Lite lugnare i östra Ukraina.

10 september 2015

KIEV: Angenämt sensommarväder också här i den ukrainska huvudstaden, och här kommer jag nu att vara fram till och med söndag.

Främst är det för den årliga s k YES-konferensen, och det ger ju också möjlighet till samtal inte bara med olika ukrainska företrädare utan också olika internationella representanter som kommer hit.

Just nu förefaller det som om det nya försöket till vapenvila i östligaste Ukraina fungerar någorlunda. Enstaka mindre anfall sker från den ryska sidan, men för ögonblicket har de omfattande attilleriattacker och annat som ju dominerade augusti upphört.

Då var min spekulation att man på rysk sida genom destabilisering ville tvinga fram ett ”Minsk3-avtal” för att den vägen ytterligare flytta fram sina politiska positioner.

Men därav blev, åtminstone för ögonblicket, intet. 

Och president Poroshenkos besök i Berlin och Bryssel var nog viktiga för att där ge den rätta bilden och säkra det nödvändiga stödet.

I stället ledde samtalen i Minsk till att man förnyade vapenvilan, och för dagen värnar ju detta fungera någorlunda.

Till den politiska bilden här hör ju också att Ukraina lyckades att omstrukturera den privata av sin utlandsskuld, och det i förening med de reformer man vidtagit ledde ju till varma ord när IMF-chefen Christine Lagarde besökte Kiev förra veckan.

Och dessutom har president Poroshenko nu fått de olika författningsändringar som möjliggör också en viss decentralisering godkända av parlamentet i en första läsning. 

Kontroversen kring dem har dock något försvagar basen för den nuvarande reformregeringen, vilket är beklagligt. Och för den andra läsningen senare i krävs två tredjedels majoritet.

I separatistiska Donetsk har det samtidigt varit tumult och politiska förändringar. Den ditintills ledande personen anklagades för att ha försökt göra en kupp och avpolletterades snabbt för att ersättas av en person med något mindre militant rykte.

Och det säger sig självt att detta inte sker utan att Moskva har sagt att det skall vara så.

Det är möjligt att Kreml vill ha visst lugn i denna konflikt i samband med att president Putin nu skall besöka New York, tala i FN:s generalförsamling och leda ett möte i FN:s säkerhetsråd där Ryssland har ordförandeskapet under denna månad.

Och Ukraina kommer att vara högt upp på den diplomatiska agendan under de kommande veckorna. 

På lördag blir det utrikesministermöte i den s k Normandie-gruppen, och möjligen blir det också toppmöte i samma konstellation därefter. Paris verkar angeläget.

Mycket på de mötena kommer att handla om de s k lokalval som utlysts i de separatistiska områdena i klar strid med kraven i Minsk-avtalet. Med fria och rättvisa val kommer de inte att ha mycket att göra.

I kväll börjar så YES-konferensen och det kommer att bli rikliga möjligheter att diskutera alla dessa frågor ytterligare.


Oroande i Turkiet.

08 september 2015

STOCKHOLM: Det är lite angenäm s k brittsommar i staden i dag, och det tar man ju alldeles självklart tacksamt emot.

Och det har dessutom sina fördelar att ha några dagar med tid här hemma.

Det blev lunch med två av mina gamla – nåja, rätt unga – medarbetare från UD-tiden, och sedan en längre kaffe i solskenet med Ulf Dinkelspiel.

I morgon blir det en mer intensiv dag i den europeiska politiken.

Inför Europaparlamentet i Strasbourg presenterar Jean-Claude Juncker sitt program i olika frågor, och i centrum kommer alldeles säkert att stå nya förslag om hur flyktings- och migrationsfrågor skall hanteras.

Det är värt att notera att alla nu diskuterar i termer av europeiska lösningar och olika insatser på EU-nivån.

På TV från manifestationen på Medborgarplatsen i söndags såg jag att t o m Jonas Sjöstedt talade i dessa termer. Han leder ett parti som vill att Sverige skall gå ur EU – och nu är det till detta EU som han tydligen sätter sitt hopp.

Så kan det bli.

Men det visar åter att det finns en gemensam insikt bland Europas regeringar om att det bara är gemensamt som vi kan klara de stora utmaningarna. 

Och så är det. 

I dag har Stefan Löfven varit i Berlin och talat med Angela Merkel, som ju tagit en stark ledarposition i också denna fråga, och jag ser att Österrikes förbundskansler Werner Faymann, som man sällan kan säga detsamma om, flugit förbi Stockholm.

Det är ju alldeles utmärkt. 

Men för att nå framgång måste man samla alla 28 medlemsländerna. Alla måste med, som det heter, och det vet man i såväl Berlin som Bryssel. Det är i den axeln som det konstruktiva och viktiga arbetet i dag sker i denna fråga.

Utvecklingen i Turkiet just nu är påtagligt oroande.

Sammanbrottet i den kurdiska fredsprocessen har nu lett till kraftigt upptrappade strider. Sjutton turkiska soldater dödades av PKK-gerillan i går, och i dag har Turkiet satt in stora anfall mot PKK:s banområdet i nordligaste Irak.

Ur detta kan ingenting gott komma. 

Bägge sidor vet i grunden att det inte finns någon militär lösning, och de borde inse att det som nu sker bara gör den nödvändiga politiska lösningen ännu svårare att nå.

Till detta kommer så den tilltagande polariseringen i Turkiet i olika frågor inför nyvalet 1 november. 

Och man skall nog inte underskatta den påfrestning som närmare två miljoner flyktingar från kriget i Syrien – mångdubbelt fler än hela EU tillsammans! – innebär för det turkiska samhället.

Tyvärr tror jag att vi nu riskerar en utveckling där det kommer att bli sämre innan det finns förutsättningar för att det skall kunna bli bättre igen.

Men viktigt är att Europa i övrigt gör vad vi kan för att moderera konflikten och få den tillbaka i en konstruktiv politisk process. Det finns till slut ingen annan möjlig väg.

I morgon är det en ny dag med nya uppgifter. 

Och det blir min sista dag här hemma innan det är dags för tre veckor mer eller mindre kontinuerligt på resande fot.


Alls inga enkla frågor – men åtgärder krävs.

06 september 2015

STOCKHOLM: Utan någon som helst tvekan blir detta veckan när flyktingkrisen kommer att dominera den europeiska politiken. 

Och jag misstänker starkt att Sverige inte blir något undantag i det avseendet.

På onsdag kommer Jean-Claude Juncker att i EU-parlamentet presentera sina nya förslag på hur utmaningen skall hanteras. 

Och mycket av uppmärksamheten kommer säkert att koncentreras på nya stora kvoter för att fördela flyktingströmmen mellan de olika EU-länderna.

En utveckling åt det hållet är förvisso önskvärd – t o m nödvändig – men samtidigt inte alldeles enkel. 

Vem avgör vilka flyktingar som skall flyttas till vilket land? Och hur förenar man en tvångsvis fördelning av flyktingarna mellan olika länder – i många fall måhända mot deras uttryckliga önskan – med den fria rörligheten över gränserna inom EU? 

Det är frågor som dessa som man också måste hitta fungerande svar på.

När statsminister Stefan Löfven talade på Medborgarplatsen i dag gick han ett steg längre och sade att det nu behövs ”ett tvingande och permanent omfördelningssystem” inom EU.

Det låter sig sägas, men reser självfallet en rad nya och än mer komplicerade frågeställningar. 

Ett system som är såväl permanent som tvingande torde ställa krav på både institutioner och fördrag, och man skall inte bortse från de ingrepp i olika länders nationella suveränitet som detta i så fall skulle kunna innebära.

Och frågan är om det inte är klokare att koncentrera arbete på vad som måste göras här och nu för att klara den nu akuta krisen. 

Att det i det längre perspektivet kan leda till längre gående åtgärder är dock inte alls osannolikt.

Viktigt är ju att det också finns ett politiskt stöd i de olika länderna för den politik som nu krävs. Annars är ju risken påtaglig för att mörkare politiska krafter får luft under vingarna med alla de konsekvenser som detta riskerar att få.

Sverige tillhör tack och lov de länder där det i allmänna termer finns ett betydande stöd för att ta emot människor i flykt från krig och förtryck. 

Men vi tillhör samtidigt de länder som verkar ha svårast att ta tag i integrationens avgörande långsiktiga frågor. 

Med en tydligt reglerad arbetsmarknad och en tydligt reglerad bygg- och hyresmarknad blir det helt enkelt svårt för de som kommer utifrån att få jobb och bostad, och därmed ökar självklart risken för ett nytt utanförskap tämligen dramatiskt.

Andra länder verkar i dessa avseende ha det lättare.

Premiärminister Cameron säger nu att man skall ta emot 15.000 personer från de stora läger som finns för flyktingar från Syrien. 

Och Storbritannien tillhör sannolikt de samhällen där integrationen fungerar bättre. Språket underlättar självfallet, men det finns också andra faktorer.

Just nu står Tyskland i fokus. 

Siffror visar att kanske 40% av de som nu kommit dit kommer från länderna på Balkan, och det är naturligt att detta leder till förslag om att vissa länder skall klassificeras som “säkra länder”. 

Vi hade lite av motsvarande utmaning i Sverige för några år sedan, och jag ville då att vi skulle se på möjligheten av ett sådant system för också Sverige.

Men just nu är den absoluta merparten av dem som kommer till Sverige dock från kriget i Syrien, och där finns som bekant ingen säkerhet alls. De beviljas självklart uppehållstillstånd. 

Därefter är det Afghanistan som de som söker asyl i Sverige kommer från, och där måste det självklart ske en normal prövning. Det är inte genuint osäkert som Syrien, men heller inte i grunden säkert som Balkan.

Denna fråga kommer – minst sagt – att dominera denna vecka.

På torsdag beger jag mig dock till Kiev för ett antal dagar där i anslutning till den årliga s k YES-konferensen.

Den brukade äga rum på Yalta på Krim, men det är av lätt insedda skäl inte längre aktuellt.

Än så länge är flyktingströmmarna från Ukraina mer begränsade.

Men FN:s siffror visar att ca 2,5 miljoner människor flytt eller fördrivits på grund av den ryskinitierade konflikten i Donbass-området. Och det är faktiskt ett högre tal än det vi alla minns från kriget i Bosnien för två decennier sedan.

Den absoluta merparten av dessa finns i dag i andra delar av Ukraina, och det är självfallet viktigt att vi försöker att ge dem hjälp att klara sig där.

Annars är ju risken påtaglig för att vi får en ny och lika angelägen flyktingvåg också från denna krishärd.


Ledarskap i Tyskland.

03 september 2015

STOCKHOLM: Fortsatt välbehövlig arbetsvecka för min del här hemma i Stockholm.

Och runt om i Europa blir flyktingfrågan allt större och större.

Just nu handlar mycket om Tyskland och utvecklingen där. Prognoser talar om upp mot 800.000 som väntas i år – de som kommer genom Balkan har tydligen i mycket hög grad just Tyskland som sin destination. 

Och här som där finns det de som protesterar.

Men förbundskansler Angela Merkel visar starkt politiskt ledarskap också i denna fråga. Hon talar tydligt och klart om Tysklands och Europas såväl juridiska som moraliska ansvar.

Samtidigt handlar det om att åstadkomma ett bättre fungerande gemensamt europeiskt system. 

Här fortsätter också Tyskland och Angela Merkel att driva på, och den frågan kommer alldeles säkert att stå i fokus under de närmaste veckorna.

När EU:s utrikesministrar träffas för sitt mer informella möte i Luxembourg i morgon och på lördag står flyktingkrisen alldeles självklart på agendan, men då från en gemensam utrikespolitisk utgångspunkt.

Finns det några möjliga nya ansatser för att få stopp på konflikten i Syrien?

Går det att föra FN-processen i Libyen framåt?

Frågorna är uppenbara – svaren dessvärre långt mindre.

På onsdag nästa vecka framträder så EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker inför Europaparlamentet med sitt årliga programtal, och fokus där kommer med all säkerhet att ligga på flyktingkrisen med nya förslag till gemensamma europeiska insatser.

Och på måndagen i veckan därpå träffas EU:s inrikes- och migrationsministrar för extramöte för att diskutera också dessa nya förslag.

Så det är alldeles uppenbart att denna fråga nu står i den europeiska politikens centrum.

Vid sidan av de olika mötena kring denna fråga träffas under de kommande två dagarna G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer i Ankara för att diskutera den globala ekonomin inför G20-toppmötet i Turkiet senare i höst.

Det sker mot bakgrund av en global ekonomi som är lite svagare än väntat och med lite mer av riskfaktorer än vad man kanske trodde för ett halvår sedan. 

Framförallt gäller detta för de olika s k tillväxtekonomierna, men det är självklart att det i alla fall i någon utsträckning påverkar också Europa och USA.


Centern, NATO och Sverige.

01 september 2015

STOCKHOLM: Så verkar det då som om hösten har anlänt. Jag antar att det var oundvikligt. Och någonting vi får leva med.

Två arbetsdagar här hemma ligger bakom mig. Åtskilligt att följa upp – och egentligen ännu mer att förbereda.

I går ägnade jag betydande tid åt att försöka att bedöma situationen i Iran och mellan Iran och omvärlden under de kommande åren. 

Som det just nu ser ut verkar det ju som om president Obama är på väg att få tillräckligt stöd av demokratiska senatorer för att republikanska diton inte skall kunna blockera och kullkasta avtalet med Iran. 

Och därmed kommer det ju på olika sätt att skapas nya förutsättningar för relationerna med landet. Det gäller också Sverige – och det är viktigt att vi inte är sist i den kön.

Det kan inte uteslutas att jag kommer att ha anledning att lägga Teheran till mitt reseschema för hösten.

I dag har utveckling av gemensamma forskningsinsatser vad gäller säkerhets- och försvársteknologier tillhört det som stått på dagordningen.

Jag tillhör ju en s k Group of Personalities under EU-kommissionen som skall lägga förslag på inriktningen av ett större program i den riktningen. I mars nästa år vill man att vårt förslag skall ligga på bordet.

Och här har Sverige självfallet betydande intressen. Det är viktigt att vi då också samordnar väl för att ha genomslag för dessa.

Ett möte med gruppen i dess helhet blir det sannolikt i Bryssel mot slutet av oktober.

Bortsett från att Fredrik Reinfeldt i dag presenterat sin bok, som jag alldeles självklart kommer att läsa med stort intresse, är dagens stora nyhet att centerpartiets partistyrelse föreslår att Sverige skall ansluta sig till Nato.

Och för de med ett lite längre perspektiv på svensk politik är det en mycket betydande nyhet.

Det var förvisso en i många mycket avgörande hänseenden annorlunda värld, men under åtskilliga decennier var nog centern fastare förankrade i neutralitetstänkande än nästan något annat parti.

Jag tror t ex att det var centerns djupa skepsis, också med neutralitet som en viktig del, som bromsade Olof Palme när han efter att ha tillträtt som partiordförande och statsminister 1969 försökte att närma sig dåvarande EEC – föregångaren till dagens EU.

Jag tror nog alla på den tiden skulle ha varit beredda att ta gift på att centern aldrig skulle ändra den positionen.

Men det var en annan tid, en annan värld och ett annat Europa. Och nu har det faktiskt inträffat. 

Steget är lika viktigt som det är stort.

Om centern mer formellt ansluter sig till denna ståndpunkt innebär detta att alliansen i dess helhet nu föreslår detta steg för utveckling av vår säkerhetspolitik.

Fortfarande är motståndet förvisso betydande, och det finns ingen anledning att förvänta sig alltför snabba steg i frågan. 

Inom socialdemokratin tyngs man fortfarande tydligt av gångna decenniers retorik och föreställningar, och Sverigedemokraterna är som bekant mot det mesta som har med utlandet att göra. Miljöpartiet befinner sig i en annan värld, och vänsterpartiet stegrar sig alldeles säkert mot varje tanke på mer västlig förankring.

Men att centerns ställningstagande kommer att innebära en ny dynamik i frågan är utomordentligt sannolikt. 

Det blir nödvändigt för alla att diskutera den sakligt och med allvar, och i vilken riktning detta kommer att föra opinionen tror jag inte det finns anledning att tvivla på.

Också i anslutning till socialdemokratin tycker jag mig se tecken på att saker och ting sakta håller på att förändras. 

Försvarsminister Peter Hultqvist är förvisso tydligt mot medlemsskap i Nato, men skriver om militärt samarbete med USA på ett sätt som måste få delar av partiets vänsterflygel att sätta morgonkaffet i halsen.
Så – det är i alla fall säkert – vi är på väg in i ett nytt skede av vår säkerhetspolitiska framtidsdiskussion.


För ett år sedan…

30 augusti 2015

STOCKHOLM: Framför mig ligger nu, ovanligt nog, en hel vecka hemma i Stockholm. 

I torsdags hade jag möjlighet till lite olika möten i London, och inte minst med European Council on Foreign Relations för att se lite på agendan för hösten.

Och utrikespolitiskt blir den laddad med flyktingkrisen som allt tydligare och den ryska politiken mot Ukraina också i allt väsentligt oförändrad.

I Storbritannien självt pågår just nu ett val av ny partiledare i Labour, och allt tyder på att partiets medlemmar kommer att välja en gammal vänsterledare att ta hand om partiet.

Att Labours framgångsperiod var när man under Tony Blair rörde sig mot mitten, och att nederlaget i valet tidigare i år också handlade om att dåvarande ledaren Ed Milliband förde partiet för långt till vänster, tycks man alldeles ha förträngt.

Det tycks, av allt att döma, finnas en vänsternostalgisk våg ute bland medlemmarna – lite som när socialdemokraternas medlemmar här jublade över Håkan Juholts inledande retorik.

Men nästan alla som burit ansvar i Labour förr förfasar sig, skriver artiklar och förutspår katastrof. Och i det konservative lägret åser man självfallet det hela med dold och djup tillfredsställelse.

Hur detta kommer att påverka EU-frågans hantering återstår att se. Den sannolikt nye ledaren Jeremy Corbyn förefaller att ha en vacklande inställning i den frågan också.

Men nu är jag således hemma, och kommer så att förbli under nästan tio dagar.

För ett år sedan hade vår valrörelse i Sverige redan kommit en bit på väg.

Anders Borg och jag hade haft en gemensam presskonferens där vi försökte säga att läget i omvärlden i flera avseenden hade förändrats till det sämre, och att vi nu skulle ställas inför betydligt större utmaningar såväl i säkerhets- och utrikes- som i flyktingpolitiken.

Och att detta borde diskuteras i valrörelsen.

Men icke. Många media tyckte att det bara var någon typ av taktiskt tjafs utan riktig relevans. Och fortsatte som om ingenting hade hänt.

Tja. Nu är vi i alla fall där vi är, och brottas med den nya situationen.

Vår ekonomi är tillsammans med den brittiska nog de som går bäst i EU i dag, men i samtalen ute i vårt samhälle är detta inte en fråga, utan där handlar nästan allt nu om invandring och integration.

Och det är att sticka huvudet i sanden att förneka att detta kommer att ställa oss och Europa i övrigt inför betydande utmaningar.

Med en invandring på dessa nivåer ställs krav på att integrationen faktiskt fungerar betydligt mycket bättre än i dag.

Om den fungerar blir invandringen till en betydande fördel för hela vårt samhälle – men om den inte gör det finns faktiskt risken för det motsatta.

Att forma en politik för detta tror jag vare sig socialdemokraterna eller Sverugedemokraterna klarar. 

De förra är för låsta vid sin s k modells stela strukturer för att kunna accepters en mer flexibel ekonomi genuint öppen för det nya, och de senare vill uppenbarligen föra oss ur hela det EU-samarbete som med nödvändighet måste vara en viktig del av lösningen.

Så det måste ankomma på alliansens partier att forma den nya väg för Sverige som den nya situationen kräver. Och det är ju också inom och mellan dess partier som diskussionen nu också inletts.

Det handlar om en av de allra mest avgörande framtidsdebatterna för Sverige.

Vår presskonferens för ett år sedan – i valrörelsens inledning – visade sig alldeles riktig i sina bedömningar. 

 


Kontrasternas dag.

26 augusti 2015

ACCRA: Detta har varit kontrasternas dag här i Ghanas huvudstad.

Tidigt på förmiddagen hanns det med en tur till stadens olika delar, inklusive de fattiga slumområdena kring stranden vid Jamestown med dess klassiska stora kanoter för fiske.

Och på eftermiddagen har vi så träffat olika nätföretag andra nätaktivister i Ghana. 

Av landets ca 25 miljoner invånare är 15 miljoner uppkopplade mot nätet, och även i slummen såg det ut som om de flesta hade mobiltelefoner om än oftast av enklare slag.

Och det illustrerade väl kontrasterna i dagens Afrika. Kvarstående fattigdom i förening med mycket snabb utveckling baserad inte minst på de nya teknologierna.

Våra diskussioner här har ju mycket handlat om hur Afrikas utveckling skall kunna accelerera med hjälp av nätet och det nya företagande det stimulerar och gör möjligt.

Och Ghana befinner sig utan tvekan till de ledande länderna i Afrika i detta avseende.

Men nu går detta vårt möte mot sitt slut. Nästa gång träffas vi i Bangalore i Indien. 

Sent i kväll bär det hemåt. 
Det blir en del möten i London under dagen i morgon, men sedan bär det hem till Stockholm igen. 

 


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 661 andra följare