Rysk uppladdning mot Ukraina – varför?

TABIANO: Att det pågår en relativt kraftig rysk militär uppladdning kring Ukraina råder det knappast någon tvekan om.

Sociala media har innehållit bilder som visar på att förband också från tämligen avlägsna områden, och inkluderande tunga enheter, befunnit sig under transport mot den ukrainska gränsen och Krim.

Den exakta omfattningen är svår att bedöma med utgångspunkt från enbart denna information.

Och än mindre går det självfallet att avgöra syftet med den militära uppladdningen.

Än mer oroande än denna är egentligen det uppskruvade tonläget i officiella ryska kommentarer och i ryska statliga media. Om den militära uppladdningen kan ge anvisning om vilken förmåga man har är det här man kan få en bild av möjlig politisk avsikt.

Den senare tiden har den vapenvila som fans tidigare i Donbas ersatts av då och då uppblossade strider. De senaste dygnen har det t ex rapporterats att tunga granatkastare använts av de ryska eller ryskstödda styrkorna.

Och i ryska media talas om ukrainska provokationer, om ukrainska övergrepp och om ukrainska anfallsplaner på ett sätt som saknar varje förankring i den verklighet som går att bedöma. Detta tyder snarast på ryska försök att skapa en förevändning för någonting.

Mönstret är dessvärre inte alldeles obekant.

Ett resultat av oron för utvecklingen har varit en serie av samtal till president Zelensky i Kiev för att ge honom och Ukraina stöd. Viktigast under veckan var ett tydligen relativt långt samtal från president Biden.

Ett storkrig på slätterna i östra Europa – en större rysk operation skulle med största sannolikt leda till ett sådant – borde rimligen inte ligga i ryskt intresse.

Men det kan inte uteslutas att man är beredd till någon typ av mer begränsade operation.

Sådana med direkt ingripande av reguljära ryska bataljonsstridsgrupper i Ukraina såg vi dels i augusti 2014 och senare i februari 2015 och det var de som tvingade fram först det första och sedan det andra s k Minsk-avtalet.

Och jag vet från tidigare direkta samtal med insatta personer i Moskva att man såg detta som både nödvändiga och framgångsrika insatser. Först ett tydligt militärt ingripande – och sedan pressa fram avgörande politiska eftergifter.

Sannolikt bedömer man situationen i Kiev som labil, och därmed också möjlig att påverka. Att de pro-ryska krafter i Ukraina man satsats på drabbats av olika begränsningar kan möjligen också vara en del av denna bild. Och relationerna till EU och USA anser man nog vara usla i alla fall.

Kanske vill man pressa fram ett från sin utgångspunkt mer förmånligt Minsk 3?

Men detta förblir självfallet bara spekulationer – om än grundat på det vi lärt oss tidigare. Det finns all anledning att följa inte minst vad som sägs i de ryska propagandakanalerna. Och att göra det vaksamt.

I veckan som kommer finns det annars anledning att följa vad som sägs i samband med att IMF publicerar sina nya bedömningar av den globala ekonomin.

En viss uppjustering förefaller sannolik – men samtidigt nya varningar för att en fjärde våg av pandemin alls inte kan uteslutas, och att siffrorna så kan bli påtagligt annorlunda.

Ingen är ju säker förrän alla är säkra.

2 Responses to Rysk uppladdning mot Ukraina – varför?

 1. Jörgen Hansson skriver:

  Och inget är slut, förrän det är över. Och är det inte över, är det inte slut, ännu.

  Samt, sorgligt att världens största frihandelsorganisation och sammanslutning av demokratier inte kan ta sig själv och sin framtid på tillräckligt stort allvar för att sluta betrakta Ryssland, med en ekonomi i nivå mellan Italiens och Spanniens som ett potentiellt hot. EU måste, i positiv bemärkelse, dominera Östeuropa, Mellanöstern och Nordafrika. I positiv bemärkelse. På detta sätt möjliggöra ett normalt vardagsliv för miljontals människor, skapa stabilitet för försskjutning av underleverantörer från Asien, hit. Därigenom minska risken för flyktingströmmar och få avsättningsmarknad i närområdet. Absurt att EUroppa skall tvingas anpassa sig efter bataljoonsstridsgrupper. Från Georgienaktionen till dagens Ukraina.
  Samma med Iran och Turkiet.
  Behövs ett modernt Westphaliskt fördrag för en inkluderande och stabiliserande långsiktig politik för närområdet.
  Dixie

 2. […] and may he inspire world leaders to curb the race for new weaponry.(Det ser just nu ut som att Ryssland uppladdar militärt mot Ukraina , ett oroande […]

%d bloggare gillar detta: