Riskabelt mummel

SOLIGARE NEJDER: En mycket betydande del av min samlade tid tillbringar jag långt borta från min arbetsplats på olika utrikes orter, men alldeles självklart innebär detta inte att min verksamhet eller mina kontakter upphör.

Vi lever trots allt i en värld av moderna kommunikationer.

Jag säger detta mot bakgrund av att det verkar finnas de som förefaller att vilja framställa det på det sättet.

Men de utgår nog från en äldre tid.

Till dagens samtal hörde ett med vår ambassadör i Addis Abeba Jens Odlander för bl a tacka honom och hans medarbetare för de insatser de gjort och gör i fallet med de två svenska journalisterna.

Med visst avstånd följde jag i media dagens ceremonier i Pyongyang, och har förstått att de kommer att fortsätta i morgon.

Tydligen var det påtagligt kallt i kylan – hur den saken nu skall tolkas. Nordkoreanska media har ju hävdat att till och med naturen deltar i den omätliga sorgen.

Också via media följer jag en del av den tidvis upphetsade debatten i USA om relationerna med Iran och den nukleära frågan.

Och mummel i den om militära åtgärder spiller nu över i retorik från Irans sida om att försöka att stänga Hormuz-sundet om det blir en militär konfrontation.

Huruvida de kan klara av det eller inte är en separat fråga, men diskussionen visar i alla fall att en militär konflikt snabbt skulle riskera att spridas med oberäkneliga konsekvenser.

Just en tvist om Hormuz-sundet är kanske inte det som världsekonomin behöver mest just nu.

Till bilden hör självfallet också en situation i Irak som är tydligt oroande. Och som inte heller skulle kunna frikopplas från en upptrappad konfrontation.

Det är också av dessa skäl viktigt att den diplomatiska vägen inte bara är öppen utan också är aktiv.

Och det är det som EU arbetar för och som ju bl a vi var med om att IAEA:s styrelse tydligt skulle uttala sig för.

Catherine Ashton emotser ett svar från Teheran på hennes förslag om nya samtal i ärendet, och det är viktigt att man i Teheran också samlar sig till ett sådant.

Ingen har ett intresse av en upptrappad konfrontation.

54 Responses to Riskabelt mummel

 1. Helena Palena skriver:

  Omätlig är nog inte sorgen i Nord-Korea. Snarare stort och monumentalt påtvingad. Folk är hjärntvättade. Hur kan man annars gråta över en ledare som låter sitt folk svälta. Tänkte bara önska God fortsättning och ett Gott Nytt År men en liten kommentar mitt i kan väl inte skada!

 2. nolies skriver:

  ”Ingen har ett intresse av en upptrappad konfrontation.”
  En politisk ”sanning” med stor modifikation. Med utökade sanktioner från väst samt spionplan över Irans luftrum lungnar knappast situationen.. Och visst finns det intresse för konfrontation: Time to Attack Iran – Why a Strike Is the Least Bad Option:
  http://www.foreignaffairs.com/articles/136917/matthew-kroenig/time-to-attack-iran

 3. bildterberg skriver:

  ”Ingen har ett intresse av en upptrappad konfrontation. ”

  Det finns en del som tydligen ändå verkar ha ett sådant intresse:

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=28355

  Detta är det totalt tyst om även i samtliga svenska nyhetsmedia.

  Foreignaffairs-artikeln som nolies länkade till visar inställningen
  hos CFR (Council of Foreign Relations) vilket är den amerikanska
  filialen till det Rothschildska RIIA (Royal Institute of International
  Affairs) mera känt under namnet Chatham House.

 4. Jon Reina skriver:

  När det gäller Iran är jag nog betydligt mer med hökerna, än duvorna. Alla som läser nyheter vet att diplomati har varit forsökt ut i det absurda överför denna stängt konservativa islamska staten – utan att det någonsinn har visat sig varrit effektivt.

  Det verkar som vestvärlden rent ut tror att Iran kan talas tillrätta. I så fall ignoreres totalt det faktum att Iran har som mått att bliva den ledande islamske stormakten i världen och skyva ner Saudi Arabia och dess shi-muslimer ur den ledande position landet har i dag i Arabervärlden.
  Skall vesten i demokratiets anda låta Iran bomba och utslätta israel med atomvapen – före vi och världssamhället griper in?

  Alla vet att diplomati inte fungerar mot Iran, så slut att tramsa…

 5. karrman skriver:

  Tror det kan vara en poäng att tänka bortom diplomati och krig när det gäller Iran.

  Diplomati förutsätter att en förhandlingsposition intas av båda parter för att det ska vara någon poäng. Iran vill inte spela med i detta spel i dagsläget så den vägen är stängd.

  Ett krig skulle leda till en mängd oförutsedda konsekvenser. Man skulle dras in i ”the fog of war”. En krigsinsats skulle också stärka de krafter internt i Iran som står för konfrontation med omvärlden.
  Det skulle inte heller förhindra Irans kärnteknologiprogram, enbart skjuta upp det.

  Man kan tänka som George Kennan gjorde när det gällde Sovjetunionen. Sovjetledarna vill ha världsrevolution och ville exportera sitt system till övriga världen. Denna ideologiska syn på omvärlden var inte förhandlingsbar. Inte heller var ett nytt krig efter andra världskrigets slut en rimlig strategi. Kennan gjorde analysen att systemet i Sovjet förr eller senare skulle kollapsa. Man kunde inte veta när, men det gällde att tålmodigt utforma en politik som bemötte Sovjets expansionsplaner säkerhetspolitiskt, ekonomiskt och kulturellt.

  Irans teokratiska system är en fusion av politik och religion som inte finner något stöd i traditionell shia eller sunni Islam.
  Prästerna ska inte vara politiker är den traditionella uppfattningen.
  De har inte heller någon fungerande strategi för att modernisera den Iranska ekonomin. Man kan därför förutse att systemet inte är långsiktigt hållbart.

  Frågan hur man ska utforma en politik för att försvaga Irans expansionsplaner? Och vilka är de strategiska aktörerna för en sådan politik? Idealt skulle vilja se att det växer fram demokratiska stormakter i mellanöstern som etablerar samarbete med demokratierna i väst ( EU+USA). Frågan om Turkiet eller Egypten är mogna att spela denna roll? Knappast Egypten idag, men kanske Turkiet. Det är också avgörande att EU och USA utformar en uthållig demokratistödjande politik. Att folken i regionen upplever att EU och USA är samarbetspartners. Kan säkert vara en utmanande uppgift efter år av stödjande av odemokratiska diktaturer.

 6. stig2entreprenoren skriver:

  Att Nordkorea och Addis Abeba står på världens högsta dagordning tolkar jag som att det hela faktiskt är ganska lugnt.
  Har vi inga viktigare saker att fokusera på så har vi väl kommit ganska långt? En viss tristess kan skönjas i nyhetsprogram och kommentarer.

 7. Kachina skriver:

  Det största problemet med krig, eller hot om krig, mot Iran, Är att USA och dess lierade har noll trovärdighet efter kriget mot Irak.

  Det kommer att stärka de religiöst politiska krafterna inom Iran, samtidigt som det inhemska stödet i väst är obefintligt. Ett krig utan folkets stöd är förlorat redan innan det satt igång.

  Dessutom kommer Iran aldrig att använda atomvapen mot Israel. De vet att i samma ögonblick de avfyrar sin första raket, avfyrar Israel hela sin kärnvapenarsenal och blåser bort Iran från kartan.

  Kollapsen i Iran kommer och den kommer genom ett religiöst uppror, en följd av att det iranska folket nu, via Internet, kan betrakta sitt eget system från en position utifrån och jämföra med resten av världen.

 8. Jon Reina skriver:

  Kachina:

  Det kunde man lika väl säga efter kriget i Viet Nam, och efter Panama.

  Vapen i allminnelighet skrämmer nog inte Iran, men landet vet utmärkt vad ”den stora satan” kan hitta på. Och frykten för en tillsvarande långvarig krig som i Irak kan nog bidraga till att Iran gör vad de kan för att ndvika ett krig med USA.

 9. bildterberg skriver:

  karrman:
  ”Frågan hur man ska utforma en politik för att försvaga Irans expansionsplaner?”

  Det skulle vara intressant att få en lite mer detaljerad bakgrund till
  detta påstående. Ge referenser till dessa ”expansionsplaner”.

 10. bildterberg skriver:

  Reina:
  Vad skulle israel tjäna på att bomba Irans kärnkraftsanläggningar?

 11. karrman skriver:

  bildterberg

  Hamas, Hizbollah, politiken i Syrien, Irak, Afghanistan mfl.

  Inget märkvärdigt att man har utrikespolitiska ambitioner frågan vad man vill använda denna makt till? Är det för demokratiska värden? Inte så svårt att svara på den frågan.
  Se hur oppositionella behandlas i dagens Iran, Man vill kort sagt exportera sin odemokratiska samhällsmodell till omvärlden.

  Läs t.ex. om Quds Force

 12. Jon Reina skriver:

  bilterberg:

  Intet min kära vän, överhuvet intet har Israel att tjäna på att bomba Irans kärnkraftsanlägningar.
  Däremot har Israel allt att tjäna på att bomba alla ställen i Iran där landet utvcklar sina atomvapen.

  Men husk också att det inte alls är tillsvarande de svenska lättvannsreaktorne Iran nu byggar upp, men en serie förmeringsrakttorer (breeder) där avfallet håller atomvapenkvalitet…

 13. bildterberg skriver:

  Reina:
  1. Kan du ge referenser till dokumentation om Irans utveckling
  av atomvapen?
  2. Vad skulle israel tjäna på att bomba någonting överhuvudtaget i Iran?

 14. M Pahrai Baloch skriver:

  Västvärlden med EU i spetsen har länge, speciellt under president Khatamis tid, valt dialog och diplomati som sin främsta taktik att förmå mullorna att rätta sig efter internationella spelregler utan resultat. Situationen har blivit värre i alla avseenden i Iran under de senaste åren och den lär inte bli bättre om det inte sker en total maktskifte i landet. En maktskifte i landet lär inte ske utan hjälp utifrån. Iran kan inte jämföras med de arabiska länderna där diktatorerna störtades av Folket en efter en! Den iranska militärmakten är 100 gånger brutalare än militären i arabiska länder och slår ner minsta motstånd på ett brutalt sätt. Det finnsflera halmilitära milis grupper som Basij som är utbildade för att slå ner folkliga protester. DE hämtar Hizbollah krigare från libanon om de ser sig hotade! Det har de gjort för nångra år sedan när det var protester i Teheran. Dessa milisgrupper och legosoldater följer inga lagar som helst inte ens militärens lagarna!

  Vad är då alternativet?

  Iran består av minst 6 folkgrupper:

  1. Perserna ca 35 -40%, är shia muslimer och styr landet.
  2. Azerierna är etniska turkar och är i likhet med perserna shia muslimer men diskrimineras av perserna främst av etniska/kulturella skäl. Azerierna utgör den näst störta gruppen, ca 30-35%.
  3. Kurder är sunnimuslimer och utgör mellan 10-15% av befolkningen. De diskrimineras av både etniska/kulturella skäl såväl som av religiösa och ekonomiska avseenden. .
  4. Balocher är också sunnimuslimer och diskrimineras på samma sätt som kurderna. De utgör 7-12% av befolkningen.
  5. Araber som utgör ca 5-10% av befolkningen är till stora delar shiamuslimer men diskrimineras på samma sätt som balocher och kurder. Därför har många konverterats till sunnimuslimer!
  6. Turkmaner utgör högst 5% av befolkningen och är sunnimuslimer. De diskrimineras i samma utsträckning som balocher, kurder och araber.

  Alla dessa grupper speciellt 2-6 är totalt emot den nuvarande styret och stora grupper av dessa minoriteterna (2-6) vill se en splittrad Iran.
  Även en stor del av perserna är emot regimen men de vill bevara Iran som land och vill själva styra landet! Dvs dessa är överens med regimen när det gäller förtrycket mot minoriteterna med mindre modifikationer!

  Det ända sättet för omvärlden att bli av med regimen är att hjälpa dessa minoritets grupperna att störta mullornas regim. Därefter varje folkgrupp får avgöra sitt öde via folkomröstningar om de vill stanna inom ramen för landet Iran eller bilda egna länder eller ansluta sig till sina grann länder som har samma språk, kultur, historia, etc. Dvs kartan i mellanöstern måste ritas om! Det inkluderar Iran, Irak, Turkiet, Syrien och även sydasien (Afghanistan och Pakistan). Man ska också hjälpa till med att det blir fred mellan Palestina och Israel. Jag är övertygad om att det blir lugn efter en period av kaos och instabilitet. När stabilitet uppnås t.ex. efter 5 år som suvärena stater då kan de länder som vill bilda andra former av ekonomiska samarbeten, pakter och unioner. Då uppnås man fred i området och de forna fienderna kan samarbeta på lika villkor! Eftersom det är inte längre stora folkgrupper som perser, turkar eller arbaer som dikterar villkoren och styr andra med hjälp av vapen! Det gagnar inte bara mellanöstern och sydasien utan också resten av världen.

  Jag är emot kärnvapen och är av den uppfattningen att man ska inte tillåta Iran att beväpna sig med kärnvapen. Men är kritiskt till västvärldens dubbelmoral när det gäller deras inställning till Israel. Alla vet att Israel är en skurk-/terroriststat som Iran och som har en hel del arsenal av kärnvapen som har utvecklats med amerikanskt teknologi och pengar. Iran använder det som argument, Får Israel ha kärnvapen så får vi också ha!

  Om ni är intresserade kan ni läsa en artikel som jag skrev för några år sedan om Iran.

  Vart är Iran på väg?

  http://baloch-community-sweden.blogspot.com/2009/12/vart-ar-iran-pa-vag-reform-eller.html

  M. Baloch

 15. bildterberg skriver:

  karrman:
  Om du kallar det ”expansonsplaner” vad kallar du i så fall detta:

  http://en.wikipedia.org/wiki/A_Clean_Break:_A_New_Strategy_for_Securing_the_Realm

 16. Jon Reina skriver:

  bilterberg:

  1) Jeg velger bare å besvare med to saker. a) – konklusjonen i den siste rapporten fra IAEA, samt b) – det faktum at iran bygger formeringsreaktorer og ikke lettvannsreaktorer som er betydelig mer vanlig for elektritetsproduksjon. Breederreaktorer produserer so ksjeent høyanriket avfall som lett kan misbrukes til å fremstille atombomber av.

  2) Fordi det gir Israel større sikkerhet mot nuklære agrep fra Iran, altså fra et land i bombeavstand som offisieltog gjentatte ganger har uttalt at de vil fjerne israel.fra kartet og tilintetgjøre landets jødiske befolkning.

 17. karrman skriver:

  Det som pågår idag i Syrien kommer att ha en avgörande betydelse för Israel. Samma sak gäller det som idag sker med Hamas. Förefaller som Egypten övertagit Irans roll som skyddsmakt för palestinierna. Om Israel spelar sina kort rätt, när dimmorna lättar – så kan detta i grunden förändra den geopolitiska situationen. Förutsätter att moderata islamister blir dominanta i arabvärlden och att Iran isoleras. Den som lever får se…

 18. bildterberg skriver:

  Reina:
  IAEA-rapporten innehåller inga konkreta bevis utan enbart
  rena spekulationer och diffusa antydningar. Som du kanske
  hört talas om har Hans Blix en ganska annorlunda syn på det hela.

  Vad tor du att Irans svar kommer att bli på en israelisk attack?
  Är det inte så att riskerna för den israeliska befolkningen
  blir mångdubbelt större efter en attack mot Iran?

 19. florimond77 skriver:

  De sista soldaterna lämnar kriget i Irak. Det mest misslyckade kriget i mannaminne. Jo några oljemangater har vunnit. Men dessa skulle offra vad som helst. Några 100 000 människoliv bekommer dem ej. Tycks det.

 20. Jon Reina skriver:

  bildtrberg

  Jeg registrerer at du gjør hva du kan for å latterliggjøre en meget kompetent og internasjonalt høyt anerkjent organisasjon som IAEA.
  Jeg registrerer også at dur ikke unndrar deg for å lyve debatten opp over ørene ved å påstå at Blix har et ganske anderledes syn på Irans vilje og muligheter til å produsere atomvåpen, enn hva IAEA har. Ja, det finnes forskjeller, men de er langt fra vesentlige – og de bør også sees i lys av at Blix ikke lenger er noen del av IAEA .

  Jo da, du kan spørre hva irans svar vil bli om Israel bomber deres atomverk. Nå har faktisk Israel gjort dette engang tildigere, noe som trolig er årsaken til at Israel stadig er et land å leve i. Det er nemlig ikke første gang Iran har forsøkt å lage atomvåpen.
  Jeg tror Israel langt i fra har noe ønske av å bombe Iran. Problemet er bare at med slike dødsfientlig innstilte naboer, så finns det kanskje intet annet valg for Israel i denne saken….

 21. bildterberg skriver:

  ”Det som pågår idag i Syrien kommer att ha en avgörande betydelse för Israel.”

  Som t.ex. detta:

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=28361

 22. karrman skriver:

  Marx förstod sig aldrig på demokrati och universella rättigheter.
  Allt reduceras till sociala klasser. Yttrandefrihet och mötesfrihet var inget annat än borgerlig propaganda så länge kapitalisterna styrde i ekonomin. Problemet med den inställningen inser de flesta idag. Ett system som samlar ekonomisk makt och statsmakt i ett centrum är inte förenligt med demokrati och framgångsrik ekonomisk utveckling. Kennan fick rätt att kommunismen inte var ett hållbart system.

  Självklart kan det finnas islamistiska fundamentalister bland oppositionen i Syrien. Israel och väst har inget att vinna på att de kommer till makten. Kan mycket väl vara andra arabstater eller t.ex. Turkiet som förser oppositionen med vapen. Assad kan knappast sitta kvar utan folklig legitimitet och det bästa vore om hans regim avgick och fria demokratiska val utlystes.

  Alternativet kan mycket väl vara ett utdraget inbördeskrig där utgången är mycket oviss. Sannolikheten att moderata islamister kommer till makten ökar inte i detta scenario.

 23. Kachina skriver:

  Jag tror att ”Den store Satan i Väster”, gör bäst i att hålla sig passiv, både i Syrien och Iran. Det finns inget bättre för en fallande regim, än att hitta en yttre fiende man kan samla folket mot.

  Låt Syrien sköta sitt, låt Iran sköta sitt. Vi ser ju hur det gick i Irak. Femtusen döda amerikaner och ytterligare några tiotusental lemlästade amerikaner, för ingenting. Inbördeskriget kommer ändå.

  Det är lönlöst att skrämma med Iranska kärnvapen. Israel har Patriot, så de missiler Iran skickar, skjuts ner över Jordanien.

  Däremot vet jag inte vilket försvar Iran har mot Israels massiva kärnvapenarsenal. Kanske även de skjuts ner över Jordanien.

  Läget kanske skulle stabiliseras i en terrorbalans.

  Nej, anfall mot Iran köper jag inte.

 24. bildterberg skriver:

  ”Problemet er bare at med slike dødsfientlig innstilte naboer, så finns det kanskje intet annet valg for Israel i denne saken….”

  Så inställningen hos grannarna är ett tillräckligt motiv
  för att anfalla dem …?

 25. Per Fredö skriver:

  Läget i Irak är oroande, Ja, det råder där betydande svårigheter att hålla koalitionsregeringen samman. Dessutom har vice premiärministern anklagats för att stödja terrorgrupper och han vill bara ställa sig inför rätta i Kurdistan, dit han flytt,
  Men det var i Irak som den arabiska våren startade. Det hade inte hänt utan att USA med stöd av flera andra länder invaderat Irak.
  Saddam Hussein, som hade miljoner människor liv på sitt samvete störtades och fick sitt välförtjänta straff.
  Detta stuntar massmedia och även ledande politik i, Det helt betydelsefulla var att man inte hittade massförstörelsevapen, som inte minst FN trodde fanns dät. Och som också medfört långvaria sanktioner.
  Men skurken Sadam hade å andra sidan biokemiska vapen att använda sig av när han mördade sin egen befolkning, civila och oppositionella och likaså mkurderna.
  Mot denna bakgrund är det inte rimligt att ställa antet dödade amerikaner och irakier mot detta, tal som ligger avsevärt lägr än när Sadamm var landets diktator. Och hade hn fått fortsätta så hade också mördandet fortsatt.
  De som fått lida mest är civilbefolkningen, som blivit ett offer för alla självmordsbombare.
  Dessa terrorgrupper hade högst sannolikt koppling till al-Qadia och likaså anhängare av Sadamm. Och i bakgrunden fanns förstås Iran.
  Irak har nu möjlighet bygga upp en demokrati, som ännu saknar motsvarighet i Mellersta Östern.
  En sådan utveckling ska stödjas, inte bromsas och förlöjlias.
  Våra företag finns på plats och de ökar i antal. En svensk ambassad finns likaså i Irak och åtskilla fler.
  Även om USA nu bara har ett begränsat antaal soldater kvar så kommer USA aldrig lämna Irak i sticket.
  Irak har dessutom gott om olja och det kommer att bli landets basinduistri.

 26. Kachina skriver:

  Ja Per, kanske är det så som du säger, men just nu ser det rörigt ut och någon framgång för kriget står knappast att skåda.

  Ändå,…….är det viktigt det som händer i Irak i förhållande till det som kommer att hända i Iran.

  Men,….det gäller samma här som i Libyen. Rörelsen måste komma inifrån. Det vi på sin höjd kan göra är att bistå med flygskydd. I övrigt måste folket själva sköta processen.

 27. […] oil exploration in Etiopia has an indirect effect on the sentence is a legitimate question. And if FM Carl Bildt alleged passiveness on the case has something to do with his earlier position on Lundin Petroleum is […]

 28. Kachina skriver:

  Detta snack om passivitet. Förstår ingen att politisk aggressivitet hade försämrat läget för de två fängslade, avsevärt?

 29. bestofmankind skriver:

  Du som borde veta och förstå bättre Kachina. Ta inte ett ord ur sitt sammanhang. Läs, begrunda och tolka HELA inlägget.

 30. Kachina skriver:

  Kära syster

  Det är tre skilda saker, anklagelserna mot Carl Bildt för folkmord, undersökningen av två journalister om det stämmer, och det faktum att de sitter i fängelse för att de olagligt tagit sig in i landet.

  Det sista är det primära. En alltför aggressiv politisk offensiv försämrar läget för de fängslade, avsevärt.

  Etiopien är en diktatur och där gäller att ”tassa på tå” om man vill nå framgång. Det andra alternativet är att bomba dem tillbaka till stenåldern, men då torde inte journalisterna överleva.

 31. bestofmankind skriver:

  You don’t catch my point.

  Carl Bildt är bara bakgrunden. Han har inte huvudrollen på mitt inlägg. Inte den här gången, tyvärr.

 32. bestofmankind skriver:

  Och var i mitt inlägg har jag skrivit om anklagelse om Carl Bildt för folkmord?

  Inga förutfattade slutsatser, tack!

 33. florimond77 skriver:

  Läste ovan här att ”att det var i Irak som den arabiska våren började” Det är oerhört skrattretande! Hade man inte genomfört tidernas mest dåraktiga krig i detta land så hade idag Irak varit en perfekt grogrund för en verklig frigörelse genomförd av de folk som faktiskt bor där. Att jämföra kriget/massakern på detta land med den arabiska våren är nog det absolut mest barbariska jag hört på länge!

 34. Jon Reina skriver:

  florimond77:

  Nå synes jeg du er helt ute på viddene. Du er kanskje ikke klar over at det er en uhyre tricky business å bygge opp stor folkelig motstand i et land som ledes av en despot som ikke unnviker seg fra å spre ut giftgass over sine motstandere.
  Og Saddam Hussein, herskeren over Irak – var faktisk en sådan despot …

 35. florimond77 skriver:

  So var ju också Mubarak, Gadaffi eller hur? Og apropå giftgass det är ju även Israel också tämligen frikostig med. Fosfor bl annet.

 36. Per Fredö skriver:

  Den arabiskska våren i Irak speglar övergången till demokrati, att Saddam i likhet med andra despoter kan fortsätta med att krossa allamänsklia- fri-och rättigheter, att beröva människorna själva deras livsglädje och likaså att förstöra Iraks kulturskatter.
  Jon Reina har förstås rätt att i ett sådant läge var möjligheterna till en folklig revolt ytterst begränsade.
  Det krävdes intervention utifrån liksom yligen har ägt rum i Libyen.
  Den folkliga revolten kunde i dessa båda länder visa sin avsky för Saddam – och -Khadaffi-regimerna blivit störtade.
  Först då kan den som alltid mödosamma vägen att gå från ett totalitärt styre till en demokrati påbörjas.
  Det är också fallet i Irak, som ändå har fått en ny konstitution, partier och en demokratiskt vald regering,
  Motsättningarna mellan de tre folkgrupperna har inte kunnat överbryggas och kurderna hoppas på att endera bilda en egen stat eller få en betydligt större självständighet.
  Men oaktat detta går utvecklingen ändå åt rätt håll. Terrordåden, ofta utförda av barn, som utbildats att bli självmordsbombare, har inte upphört men de har ändå minskat.
  Men offren är inte ledarna, inte amerikanerna utan civilbefolkningen..
  Florimonds beskrivning av Irak-kriget som tidernas mest dåraktiga visar bara på denne kommentator har extremt dåligt historiskt kunnande parat med en populistisk vänsterorienterad naivitet.
  Det är Saddam Hussein däremot, som har miljontals männisorks liv på sitt samvete.
  Han ville också ta kontrollen över större delen av oljan i aravvärlden genom Kuwait-kriget.
  Det däremot var dåraktigt.
  Han skulle sannolikt ha lyckats om inte USA också i det fallet hindrat honom.
  Det bästa hade säkert varit att störta honom redan i samband med detta krig.
  Nu finns 40 000 amerikanska soldater i Kuwait, som en en slags geopolitisk skyddsmakt.
  En sådan inte minst därför att utvecklingen mot en arabisk vår i denna del av Mellersta Östern inte hunnit långt.
  Men vi får trots allt se vad som närmast kommer att hända i Syrien.
  Men nyårslöftet som vanligt, vi får visa att vi blr bättre människor.

 37. florimond77 skriver:

  Revolterna i Libyen,Egypten,Tunisien och Syrien var också minst lika begränsad som den skulle ha varit i Irak om det hade fått ske där. Det skulle omöjligt ha kunnat kosta de 100000tals oskyldiga offer som blev fallet i och med det dåraktiga anfallet av Irak. Det finns och fanns då en stor opinion mot att man på detta sätt trodde sig kunna bomba fram en demokrati. Nej en möjlig arabisk vår i Irak bombade herrarna Bush/Blair bort. Det verkar inte som om Jon Reina o Per Fredö har klart för sig vad den arabiska våren är.

 38. Jon Reina skriver:

  Hva den Arabiske våren vil innebære, vet nok ingen. Men rent personlig unngår jeg ikke å få små hetetoker når jeg hørere at alle revoltlederne klart og tydelig lover folket frihet og demokrat – om bare Gud vil…
  Og jeg er ikke blitt mindre betenkt etter at ”Broderskapet” nå ser ut til å bli en mest dominerende fpolitisk aktor i samtlige ”frigjorte” land.

  Ellers kan jeg bare konstantere at du igjen er ute på viddene. Ja faktisk også på gale vidder – når du klarer å sette likhetstegn mellom revolten i Libya versus relovltene i Tunis og Egypt. Og bedre blir det ikke av at du forsøker å ta med det som hender i Syria, under samme paraply. Det får meg til sterkå undre over hvilke nyhetskilder du tar din lærdom fra?

 39. Kachina skriver:

  Jag ser den arabiska våren som ett uppror mot statsreligionens diktatur. Det finns många krafter i rörelse och inledningsvis kan de religiösa krafterna dominera, men det kommer alltid att leda till, när kaoset lagt sig, att man begrundar kärnan i sitt missnöje och den riktar sig mot statsreligionen. Därefter kan de demokratiska krafterna formera sig.

  Det hände samma sak här i väst på 60-talet när vi satte oss upp mot statsreligionens dogmer. Religionen stärktes först. På söndagarna tordes knappast gå ut på Söndagar, än mindre klippa gräsmattan samma dag. På Långfredag var det knäppt tyst i samhället och dristade sig någon till att köra bil, dömde samhället dem enligt de religiösa lagar som impregnerats i folket. ”Kvinnan skall tiga i församlingen” hade en kort storhetsperiod före sitt sönderfall.

  Det blir ungefär samma process i de arabiska länderna, tack vare hundratalet TV-kanaler och Internet.

 40. karrman skriver:

  Det intressanta är att man får regimer som kan avsättas av en befolkningsmajoritet. Man etablerar en mekanism att utkräva ansvar underifrån. Det har man inte haft tidigare.

  Sen är det en annan fråga hur denna befolkningsmajoritet kommer att behandla minoriteter i samhället.

  Man kan mycket väl tänka sig folksuveräna stater som är illiberala och förtrycker minoriteter. Det är det sannolika scenariot om salafister understödda av Saudiarabien spelar en avgörande roll. Visst kan man tänka sig att denna typ visar sig instabil och man hamnar i en ny jämvikt med en diktatur av någon typ.

  Ett annat scenario är om moderata islamister blir dominanta och gör upp med sekulära krafter om en ordning där man respekterar minoriteter och politisk opposition.Detta förefaller hända i Tunisien.

  Avgörande för utvecklingen blir vilken väg Egypten väljer att gå.

  Det muslimska brödraskapet ligger på runt 35% när två valomgångar är genomförda. Salafisterna ligger på 25% och frågan är vilken roll de kommer att spela i ett framtida Egypten.

  Nyckelfrågan blir vilken väg brödraskapet väljer att gå.
  Väljer de att göra upp med Mobaraks polis- och militärstat om att undertrycka politisk opposition och förfölja minoriteter så är demokratin i Egypten förlorad. Ett mer sannolikt scenario är att brödraskapet mobiliserar befolkningen till att bryta militärens makt i samhället och kräver att militärens politiska roll avvecklas.

  Det önskvärda vore att denna avmilitarisering av samhället åtföljs av en liberalisering av samhället i den riktning som Tunisien valt.
  Att brödraskapet gör upp med liberala krafter i samhället och vänder salafisterna ryggen.

  Vilken väg de väljer kommer att få geopolitiska konsekvenser för regionen i stort.

 41. Kachina skriver:

  Så sant, karrman. Det är bara att vänta och se, men min övertygelse är att det demokratiska samhället till slut kommer att segra.

 42. Jon Reina skriver:

  Det Islamska Broderskapet har følgende motto:

  ”Allah er vårt mål, Profeten er vår leder, Koranen er vår bok, Jihad er vår vei – og dø på vei til Allah er vårt høyeste håp.”

  Broderskapets har en datterorganisasjon aom ble startet så tidlig som i 1982. Organisasjonens navn er ”Den Islamske Bevegelsen” og deres uttalte mål er å etablere islamskt styresett over hele kloden.

  ”Bevegelsen” leder er Sheikh Raed Salah, en Hamas supporter som også er kjent som en svoren fiende av staten Israel.

 43. bildterberg skriver:

  Följande två artiklar tecknar en ganska komplex och sammansatt
  bild av situationen i Syrien:

  voltairenet.org/Free-Syrian-Army-commanded-by

  voltairenet.org/The-decision-to-attack-Syria-was

  Rekommenderad läsning.

 44. karrman skriver:

  Jon

  Det är en sak att föra politik i ständig opposition, som varit brödraskapets roll historiskt i Egypten, och en annan att föra politik i maktställning och ta ansvar för konsekvenserna. Det kräver att man anpassar politiken till helheten och kompromissar. Renläriga ideologer fungerar inte i praktisk politik. Det finns inga instruktioner i Koranen hur ekonomin ska moderniseras, hur de arbetslösa ska få jobb, hur polis och militär ska spela en konstruktiv roll etc. Islam är med andra ord inte lösningen på dessa problem.

  Vi får hoppas att det blir pragmatikerna och inte ideologerna som får bestämma kursen. Är inte tillräckligt insatt för att slå fast hur det kommer att gå. Kan vara svårt för en utomstående att avgöra vad som är retorik och vad som kommer bli praktisk politik.

  Är brödraskapet mogna att spela en samlande nationell roll i Egypten?

 45. Jon Reina skriver:

  Karrman

  Tja, hoppats kan man, men inte vet jag hur realistisk det är….

  Det som visas under under är en forkortat version avt det som står skriven på svenska i Wikipedia.org om organisationen. Läs detta så kommer nog även du att vara mer tveksam på om pragmatikerna kommer att vinna fram…

  Muslimska Brödraskapet är en islamistisk folkrörelse vars mål är att skapa en islamisk stat för alla världens muslimer som grundar sig på sharia.
  Det sunnimuslinske Broderskapet är världens mest inflytelserika islamistiska rörelser som har stort inflytande i flera arabländer. I vissa länder har den även ett betydande antal platser i de folkvalda parlamenten. I Egypten fick de 2008 30% av platserna i parlamentet trots att rörelsen var förbjuden i landet. (kandidaterna blev vald in som priatpersoner).

  Islam är enligt Muslimska brödraskapet ett perfekt samhällssystem. Alla andra system har skapats av människan mens islam vilar på uppenbarelsen från gud och är därför perfekt.

  Muslimska brödraskapet är mot sekulär lagstiftning och anser att lagarna i ett samhälle ska härledas ur sharia och att Islam måste utgå ifrån koranen och den heliga seden, sunna.
  Uppenbarelsen och det sätt Muhammed levde ska bestämma vad som är det rätt islam och som ska gälla överallt och alltid.

  Muslimska brödraskapet har varit inblandad i kampen mot Israel och sionismen och har blivit anklagade för att ligga bakom flera våldsdåd, samt för att stödja terrorism. Det senare har de dock alltid förnekat och de har vid flera tillfällen uteslutit medlemmar som trätt över gränsen.

 46. karrman skriver:

  Jon

  Är egentligen inget konstigt med att den värdegrund som gäller ute i samhället också ligger till grund för lagstiftningen. Det var så rättsstaten växte fram i västra Europa. Det var den katolska kyrkan som var den drivande faktorn bakom detta.

  Det man vara rädd för är att det inte kommer att finnas utrymme för tolerans för oliktänkande och levnadssätt som är icke-muslimska.
  Minns hur den katolska kyrkan behandlade oliktänkande.

  Den muslimska världen har länge stått emot den modernisering som skett i övriga världen. Tror det är för tidigt att avgöra att de även denna gång kommer att välja den fundamentalistiska vägen.
  Vi får se om de frön som den arabiska våren sått är livskraftiga eller inte.

  Sen har Egypten ett fredsavtal med Israel som jag inte sett att brödraskapet vill upphäva. Visst finns det strömmingar som vill göra detta, men vi får se om detta blir officiell politik. Det är långt ifrån säkert.

  Idag förefaller det som om interna Egyptiska faktorer är styrande.
  Att få ordning på ekonomin, att bryta militärens politiska makt etc.

 47. Jon Reina skriver:

  karrmann.

  Nnärmare slutet på 1700-tallet fick man i Norden densåkallde Posseska Lancasterskolan, en omgångsskola om hade till uppgift at göra fattigbarn i stand till att läsa och lära sig Katekismus – och minst möjligt mera….

  Huvudorsaken till dette var att rästerna var avvindsjuka på klockar och andra läskyndiga som tjänade extraslantar på att lära fattigbarn på orten så de kunde konfirmeras. Det var altså INTE folkupplysning, men fattigas möjlighet till at stå til konfrimation som var skolans mandat.

  Jag är själv inte trroande, men det är kanske grunn att tacka Gud för att det fantas socialt bevisste lärare som gick över sträcken och lärade fatigbarn mera än deras mandat tillså. Men oavsätt så blev faktisk detta skolsystemet till at lEngland och and i Norden fick en ”upplyst” klass människor som stärkt har bidraget till den sociala utveckling vi har haft sen denna tid.

  De sk. ”muslimskolorna” kom också i stand för att lära barn av fattiga Koranen. Emmertid har dessa synnerligen inte utvecklas i takt med skolorna i väst då dessa än i dag lärar upp ortodoxa imaner, sjövmordsbombare och ”helliga krigare”….

  Klart jag hoppas att detta ändrar sig karrmann,men jag är tyvärr mer än tveksam på om dette kommer att henda under de nästa 100 år ….

 48. florimond77 skriver:

  Jon du glömmer en sak. Den arabiska våren har inte sin grund i något islamistiskt uppror.Det är UNGDOMARNA främst i ledet som har fått nog. Istället för att spä på den glolbala rädslan för islamism som gemonsyras i flera politiska läger tycker jag man ska stödja och framför allt lita på att den nya generationen inte är dummare än så. Den arabiska våren är folkets revolt och utvecklingen kommer nog att snubbla sig fram. Att det på något vis skulle ha varit Bush som startade den i Irak som Per påstår tycker jag fortfarande är det mest absurdaste och formligen helt enormt skrattretande kommentar jag hört på länge.

 49. Per Fredö skriver:

  Framväxten av rättsstaten har pågått under flera århundraden Den började redan under antiken, men samtidigt så utvecklades den alltmer under 1800-talet. Det skedde via sådan som beslut om mer demokratiska konstitutioner, både i Västeuropa och I inte minst USA.
  Kungamaktens och aristokratins maktställning försvagades successivt.
  Vi fick allmän rösträtt, politiska partier, politiska ideologier, nya intressegrupper, regeringar och partier och ideologier som den marxistiska och senare den nazistiska, som helt tog avstånd från räöttsstaten och från demokratin.
  Bakom denna utveckling stod katolska kyrkan i begränsad utsträckning
  Den religion, som kan beskrivas som mer världsligt inriktad och som också kom att mer förknippas med staten var i vårt land den protestantiska.
  I vissa andra länder som i Tyskland stod katolicismen och protestantismen delvis emot varandra vad gäller syn en på rättsstaten.
  Katolska kyrkan har i en rad världsliga frågor inte varit särskilt aktivt stött det vi menar med rättsstat.Religion en med påvemakten har varit det centrala.
  Rättsstaten måste ha en sekulär inriktning, inte en religiös av något slag, för att människor ska kunna leva tillsammans i någorlunda harmoni med varandra.
  Vi har ju religioner, som blivit alltmer extremiskt inriktade, Det är fråga om en islamistisk fundalism som den i Iran..
  Konflikter med andra länder som med Israel och stöd av en terroristgrupp som Hamas med dess självmordsterrorism ser Iran också mot motiverad inte minst på religiösa grundval..
  Detta innebär naturligtvis att en nödvändig dialog stater försvåras och även omöjliggörs.
  Då återstår bara uppnå denna dialog inom länder som Israel där det också finns moderata palestinska grupper som villigt ställer upp på att leva tillsammans med respekt för varandras särart. Detta förekommer och utvecklas alltmer.
  Vi har ju också betydande religiösa spänningar i vårt eget land. Vi har nu 300 000 invandrare från muhammedanska länder
  Detta kan leda till en framväxande politisk extremism och till betydande svårigheter föra en politik, som både tillvaratar denna minoritets intressen och likaså får den integrerad i vårt samhälle.
  Detta kräver en rättsstat.

 50. Jon Reina skriver:

  florimond77.
  Jag säger inte att det allt hopp är ute. och också jag har stora förhoppningare på ungdommen. Emellertid är det inga särlig unga menn som har blivit vald ijn i den egyptiska parliamentet ved sista val. I alla fall inte från Borgerskapet listor…

  Per.
  Du har rätt i att demokratirörelsen startade i oldtiden. Men så vet du säkert också , att ålade sig fram på extremt lav väcsel tills Amerika ble en stormakt. Sstörstadelen av skulden för dette måste väl ges till kungamakten och feudalimen i Europa?.

  Det var först då ”vanlgt folk” från unga USA nästan tog över en värdsutställnig i Englans med alla sina nya och innovativa patent – att engeska kungen reagerade och resolutt reducerade prisen på patntansökningar med 99%. Dette bidrog tilll att också ”vaniga engelskmenn” fick råd att söka patent – och att ett marknad öppnades för dom.
  Andre stora europeiske land földe inte Englands exempel, något som var en stärkt bidragande faktor för att England blev den ledade makten i Europa..
  I Europa hade Kongamakten till dess trodd att vanligt folk var idioter som inte var utrustad med hjerna nog till att söka patent. Det var alltså på grund av ett gryande marknad och patenter att feudalismen bröt samman och Manna og kapitalet tog över samhellsledningen…-:)

  Och helt till slut vill jag abra säga att den Islamiska Republiken Iran – är enbart ett av flera exempler på att en rättsstat INTE måste ha en sekulär inriktning

 51. Per Fredö skriver:

  Jon.
  Vi är sannolikt överens om att filosofer som Platon och Aristoteles bettytt. Grekland var ju demokratins vagga, som det heter.
  Vår demokrati förknippar vi med 1900-talet, men flera filosofer under 1700-och 1800-talen förknippar vi med olika ideologier, som senare betytt en hel del för olika demokratiska politiska partier.
  Bara som exempel John Stuart Mill, liberalismens anfader.

  Sedan tror jag vi är överens även om det inte verkar så.
  En sekulär författning är ju en världslig sådan och har inget att göra med den i Iran, som är islamistisk fundamentalistisk
  De sekulära författningarna måste därutöver vila på demokratisk grundval.

  Indien med sina många religioner har en sekulär, demokratiskt inriktad författning.

 52. Jon Reina skriver:

  Godt nytt år alle sammen.

  Per , vi er vel så enige som to debttanter om mulig, kan bli…-:).

%d bloggare gillar detta: