Inte mycket semester…

TABIANO: När EU:s utrikesministrar har extrainsatt videomöte i morgon har de onekligen en del besvärliga frågor på bordet satt hantera. Inte mycket till semester…

I Belarus hade regimen hoppats att massivt förtryck – den officiella siffran är mer än 6.000 arresterade – skulle ha bidragit till att stabilisera situationen.

Men så förefaller inte att ha blivit fallet. De fredliga protesterna fortsätter, och nu kommer också information om att stora företag går ut i strejk och kräver Lukasjenkos avgång. Nu på eftermiddagen talas om att detta omfattar också den stora traktorfabrik som är den statliga belarusiska ekonomins stolthet.

Skulle detta bekräftas och spridas är regimen tveklöst på ett sluttande plan som knappast kan hanteras med enbart repression.

I morgon är dessutom dagen då ett officiellt valresultat enligt planerna skall meddelas.

Och går man vidare med detta och insisterar på att Lukashenko fick ca 80% av de avgivna rösterna är det mycket sannolikt att det provocera fram ytterligare protester.

Vad som kommer att hända då kan man bara spekulera om. Jag skulle gissa att vi då kommer att börja att se sprickor i den regimfasad som hitintills har sett relativt intakt ut. Och med sådana sprickor kan det lätt bli som med sprickor i en damm…

För EU blir det mitt i denna potentiellt dramatiska situation nödvändigt att markera tydligt i frågan.

Riktade sanktioner mot individer ansvariga för repressionen liksom för utförandet av valfusket skulle vara självklart, men samtidigt som man håller någon kanal öppen för dialog med regimen.

Balansgången är viktig och besvärlig, och därtill kommer att det kan ta sin tid att få ihop det konkreta underlaget i form av namnlistor för de konkreta besluten om sanktioner.

En styrka är ju dessutom om man har möjlighet att samordna med Storbritannien, och en dialog med USA om möjliga åtgärder skulle heller inte vara alldeles opassande.

Men möjligen blir det situationen i östra Medelhavet som kommer att framstå som än mer besvärlig.

Akut handlar det om att ett turkiskt fartyg avser att inleda provborrningar i ett område som såväl Turkiet som Grekland anser tillhör landets s k exklusiva ekonomiska zon.

Att fastställa gränser mellan respektive ekonomiska zoner i detta område är utomordentligt komplicerat. Det handlar om vilken vikt man ger öar, och öar med olika storlek, när man drar dessa linjer. Och det finns ett antal öar som gör den saken påtagligt komplicerad.

Lite av detta har vi i Sverige erfarenhet av när det gällt vilken betydelse Gotland skulle anses ha när vi förhandlade med Sovjet om denna avgränsning i Östersjön liksom när vi hade ett lite upphetsat utbyte med Danmark kring den betydelse som den lilla ön Hesselö strax norr om Själland skulle tillmätas.

Den svenska linjen var att Gotland skulle räknas i princip som svenskt fastland medan Hesselö inte skulle räknas alls. Efter visst tumult i bägge fallen blev det kompromisser med såväl Sovjet som med Danmark.

I östra Medelhavet är det naturliga att man sätter sig ner och försöker komma fram till kompromisser – eller att man överlämnar frågan till ett utdraget avgörande i den internationella domstolen i Haag.

Men i stället har Turkiet slutit ett avtal med Tripoli-regimen i Libyen om en avgränsning som helt bortser från grekiska öar – och Kreta ingen liten ö – och Grekland har i dagarna ingått ett motsvarande avtal med Egypten som ställer Turkiet och dess krav helt åt sidan.

Angelka Merkel lyckades få ett uppskov med den turkiska borrningen för att få till stånd samtal, men när avtalet plötsligt kom mellan Athen och Kairo drog sig Turkiet i ilska ur, och nu segler det upp till direkt konfrontation.

Det turkiska fartyget eskorteras av den turkiska flottan, och den grekiska flottan har seglar ut och fått förstärkning också av franska fartyg. President Macron är på mycket påtaglig kollisionskurs med Turkiet inte minst p g a Libyen, och har nu dessutom skickat franska stridsflygplan till Kreta.

Det här kan mycket snabbt gå mycket illa. Högnivåsamtal i dag med främst Ankara, Berlin, Athen och Bryssel kan förhoppningsvis få stopp på den tilltagande eskalationen och en återgång till någon form av förhandling.

Och på den komplicerade agendan står också den politiska situationen i Libanon. Landet står nu utan regering mitt uppe i en katastrofal finansiell och humanitär situation.

Så det är en del på agenden för EU:s utrikesministrar i morgon.

Till detta har så kommit nyheten om ett vittgående och viktigt avtal mellan Israel och Förenade Arabemiraten – till det får vi återkomma.

Och allt detta återspeglas förvisso också i min tillvara i Zoomland. I dag har det hitintills varit en timma Belarus, och srnarw i eftermiddag blir det en timma briefing med experter om situationen i Libanon.

One Response to Inte mycket semester…

  1. daisydoodie skriver:

    Tack för dina rapporter som i allra högsta grad klargör bilden! Bergljót Árnadóttir

    Skickat från min iPad

%d bloggare gillar detta: