Lundin Oil igen…

SANTA MONICA: Enligt mediauppgifter har åklagare nu efter en elva år lång utredning växt åtal mot två företrädare för dåvarande Lundin Oil med anledning av företagets verksamhet i Sudan för två decennier sedan.

Av det jag tagit del av via media innehåller åtalet ingenting som jag inte kommenterar vid åtskilliga tillfällen tidigare.

Nytt i förhållande till tidigare spekulationer är att det i åtalet inte förefaller att finnas någonting som konkret knyter någon företrädare för Lundin Oil till någonting som skulle kunna vara brottsligt.

Inte heller förefaller åklagarna, i motsats till åtskilliga i den allmänna debatten, påstå att det generellt skulle ha varit felaktigt att vara verksam i området.

Jag har svårt att tro att åklagarna kan tro på åtalet själva.

För de som är intresserade av frågan mer i detalj rekommenderar jag att begära ut det vittnesförhör med mig som åklagarna höll för sex år sedan.

De återkom aldrig.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: