En intressant dag som sade åtskilligt om världen.

STOCKHOLM: I denna digitala värld kunde jag i dag följa diskussionerna på World Health Assembly. En och annan ledare hade lite problem med uppkopplingen, men i huvudsak fungerade det.

Men slående var den annorlunda värld som framträdde under dagens sessioner.

Redan inledningsvis framträdde Kinas Xi Jinping med ett längre och påtagligt väl avvägt anförande. Från Europas sida fanns på denna nivå Frankrikes Emmanuel Macron och Tysklands Angela Merkel. Och en fyra-fem timmar senare efter ett oändligt antal ministrar från världens alla hörn kom också den amerikanske hälsoministern.

Jag har i olika sammanhang talat om att vi nu kommit in i en ”post-amerikansk” värld. Och den var högst påtaglig för var och en som följde framträdandena i WHA denna dag.

Xi Jinping nämnde försiktigtvis inte ordet Wuhan, men präntade in att ”vi har nu vänt utvecklingen” om viruset och den kinesiska ekonomin och det kinesiska samhället var på väg tillbaka.

Mycket tydligt var hur han vände sig till de afrikanska länderna speciellt, och talade om olika kommande hjälpinsatser. Ingen annan del av världen lyftes fram på detta sätt. Den kinesiska strategiska prioriteringen var tydlig.

Även han ställde sig bakom en undersökning om viruset och krisen. De begränsningar han angav var att det borde ske när den akuta krisen är över, att den skulle vara objektiv och vetenskaplig och att den borde ske inom ramen för WHO.

Och detta är ju i allt väsentligt också vad som finns i den resolution som under EU:s ledning nu förhandlas fram för att bli slutresultat. Som medförslagställare till den finns också Australien, som ju var först att ta upp detta förslag.

Xi Jinping var också tydlig med att ett vaccin måste ses som ett ”global public good” och inte exklusivt kontrolleras av den ena makten efter den andra.

Sammanfattningsvis ett effektivt anförande med ett budskap i linje med vad nog många ville höra.

Och dessutom hyggligt i linje med de europeiska linjer som nu dominerar den globala debatten kring dessa frågor.

När efter åtskilliga timmar det amerikanska anförandet kom var det av helt annan karaktär. Ett skarpt ifrågasättande av WHO, en icke oväntad tydlig attack på Kina, ingenting om samverkan och solidaritet när det gällde vaccin och så en mycket framträdande roll vad gäller frågan om Taiwan.

På den punkten har man rätt, men det var trots detta lite egenartat när Taiwan sagt att man för samarbetets skull står över denna gång, och det tydligen var klart att frågan skulle diskuteras senare.

Så det var en tydlig bild av en ny värld som trädde fram i dag.

Kina har ett tydligt problem med sin trovärdighet, men arbetar med betydande styrka för att komma över det, och formulerar budskap som nog inte saknar global resonans.

Europa försöker, och inte alldeles utan framgång, att rädda vad som räddas kan av globalt samarbete. Och i det ligger också ett start stöd för WHO och fortsatta reformer av organisationen.

Och USA marginalerer sig själv genom att fortsätta att skapa intrycket att för dem kampen mot Kina är viktigare än kampen mot viruset.

Det var en intressant dag.

One Response to En intressant dag som sade åtskilligt om världen.

  1. winnif skriver:

    Så framstår hr Xi som världsledare i Coronamöte medan den amerikanske presidenten ägnar sig åt sig själv och att smutskasta andra. Han är oförlåtlig.

%d bloggare gillar detta: