handsvarvat eller önskemål om olika reformer inom EU. 

I Berlin kommer alldeles säkert att finnas ett stark önskan att åstadkomma en konstruktiv lösning. Det var ingen tillfällighet att det var just i Berlin som brittiske finansministern George Osborne höll stort tal i ämnet i förra veckan.

Men det kommer inte att vara lika självklart i alla andra huvudstäder. Och själva processen kan nog komma att bli väl så dramatisk.

Utgången är, det är viktigt att ha klart för sig, högst osäker.

På kvällen i Berlin inleds så en annan konferens i regi av Bosch-stiftelsen till minne av f d presidenten Richard von Weizsäcker.

Om honom och vårt samarbete har jag ju skrivit tidigare här i samband med att han gick bort. 

Tyvärr kommer jag inte att kunna vara med om den konferensen när den fortsätter på onsdagen eftersom jag då flyger till Los Angeles för att vara med på styrelsesammanträde i RAND Corporation där.

Dess huvudkontor ligger i Santa Monica en bit norr om den stora flygplatsen, och på ett av hotellen där blir det på onsdagskvällen stor middag för att hedra f d försvarsministern Harold Brown som under åtskilliga år med sin vishet bidragit till diskussionerna i RAND-styrelsen.

Tyvärr kommer jag inte att bli så långvarig i Santa Monica heller, eftersom jag skall ta mig till ett ställe en bit ut i öknen i Abu Dhabi för diskussioner där med början fredag kväll.

Det är, föga förvånande, utvecklingen i den vidare regionen Mellersta Östern som står i fokus.

Här hemma kommer flyktingfrågan att fortsätta att stå i fokus.

I Valetta på Malta träffas EU:s ledare och olika afrikanska ledare i ett toppmöte med migration och samarbete i fokus. 

Enkelt uttryck kan man säga att EU erbjuder de afrikanska länderna ökat bistånd i utbyte mot olika former av samarbete, bland annat s k återtagandeavtal, för att bättre kunna kontrollera migrationsflödet från dem.

Omedelbart efter mötet i Valetta blir det så ytterligare ett möte med EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel i ett försök att få den samlade situationen under bättre kontroll.

Det man kom överens om tidigare, bland annat när det gäller fördelning av flyktingar, har ju visat sig svårare att genomföra än vad man trodde då.


Splittrat Europa är ett farligare Europa.

08 november 2015

RIGA: Hösten har förvisso kommit till metropolen här vid Daugava, men det är alltid lika stimulerande att komma hit till Riga för olika diskussioner.

Anledningen är årliga Riga Conference, och min mer formella roll här är att diskutera Europas säkerhet mer slovakiske utrikesministern Miroslav Lajcak och Jean-Marie Guéhenno från International Crisis Group i konferensens avslutande panel i dag.

Men det stora värdet ligger självfallet i de olika mer informella diskussionerna här. 

Och jag hade bl a möjlighet att sitta ner med vännen och lettiske utrikesministern Edgards Rinkevics för att utbyta perspektiv på de mångfasetterade europeiska utmaningarna just nu.

I anslutning till konferensen har det också varit informella diskussioner dels om för förberedelserna för Nato:s kommande toppmöte i Warszawa och dels om den lindrigt uttryckt komplicerade politiska situationen i Moldavien med bl a utrikesminister Natalia Gherman och talman Andrian Candu.

Att den europeiska säkerhetssituationen är krävande är synnerligen uppenbart i dessa dagar. Ett revisionistiskt och oberäkneligt Ryssland, ett sönderfallande Mellersta Östern och ett flyktings- och migrationstryck som man får gå långt tillbaka i tiden för att hitta en motsvarighet till.

På konferensen sade jag att den avgörande förutsättningen för att mer eller mindre väl kunna hantera dessa olika utmaningar är den europeiska sammanhållningen och banden över Atlanten.

Ett splittrat Europa blir ett farligare Europa därför att vi inte förmår att hantera de olika utmaningarna.

Och i detta perspektiv sade jag att jag såg en stor fara en icke oväsentlig möjlighet.

Den stora faran är självfallet ett resultat i en folkomröstning i Storbritannien som innebär att man inleder förhandlingar om att lämna EU.

Dessa kommer, lindrigt uttryckt, att bli komplicerade, och risken är att dessa och mängden av andra, till stor del oberäkneliga, följder av en sådan utveckling kommer att konsumera Europas politiska syre under kommande år.

Och detta kommer på ett avgörande sätt att minska möjligheterna att möta alla de andra utmaningarna. De som vill spela på Europas splittring kommer att få dramatiskt ökade möjligheter att göra det.

