Om besök i Riga, oro kring ZNPP, tystnad i valrörelsen, byte i London och lite annat.

RIGA: Denna vackra sensommardag har jag tagit det lilla skuttet över Östersjön till Riga för ett dygn med lite olika frågeställningar här.

Att man här ser med än större oro än i Stockholm på vad som händer med Ryssland är uppenbart, och det är ju i grunden anledningen till att jag är här.

Så det blir intressera samtal med de som tänker på och har ansvar för dessa frågeställningar här, men också samtal med intressanta personer som finns här efter det att de övergivit Moskva.

Här i Riga finns ju nu intressanta oberoende media som tidigare var viktiga i Moskva, men som nu fortsätter sitt arbete härifrån, och som fortfarande har en icke obetydlig publik i Ryssland självt. Kontakten med dem saknar inte intresse.

Också Lettland går till val inom kort. Den 1 oktober är det dags, och som vanligt är det ett tämligen splittrat politiskt landskap.

Relationerna österut är en stor fråga. Nyligen har man börjat att riva gamla sovjetiska minnesmärken, vilket alltid är en emotionellt laddad fråga.

Och vi skall inte glömma att en stor del av landets befolkning sedan mycket lång tid är av rysk nationalitet. En gång var Riga den tredje viktigaste industristaden i det ryska väldet – viktigare än Kiev.

I Ukraina spekuleras mycket om huruvida den utannonserade offensiven i Kherson-området kan leda till någon avgörande framgång eller inte. Att de ukrainska stridskrafterna ökat trycket på de ryska förbanden i området är tydligt, men än är det för tidigt för att dra några säkra slutsatser om vad detta kan leda till.

Det handlar av allt att döma om en långsiktig utnötning. Men i just detta område är det fick tydligt att initiativet nu ligger på den ukrainska sidan, och det är en märkbar förändring i sig. Att Ryssland samtidigt förstärker är uppenbart – en helt nyuppsatt armékår är tydligen avsedd som förstärkning.

Norr om detta område har IAEA äntligen fått tillträde till det stora kärnkraftverket vid Zaporizhzhya , och på tisdag kommer dess generaldirektör Rafael Mariano Grossi att rapportera till FN:s säkerhetsråd om slutsatserna från det besöket.

Oron torde främst gälla kraftförsörjningen till de pumpar som svarar för reaktorernas kylsystem. Möjligheten av att vid problem snabbstänga reaktorerna borde rimligen vara intakt, men om detta för vi säkert höra mer på tisdag.

För min del blir det åtskilligt kring Ukraina under veckan inte bara här i Riga utan också när jag i slutet av veckan är tillbaka i Kiev igen. Det blir mitt fjärde besök i Ukraina detta år.

Men jag hoppas dock kunna komma tillbaka i Stockholm till söndag kväll och valvakan. Dock blir det förtidsröstning för mig för att vara alldeles på den säkra sidan – logistiken till och från Kiev kan vara lite krävande.

Under valrörelsen hemma hitintills har utrikes- och säkerhetspolitiken varit så gott som helt frånvarande, och jag skrev med anledning av detta en debattartikel i Dagens Industri för några dagar sedan där jag pekade på att det kommer att krävas en utrikes- och säkerhetspolitiska rivstart av den regering som träder till efter valet.

Det handlar först och främst om att föra Nato-medlemskapet i hamn, vilket inte blir okomplicerat, därefter om att göra alla de olika betydande anpassningar som detta kräver och sedan alldeles självklart alla EU-frågor från det särskilda toppmötet i Prag 6 oktober och sedan snabbt rakt in i ansvaret för det roterande EU-ordförandeskapet från årsskiftet.

EU-samarbetet kommer att ställas inför betydande påfrestningar. I och med Lissabon-fördraget är det mindre som ligger på det roterande ordförandeskapet än när vi hade det 2001 och 2009, men det är fortfarande åtskilligt.

Energipolitiken blir alldeles uppenbart viktig, avgörande delar av det stora klimatpaketet måste dessutom komma på plats, och det kommer att diskuteras åtskilligt om de ekonomiska och finansiella ramverken framöver.

I min artikel pekade jag dock speciellt på det militära och finansiella stödet till Ukraina, men även på nödvändiga steg framåt när det gäller medlemskapsförhandlingar för Ukraina och Moldavien.

I bägge dessa avseenden skulle det inte skada att Stockholm tog på sig en ledartröja.

Men åtskilligt annat blir också viktigt. Den tyska förbundskanslern Scholtz höll ett s k linjetal i Prag i måndags med en serie av olika tankar och förslag som det kommer att bli nödvändigt för också oss att förhålla oss till.

Mellan besöken i Riga och i Kiev kommer jag i alla fall att fortsätta och diskutera dessa frågor – som ju borde finnas i valrörelsen – vid ett seminarium om utrikes- och säkerhetspolitiken vid universitetet i Uppsala på onsdag eftermiddag.

På den lite vidare horisonten bör väl noteras att Storbritannien kommer att få en ny premiärminister på tisdag. Allt talar för att de konservativa partiets väljares val då kommer att fall på nuvarande utrikesministern Liz Truss.

Vad det kommer att innebära återstår att se. Hon har haft en rätt påtagligt tendens att slira ut åt det högerpopulistiska hållet under sin kampanj, och i detta kan ligga betydande problem.

Relationerna med EU blir inte lätta om hon fortsätter att insistera på att riva upp det ingångna s k protokollet när det gäller Nordirland. En viktig signal blir om hon dyker upp på det bredare europeiska toppmöte som ju kommer att ske i Prag den 6 oktober.

Längre bort i världen är det viktig folkomröstning om en ny författning i Chile i dag. Ett påtagligt vänstervridet förslag ligger för avgörande, och det har redan lett till betydande oro i och för den under lång tid framgångsrika chilenska ekonomin.

Och alldeles betydelselöst för EU är detta inte heller. Chile är en mycket viktig leverantör av koppar, och en än viktigare leverantör av litium som ju är en nyckel till de batterier som är en förutsättning för att vi kan frigöra oss från fossiloberoende i transporter.

Men för mig blir det med diskussioner i Riga, Uppsala och Kiev kriget i öster som kommer att dominera ännu en vecka.

Och hur det ser ut för Sverige på söndag kväll återstår att se. Det finns ju en del som behöver göras.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: