Koreansk osäkerhet och balkanska förhoppningar.

09 februari 2018

STOCKHOLM: Världens ögon torde just nu vara fokuserade på vinterolympiaden i Pyeongchang.

Det handlar såväl om intresset för just vintersport, men också om kontakter mellan de bägge koreanska staterna och vad detta kan komma att innebära.

Förtjusningen över dessa verkar känna sina gränser i Vita Huset, där man ser att tonlägena i Seoul och Washington när det gäller relationerna med regimen i Pyongyang börjar att skilja sig åt på ett påtagligt sätt.

Vad detta kommer att innebära i sak är det nog ingen som vet.

Avgörande blir vad som händer efter olympiaden. Kommer Pyongyang då att återuppta främst sina robot- men kanske också kärnvapenprov? Eller kommer man att ta en så lång paus att det öppnar för någon form av samtal?

Om detta kommer det att spekuleras flitigt under de kommande veckorna, och jag skulle tro att vi får vänta ett antal månader innan det blir möjligt att börja se någon typ av svar på de frågorna. Tills vidare får vintersporten dominera.

På närmare håll har CDU/CSU och SPD nu enat sig om en 177 sidor lång text som grundval för en ny stor koalitionsregering, och man har också enats om sammansättningen av den kommande regeringen.

Men detta innebär inte att allt är i hamn.

Om två veckor skall SPD:s 460.000 medlemmar i en omröstning ge tummen upp eller tummen ned för den tänkta koalitionen. Och alldeles uppenbart är missmodet ute i partiledarna betydande.

I sak förefaller SPD ha fått ut åtskilligt ur förhandlingarna. Angela Merkel satt i en besvärlig situation.

Att man fått ge upp positionen som finansminister svider speciellt i ett CDU/CSU där man fruktar att SPD vill öppna plånboken också för misskötta länder i olika delar av eurozonen, någonting Angela Merkel lite lamt bemöter med att det sista ordet i dessa frågor i alla fall ligger i förbundsdagen.

Men missmodet i SPD handlar nu dels om koalitionen i största allmänhet – majoriteten på den extra partikongressen för att gå in i de formella förhandlingarna var ju påtagligt smal – och dels olika peresonfrågor med frågan om utrikesminister i centrum.

Såja fruktar att det är upplagt för fortsatt osäkerhet i regeringsfrågan i Berlin. Det mesta talar nu för att det blir denna regering, men alldeles säkert är det fortfarande inte.

Och alldeles självklart har detta också europeiska återverkningar. Inte minst i Paris finns en otålighet över att den politiska osäkerheten i Berlin. President Macronb må hålla tal om allt som Europa borde göra, men så länge Berlin inte finns med blir det bara ord.

I Bryssel presenterade kommissionen i tisdags sitt förslag till ny strategi för utvidgning av ERU:s medlemskrets med de återstående staterna på Balkan.

Det var ett ambitiöst dokument, som i allt väsentligt förefaller att ha fått ett gott mottagande, men som kommer att kräva en än mer ambitiös politik för att föra i hamn under de kommande åren. Man har satt 2025 som ett år då det skulle kunna vara möjligt för Serbien och Montenegro att ta steget in i värmen, men det kräver en betydande acceleration för att vara möjligt att åstadkomma.

Jag kommer att återkomma till dessa frågor under den närmaste tiden.

Till de mer omedelbara utmaningarna i regionen här striden om namnet Makedonien. Jag skrev om asaken i Washington Post i veckan, och kan bara hoppas att diplomatin för att få till stånd en lösning kommer att förstärkas under de kommande veckorna.

En fortsatt grekisk blockering av Makedonien i såväl Nato som EU skulle undergräva förutsättningarna för att den strategi för stabilitet i regionen som nu presenterats skulle kunna lyckas.

I veckan som gick hade jag anledning att ägna mig också en del åt nordeuropeisk säkerhetspolitik. Jag var i Trondheim på det norska flygvapnets årliga stora konferens, och några dagar innan hade jag varit på vårt eget militära högkvarter för att tala om samma saker.

Det norska flygvapnet inleder nu den stora omställningen från gamla F16 till betydligt modernare F35 med de ökade möjligheter som detta innebär, och därtill kommer att man också beställt moderna amerikanska P8-flygplan för oceanövervakning inte minst mot ubåtar.

Lägg till detta betydande förändringar i baserna och det handlar om mycket betydande förändringar och – när allt är på plats – förbättringar.

I Danmark har träffats överenskommelse mellan partierna som också innebär förstärkningar av försvarets på olika områden.

Möjligheterna till medverkan i olika internationella insatser förstärkas, med bland annat specialförband, och speciellt intressant är att man öppnar för att anskaffa avancerade SM3-robotar för luft- och robotförsvar från marina fartyg redan utrustade med mycket avancerade radarsystem.

Den utvecklingen skall bli intressant att följa.

Nu blir det helg hemma efter en vecka som i allt väsentligt tillbringats i Stockholm – Trondheim är inte så långt bort.

I nästa vecka väntar Paris och den stora säkerhetskonferensen i München.


Lite om Syrien och om Balkan.

04 februari 2018

STOCKHOLM: En helg hemma i huvudstaden skadar förvisso inte. Så värst mycket av vinter ser man dock ännu inte av på dessa breddgrader – från Gävle och norrut lär det däremot se dramatiskt annorlunda ut.

Den föregående veckan såg det stora ryska försöket att åstadkomma politisk stabilitet i Syrien genom den stora konferensen med olika syriska politiska grupperingar i Sochi. Men delar av oppositionen beslöt att inte komma, andra bjöds inte in och motsättningarna också under själva mötet var uppenbarligen betydande.

Samtidigt fortsätter den turkiska militära operationen mot PYD-styrkor i Afrin-området i nordvästligaste Syrien. Att dessa har tydliga länkar till terrorstämplade PKK råder det knappast någon tvekan om, att i USA i andra delar av Syrien gett dessa stöd i kampen mot Daesh är också ett faktum.

I viss mån parallellt med detta sker operationer av Assad-regeringen mot den återstående oppositionskontrollerade enklaven i norr kring staden Idlib. Att det här, liksom i delar av Eufrat-dalen mot sydöst, finns kvar styrkor från Daesh förefaller också klart.

Vad som kommer att ske med de betydande områden som kontrolleras av PYD återstår att se. Delar av dessa är arabiska snarare än kurdiska, och här finns också jordbruks- och oljeområden som regimen i Damaskus torde ha ett betydande intresse av.

Det skulle inte förvåna om PYD gör en faktisk överenskommelse med Damaskus i dessa frågor.

Man respekterar Syriens territoriella integritet, får en faktisk autonomi tyst accepterad och gör någon form av uppgörelse om ekonomiska faktorer. PYD har tidigare knappast uppvisat någon större entusiasm att kämpa mot regimen i Damaskus så länge dess kontroll över vissa områden accepteras.

Nu är det under FN och Staffan de Mistura som ansträngningarna att åstadkomma fred skall fortsätta. Men någon överenskommelse värd namnet finns knappast vid horisonten. Kanske kan ett gradvis avstannande av strider i område efter område, förenat med olika lokala överenskommelser vara en möjlig väg framåt.

Men stora frågor kommer också i ett sådant scenario att hänga i luften.

Åtskilliga vill inte ta i Assad-regeringen med tång, och det är svårt att föreställa sig att t ex EU kommer att häva sanktioner och bidraga till den enorma återuppbyggnad som kommer att krävas så länge ingen tydlig politisk förändring skett.

Ett visst återvändande av flyktingar från främst Libanon och Jordanien förefaller att ha skett under förra året, men hur mycket av detta som kommer att kunna fortsätta är också högst oklart. Och i t ex Turkiet torde det stora antalet flyktingar nu gradvis ha etablerar sig.

På lite närmare håll kommer utvecklingen på Balkan att komma i nytt fokus under den kommande veckan.

På tisdag presenterad Europakommissionen sitt förslag när det gäller ny ansats för utvidgningspolitiken för återstående länder i regionen, och det kommer tillsammans med andra aktiviteter att utlösa en ny aktivitet i frågan under de kommande månaderna.

Men problemen som måste lösas är betydande.

I dag har starka nationalistiska krafter marscherat i Athen för att protestera mot försöken att få till stånd en kompromiss mellan Grekland och Makedonien om den senare statens namn. I grunden handlar det om en kamp om arvet efter Alexander den Store.

Men denna motsättning har lett till att Athen blockerar Makedoniens möjligheter att komma med vare sig i Nato eller EU, och detta riskerar på sikt att leda till ökade spänningar k detta kulturellt delade land. Och EU:s samlade ansats i regionen äventyras.

Och det finns åtskilliga fler hot och hinder.

Olösta gränsfrågor som måste hanteras om de inte skall bli nya stoppklossar i processen. Och inte minst frågan om ett formellt folkrättsligt erkännande av Kosovo från främst Serbiens sida. Laddningen i den frågan skall alls inte underskattas.

Till detta skall så självfallet läggas alla frågor om utvecklingen av tillräckligt stabila rättsordningar och konkurrenskraftiga ekonomier. Agendan är betydande, men det är bra att EU efter en period av lätt sovande nu börjar att i alla fall ta tag k den.

För min del stundar en vecka i allt väsentligt hemma i Stockholm.

Nåja, på tisdag blir det en utflykt till Norge för att besöka en konferens med det norska flygvapnet och diskutera den internationella utvecklingen där.

Men sedan planerar jag att återvända hem igen.


Fortsatt förvirrat i London.

01 februari 2018

LONDON HEATHROW: Tidig morgon på flygplatsen för att ta det tidigaste planet hem till Stockholm efter några dygn här i London.

Det var styrelsesammanträde i RAND Europe med genomgång av de olika projekt vi utför för olika europeiska och nationella institutioner i olika frågor i förening med de sedvanliga frågeställningarna om hur Brexit skall hanteras.

En utmaning för alla är den styrka som Storbritannien har som nation på forskningens område. Cambridge utgör kanske den enstaka största koncentrationen av intressanta forskningsresurser i Europa, men är ju samtidigt beroende av såväl finansiering som forskare från det övriga Europa.

Bara på försvarsforskningens område står Storbritannien för närmare en tredjedel av de samlade satsningarns i dagens EU.

Självfallet blev det i olika samnanhang också åtskilliga diskussioner kring Brexit. Och det är ständigt lika deprimerande att se hur vilsen och famlande hanteringen av dessa frågor är. Regeringen, politiken och landet driver utan vilja och riktning.

I går läckte det ut en bedömning som gjorts i regeringskansliet här om de ekonomiska effekterna av olika alternativ till den framtida relationen till EU, och den bekräftade den självklara bilden av att det handlar om att välja mellan mer eller mindre dåliga alternativ.

Men detta föranledde ett grovt anti-intellektuellt utbrott av en minister i underhuset på temat att man inte skall tro på någonting och i synnerhet inte på ekonomiska bedömningar. Tyvärr var det utbrottet tämligen representativt för delar av debatten här.

Samtidigt måste vi självfallet försöka få till stånd en fungerande uppgörelse med Storbritannien, men saken kommer inte att underlättas av de reaktionsmönster man ser i den brittiska debatten till olika möjligheter och förslag.

Inre minst gäller detta på utrikes- och säkerhetspolitikens område, och det blev åtskilliga diskussioner också på detta tema under mina dygn här. Det kommer inte att bli alldeles lätt att finna fungerande former på detta område.

Parlamentets utrikesutskott har nyligen producerat en intressant rapport i ärendet.

Men här i London passade jag också på att besöka de nya lokalerna för ECFR och diskutera olika frågor på vår agenda.

Det handlar om relationerna till Iran, om utvecklingen med Turkiet och inte minst om EU:s försök med en ny ansats på Balkan.

Och ofrånkomligen blev det också ett och annat bokhandelsbesök.

Men nu bär det hemåt, med anförande och diskussioner om säkerhets- och försvarspolitiken för en militär församling i fokus under denna dag.


Snabbt i Dubai.

28 januari 2018

DUBAI: Det blev ett snabbt men nyttigt besök i denna del av världen, men nu bär det hemåt igen.

Anförande om globala trender liksom uppdatering med vänner från när och fjärran i olika ärenden. Dubai är en mötesplats också för frågor och aktörer som man kanske inte i första hand föreställer sig.

Krisen mellan de s k GCC-staterna ser ut att permanenteras, med negativa effekter för området i dess helhet.

Qatar viker inte ner sig, och Riyadh och Abu Dhabi ger inte efter på sina krav. Amerikanska och kuwaitiska försök att medla åstadkommer uppenbarligen föga.

Den djupa krisen i Yemen fortsätter, även om mer politiska samtal nu inleds i Muscat. Ingen borde ha intresse av att denna konflikt med fruktansvärda humanitära konsekvenser fortsätter.

Och i Riyadh ser jag att miljardärer mot miljardbetalningar nu kan lämna sitt lyxfängelse i Ritz Carlton. En del pengar har hamnat i den saudiska statskassan.

Kortsiktigt är det viktigt hur dessa används, men långsiktigt är det självfallet djupgående strukturella reformer som krävs. Brandskattning av miljardärer är ingen varaktig lösning på någonting.

Men nu bär det hemåt igen.


Vadan och varthän i Davos

26 januari 2018

DAVOS: En svag sol lyser även denna morgon över den lilla ort i de schweiziska alperna som dessa dagar attraherat ett 70-tal stats- och regeringschefer från olika delar av världen och oräkneliga andra mer eller mindre relevanta personer med olika företag självfallet dominerande.

Jag har varit med om åtskilliga av dessa möten sedan i alla fall början av 1980-talet, och det har varit både upp och ned för världen i olika avseenden sedan dess.

Det senaste decenniet har på ett eller annat sätt dominerats av de olika efterchockerna efter den globala finanskrisen 2008, men detta är nog året när den globala ekonomin i dess helhet på allvar rest sig från dessa.

När IMF på mötets första dag presenterade sin bedömning av den den globala ekonomin var det första gången på åtskilliga år som man reviderade upp din tidigare prognos. Man räknar med en global tillväxt på 3,9%.

Det går bra för världen just nu – i ekonomiskt avseende.

Och det är självklart att det har präglat mycket av diskussionerna här.

Stats- och regeringschefer har paraderat gör att attrahera investeringar och intresse till sina respektive länder och regioner.

Mest påtagligt i fallet Indien, med stort anförande av premiärminister Modi när mötet öppnade i tisdags.

I övrigt är bilden självfallet mer blandad.

I går eftermiddag damp president Trump ner mitt i det möte som ofta framställts som symbolen för den i alla fall ekonomiskt liberala världsordning som han ofta riktat sitt verbala raseri mot.

Och i eftermiddag är dags för honom att med ett anförande avsluta årets möte. Världens uppmärksamhet kommer att riktas mot vad han har att säga.

Säkert blir det mycket om ökade börsvärden, om mer eller mindre bra avregleringar och om den skattereform som efter sedvanligt tumult gått igenom i kongresssn. Att börser i andra länder i världen i allmänhet gått upp ännu mer kommer nog knappast at poängteras.

Vad han kommer att säga i handelsfrågorna blir det viktiga.

Här håller hans politik nu på att gå från att bara ifrågasätta och dra sig ut till en mer aktiv protektionism, och det är ingen tillfällighet att så gott som alla andra anföranden här under dessa dagar varnat för just detta.

Men när han i Davos stiger upp i talarstolen här kommer jag i Zürich redan att ha satt mig på ett flygplan till en annan del av världen.

Jag får återkomma till vad det stabila geniet – uttrycket är ju hans eget – möjligen har att säga.

Mycket mer skulle kunna sägas. Tusentals människor från olika delar av världen – från unga entreprenörer till erfarna statsmän – har minglat runt under dessa dygn i tusentals olika möten och sammankomster om bokstavligen allt mellan himmel och jord.

Det är de stora eleganternas dans som dominerar media – men det är nog de små oväntade mötena som i det långa loppet betyder mera.


Hem från Zürich – men snart tillbaka.

21 januari 2018

ZÜRICH: Hemåt härifrån efter något dygn av mer strategiska diskussioner i en krets som brukar träffas här med det schweiziska försvarsdepartementet, men också universitetet här, som drivande motor.

Och det blir i allmänhet en avstämning av olika frågor som det finns anledning att hålla uppmärksamheten på.

På samma sätt som vid några tidigare möten är det slående hur olika frågor med anknytning till kärnvapen är på väg tillbaka, och undertonen i de olika diskussionerna är påtagligt oroad.

Allra främst handlar detta självfallet om Nordkorea.

Nu blir det med största sannolikhet lite av en paus i krisen under vinterolympiaden i Sydkorea, men mer än så blir det knappast.

I Washington fortsätter diskussionerna om olika möjligheter för en mer eller mindre begränsad militär operation för att slå mot Nordkoreas robot- och kärnvapeninstallationer. Att ge Pyongyang en ”blodig näsa” snarare än att slå ut landet och regimen skulle vara avsikten.

Men det är en mycket farlig option. Och jag har inte mött någon som är särskilt säjer på att msn har tillräcklig kunskap för att i ett slag beröva regimen i Pyongyang dess kärnvapen.

Och misslyckas man med det är sannolikheten för att regimen utnyttjar det man har för att slå tillbaka långt ifrån försumbar, och det även om man hotat med den hemskaste vedergällning om den gör det.

Att Trump vill manövrera sig bort från avtalet med Iran tillhör självfallet också den bekymmersamma bilden.

Nu försöker man få EU – mer specifikt: London, Paris och Bryssel – att gå med på olika tilläggskrav på Iran som påtagligt skulle modifiera avtalet.

En del av detta är möjligen hanterbart, men annat är det näppeligen. Men denna fråga kommer med all sannolikhet att vara i fokus när utrikesminister Tillerson kommer till Europa för olika samtal under den kommande veckan.

Men till den bekymmersamma nukleära bilden hör ju självfallet också förskjutningar i den ryska doktrinen och den modernisering som där pågår.

USA kommer nu dessutom att komma efter.

Noteras kan att USA härom dagen publicerade en offentlig sammanställning av sin nya försvarsdoktrin som inte saknar intresse.

Medan kampan mot terrorism dominerat amerikanskt tänkande sedan 2001 förkunnas nu att det nu i stället handlar om motsättningen från olika strategiska rivaler, nämligen Kina och Ryssland i nu nämnd ordning.

Och det är en förskjutning med betydande implikationer på många områden.

Notabelt är också att försvarsdoktrinen har en påtaglig annorlunda och mer positiv ansats när det gäller det överordnade internationella systemet än den mer övergripande strategi som publicerades av Vita Huset strax före jul.

Nu blir det Stockholm för mig, men på tisdag bär det tillbaka hitåt för några dygn på det traditionella stora Davos-mötet ett par timmars bil- eller tågväg härifrån.

Som vanligt blir det parad av talare. Indiens Modi på tisdag, Frankrikes Macron och möjligen Tysklands Merkel på onsdag och – än mer osäkert efter budgetkraschen i Washington – USA:s Trump på fredag.


Raisina Dialogue i Delhi.

18 januari 2018

NEW DELHI: Några dygn i den indiska huvudstaden går mot sitt slut. Snart väntar planet som mitt i natten skall föra mig tillbaka till Europa. I morgon är det Zürich som står på mitt program.

Raisina Dialogue är namnet på den stora konferens som ansedda tankesmedjan ORF nu ordnat för tredje året, och som snabbt blivit Indiens ledande plattform för global dialog i olika former. I år samlade man över 400 deltagare från ett 90-tal länder, även om alldeles självklart deltagandet från Indien var dominerande.

Och min roll var att delta i paneler om dels relationerna mellan EU och Indien och dels om den globala utvecklingen mär det gäller cybersäkerhet. Men därutöver fanns det åtskilligt att både tala om och lyssna på.

På första middagen hamnade jag med den amerikanska ambassadören, Australiens marinchef och en framträdande ledamot av den ryska duman – detta bara för att diskutera lite av bredden i både deltagande och agenda.

Och mycket kom att handla om det som nu kallas ”the Indo-Pacific region”, ett begrepp som Indien av lätt insedda skäl snabbt har anslutit sig till. Om både konkurrens mellan nationer och möjligheterna till samarbete i denna vida region.

I bakgrunden för mycket av det som sades fanns så gott som alltid Kina och dess utveckling, men det var inte ofta det sades explicit, utan refererades ofta till i lite inlindade termer.

Men när USA:s regionala marinchef från Hawaii, Japans flottchef från Tokyo, den indiska marinchefen och den australienska diton talade om vikten av att hålla farleder öppna och fria i hela detta väldiga område var det knappast någon tvekan om varifrån de såg möjliga problem komma.

På plats i Indien i dessa dagar har också funnits Israels premiärminister Netayahu, och det var också han som tillsammans med premiärminister Modi inledde konferensen.

Värt att notera är att Netanyahu är här på ett sex dagar långt besök med en affärsdelegation på mer än hundra personer – och icke så lite handlar om samarbete och affärer på försvarsområdet.

Indien stiger successivt fram som en allt viktigare strategisk aktör, och närvaron här dessa dagar är bara ett av många tecken på detta.

Också utvecklingen i Afghanistan diskuterades flitigt, liksom betydelsen av den förändrade amerikanska inställningen till Pakistan. F d president Karzai fanns på plats och hade i sedvanlig ordning åtskilligt att säga.

Men nu bär det således vidare.

Något dygn i Zürich, sedan hem, och därefter några dygn nästa vecka på det sedvanliga stora världsekonomiska mötet i Davos.

Där talar Indiens premiärminister på tisdag förmiddag, men då har jag nog inte hunnit komma, och där talar USA:s president på fredag, men då har jag redan åkt därifrån.