Den mer positiva möjlighet som jag ser är att en politisk överenskommelse på Cypern, som stöds av två parallella folkomröstningar, ger en möjlighet att utveckla ett betydlig djupare och mer konstruktivt samarbete mellan Nato och EU.

Olika blockeringar – Cypern i EU och Turkiet i Nato – har hitintills gjort det mycket svårt att utveckla det samarbetet.

Men samarbetet behövs mer än någonsin. Vi möter mångsidigt sammansatta utmaningar, och de kräver att alla de instrument som vi möjligen kan samordnas och samordna.

Och EU och Nato innehåller tillsammans ett brett spektrum av olika instrument av betydelse för att möta den eskalerande instabilitet som vi ser påverka oss allt mer och mer.

För min del anser jag att det skulle vara i Sveriges intresse att fullt ut kunna vara aktiv i bägge dessa organisationer för att bättre kunna säkra fred och möta instabilitet.

Nu har vi, av skäl som i dag bara kan betecknas som historiska, begränsat oss i dessa avseende, och tvingas därmed till en politik som med nödvändighet blir lite haltande.

Hur det nu kommer att gå med Storbritanniens roll i Europa och möjligheterna till ett närmare samarbete mellan EU och Nato vet vi självfallet inte. Men det är viktigt att vi är medvetna om hur mycket som står på spel.

Och diskussionerna i Riga var både stimulerande och viktiga i dessa avseenden.

Men nu återvänder jag till Stockholm för ytterligare två dygn hemma. 

Har förvisso sitt betydande värde det också.


Riga, Afghanistan och Irak.

05 november 2015

STOCKHOLM: Två arbetsdagar hemma i Stockholm finns det sannerligen ingen anledning att klaga på. Mycket som behöver följas upp från inte minst de senaste veckornas resor, och minst lika mycket som behöver förberedas.

I morgon bitti bär det av till Riga på andra sidan Östersjön för två dagar av diskussioner på Riga Conference som kommer att ha ett rätt uppenbart europeiskt fokus.

På lördag är jag med i en offentlig diskussion där som handlar om det inte okomplicerade förhållandet till Ryssland.

Och dygnen i Riga ger också möjlighet till åtskilliga möten med gamla vänner.

Norges utrikesminister Börge Brende skulle tillhört dem, men har tyvärr tvingats ställa in på grund av flyktingkrisen. Över gränsen från Ryssland högt uppe i Arktis kommer nu dagligen betydande mängder människor på flykt från främst Afghanistan.

Här hemma ser jag att regeringen nu föreslår riksdagen att förlänga de militära opersationerna utomlands i såväl Afghanistan som norra Irak.

Förlängningen i Afghanistan är i hög grad motiverad. Det rör sig om en rätt begränsad insats inom Nato-operationen Resolute Support, och det hade sett underligt ut om Sverige inte hade följt exemplet från andra nationer och förlängt insatsen.

Förlängningen i Irak hoppas jag att man diskuterat igenom ordentligt, och den är enligt min mening inte lika självklar.

I media marknadsförs den som en insats mot Daesh/IS, men det är att tämja på begreppen rätt ordentligt.

Det handlar ju om rådgiving för de s k peshmerga-styrkorna i den kurdiska regionen KRG i norra Irak, och det har förvisso varit viktigt att på olika sätt stärka dessas möjligheter att försvara sina områden mot möjliga attacker från Daesh/IS. 

Under 2014 var det alldeles uppenbart att det behövdes, och ett rätt betydande antal länder inledde också olika insatser i detta syfte. Ofta handlade det också om leveranser av vapen.

Men att använda dessa peshmerga-styrkor för att anfalla Daesah/IS i de arabiskt dominerade delar där man nu försöker att bita sig fast vore ett betydande misstag. 

Med all sannolikhet skulle detta leda till att Daesh/IS skulle kunna mobilisera ett starkare stöd i vad man skulle beskriva också som ett arabiskt försvar mot ett kurdiskt anfall.

Insatserna mot Daesh/IS i Irak måste ske av en irakisk armé som förmår att integrera också betydande sunnitiska element. Allt annat fruktar jag är dömt att misslyckas. 

Och egentligen skulle vi nog i dagsläget göra större konkret nytta mot Daesh/IS om vi hjälpte regeringen i Bagdad i arbetet att stärka dess stridskrafter.

Insatsen i norra Irak är för den skull inte felaktig, men frågan är om den skall prioriteras i ett läge där det kan finnas andra insatser, inte minst inom FN, som kan komma att framstå som viktigare. 

Det rör sig dessutom om en insats som är påtagligt kostsam, och även sådana saker finns det inte minst i dessa dagar anledning att ta hänsyn till.

Men allt detta utgår jag kommer att vägas av noga under riksdagens behandling av regeringens förslag. 

Saker som dessa strävar man alltid efter att uppnå enighet kring. Under min tid som utrikesminister hade vi omfattande kontakter med oppositionen i alla dessa frågor, och jag utgår från att man strävar efter samma praxis nu.


Kan Kina och världen förstå varandra?

03 november 2015

PEKING: Efter diskussionerna i Yanqi förflyttade vi oss på eftermiddagen in till centrala Peking för mötet med president Xi Jinping – och nu på kvällen står jag redo för att bege mig ut till flygplatsen för resan genom natten över Sibirien tillbaka till Europa.

På förmiddagen var det One Belt och One Road som åter stod på dagordningen. 

Olika talare gjorde klart att det var, för att citera en av dem, ett projekt ”av episka dimensioner” och betydligt mer än bara cement till Centralasien.

Och alldeles självklart miljöfrågorna, både därför att de av påtagligt tvingande nödvändighet blivit allt viktigare i Kina självt, och därför att klimatmötet COP21 i Paris nu närmar sig med stormsteg.

Frankrikes president François Hollande var här i går som en del i förberedelserna för detta.

Viktigast för mig var dock dialogen med Lu Wei, som på central nivå är den operativt ansvarige för Kinas politik när det gäller det mesta vad gäller internet.

Det blev också en diskussion om de två principerna ordning och frihet, där minister Lu hävdade att man måste söka en balans mellan dem, medan jag argumenterar för att vi måste och kan ha både frihet och ordning.

Och detta, hävdade jag, är speciellt viktig för Kina i det nya skede som dess utveckling nu går in i. Man talar ju om innovationer snarare än investeringar som drivande i utvecklingen.

Innovationer kommer i allt högre utsträckning att vara beroende av det fria flödet av data och information inom och mellan olika samhällen, och lägger man tunga restriktioner på detta så begränsar man också möjligheter för innovation och utveckling.

Och det gäller självfallet på samhällslivets alla områden.

Här står Kina inför ett dilemma som bara kommer att bli mer och mer påtagligt. 

Den imponerande anläggning i Yanqi där vi haft vårt möte byggdes för toppmötet med APEC förra året, och avsikten var att den skulle användas för toppmötet med G20 när Kina har ordförandeskapet nästa år.

Men så blir det inte.

President Xi Jinping har i stället beslutat att det mötet i stället skall vara i Huangzhou. Och bortsett från de attraktiva aspekterna i övrigt med den staden är det därifrån nätgiganten Alibaba med sina globala ambitioner kommer och har sitt huvudkontor.

Och det indikerar tydligt hur viktiga just dessa frågor ses som för Kinas framtid. Och därmed kommer också det dilemma jag nämnde att successivt bli allt tydligare.

På seneftermiddagen träffade vi så president Xi Jinping i ett av de mindre rummen i enorma Folkets Stora Sal, och det blev ett närmare timslångt möte där inte alltför utmanande frågor från vår sida följdes av att han både svarade på dessa och filosoferade om sitt lands utveckling.

Jag har träffat honom ett par gånger tidigare under den tid han var vice president, och nu liksom då var han påtagligt påläst och gav ett påfallande avspänt intryck. 

Externt sade han att den viktigaste uppgiften var att förhindra att Kinas framväxt som en allt starkare nation leder till konfrontation och i förlängningen krig – även om det inte uttryckligen nämndes – med andra makter.

Och internt sade också han att det viktigaste var att på vägen mot det ”moderately prosperous society” som man vill ha uppnått 2021, när kommunistpartiet fyller 100 år, undvika att hamna i fruktade ”the middle income trap”.

Det var mycket folk i rörelse på Tiananmen när vi anlände till vårt möte. Köer in till Förbjudna Staden,och människor som bara flanerade runt. 

Men när vi kom ut var det enorma torget folktomt, polis i mängder hade ställt upp, och plötsligt hördes ljudet av kanoner…

Det var ett nytt statsbesök på ingång. 

Det har varit påtaglig intressanta dagar här. 

För oss från mer västliga politiska miljöer känns visserligen diskussioner som ständig talar om plenum och planer lite främmande, men mötets syfte har ju trots allt varit att få lite bättre insikt i tänkandet hos dem som styr och ställer i detta allt viktigare välde.

Och det syfte har förvisso uppnåtts. 

Förhoppningsvis har också en del av förståelse och insikt i den motsatta riktningen uppnåtts. 

Det går inte att förstå den globala utvecklingen utan att också försöka att förstå Kina. 

Och omvänt är inte Kinas fortsatta utveckling möjlig om man inte här rätt förstår världen. 


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 673 andra följare