Nej, några resor blir det inte.

STOCKHOLM: Så närmar vi oss påsken, och förhoppningar i olika länder om att COVID19-krisen skulle vara överstånden tills dess har dessvärre kommit på skam.

I Italien finns de första försiktiga tecknen på att situationen inte längre förvärras, och i Spanien efter de dramatiska åtgärder man vidtagit för att släcka ner landet finns det förhoppningar om en liknande utveckling i närtid.

Men samtidigt skärps åtgärderna i bägge länderna. Man utgår från att det finns en möjlighet att smittan plötsligt tar ny fart.

I Kina hävdar man att antalet döda uppgick till en femtedel av det som Italien rapporterat. Trovärdigheten i den siffran finns det nog anledning att ifrågasätta. Och det finns en hel del indikationer på att antalet var vida högre än så.

Men ledningen i Peking är utomordentligt angelägen att framställa situationen som varande under kontroll, och man är inte mindre angelägen om att få igång ekonomin igen.

Det finns all anledning att noga följa vad som händer där borta. En region förklarades i dagarna på nytt i karantän. Och restriktionerna i Wuhan lyfts mycket gradvis och med stor försiktighet.

Singapore såg intill nyligen ut att ha situation under kontroll, men för några dagar sedan beslutades om nya tämligen frakoniska restriktioner för att förhindra ett befarat nytt utbrott.

Och i USA rullar pandemin på. Det var inte några veckor sedan som president Trump sade att det inte var några problem alls, och ju är USA landet med flest drabbade i världen och ett snabbt stigande dödstal med världsmetropolen New York i centrum för utvecklingen.

Hur det kommer att gå här i Sverige återstår att se.

Hitintills har ju Sverige varit paradexemplet för den mjukare linjen. Och data från Google som DN presenterade i dag visade ju att det dagliga livet påverkats betydligt mycket mindre i Sverige än i andra europeiska länder. Inte minst i förhållande till våra nordiska grannländer är skillnaden betydande.

Nu vill regeringen dock ha en snabb dramatisk skärpning av de möjligheter smittskyddslagen ger, och de är redan nu betydligt mer långtgående i sina möjligheter än vad man hitintills valt att använda sig av. Det finns tydligen en insikt om att den mujuka linjen inte längre räcker.

Nu kommer så småningom de hårda åtgärder som andra länder redan sett. Men det kommer naturligt nog att leda till frågan om det då inte hade varit bättre att sätta in dessa tidigare. Risken finns att smittan redan bitit sig fast på alldeles fö stor bredd.

Det finns inga enkla svar på alla dessa frågor. Facit kommer senare.

Själv har jag frågan om varför inte regeringen går till riksdagen med konkreta förslag omedelbart i ställer för att ödsla tid med en process för att ge den ett mandat att längre fram göra det man nu tydligen ser som nödvändigt. Tid förloras, och det finns dessutom ett möjligt pris i demokratisk legitimitet.

Och det hela tyder dessutom på att det inte finns det öppna och kontinuerliga samråd mellan alla riksdagens partier som skulle vara alldeles nödvändigt i en situation som denna.

På EU-nivån förefaller man nu med skärpa ha ingripit mot de länder som på olika sätt begränsat den inre marknaden. Mölnlyckes leveranser av masker till Italien och Spanien stoppades tydligen i Frankrike, vilket är höggradigt anmärkningsvärt, men nu skall det fungera igen.

Också insatser från UD:s sida var viktiga för detta.

Den stora frågan inom EU de närmare dagarna blir samrådet mellan finansministrarna framför allt inom Euro-området på tisdag om olika omfattande ekonomiska stödåtgärder.

Här har känslorna under veckan gått höga mellan främst Italien, som förväntar sig mer än vad som är möjligt, och Nederländerna, som spärrar också det som faktiskt borde vara möjligt. Tyskland har klokt nog hitintills hållit en lägre profil i konfrontationen.

Och i Sverige har knappt knystats ett ord i ärendet. Här lyser EU-flaggan fortfarande med sin frånvaro från alla regeringens olika presskonferenser.

På ett eller annat sätt kommer EU-diskussionen sannolikt att sluta i ett mer solidariskt paket av betydande insatser även om de s k coronabonds som diskuterats sannolikt är en för komplicerad konstruktion, också politiskt, för att omedelbart vara möjlig. Men det finns en rad andra instrument som också innovativt kan användas för att uppnå den effekt man strävar efter.

Men vi har anledning att avvakta vad som kommer ut ur tisdagens diskussioner. Och det kommer förvisso inte att vara slut med den.

Men det kommer att bli åtskilliga diskussioner om EU-utvecklingen och EU-insatser i olika avseenden framöver. Är vi förberedda på dem? Sannolikt inte, och i någon utsträckning kan det vara försåtligt just nu, men saker kan komma att utvecklas snabbt, och då duger det inte att inte vara förberedd.

För min det blir det – av lätt insedda skäl – en vecka bakom datorn i Stockholm.

Nu tackar jag nej till alla förfrågningar från internationella media om att förklara Sverges mjuka och avvikande linje. Jag överlåter den uppgiften till regeringen och de som har ansvaret för dem.

Men det blir åtskilliga diskussioner också med internationella media om de mer globala politiska konsekvenserna av det vi sju står mitt uppe i. Slutsatser är knappast möjliga – alla resonemang blir med nödvändighet tentativa.

Och ett antal styrelsesammanträden blir det också.

I kväll skulle jag egentligen ha landat i Washington för styrelsesammanträde med RAND Corporation under måndagen och tisdagen, men så blir det – också det av lätt insedda skäl – inte. Så vitt jag förstår finns det i dag inte ens några flygförbindelser mellan Sverige och USA.

I stället det planeras i stället sex timmar framför videoskärmen med också olika föredragningar om det amerikanska och det globala läget.

Men innan dess blir det också andra möten i olika virtuella internationella grupperingar.

Vi sitter still hemma – men världen förändras.

2 Responses to Nej, några resor blir det inte.

 1. Jojo p skriver:

  SAS flyger nästan varje dag Arn till New York. SK 903.

 2. Madeleine Ströje Wilkens skriver:

  Carl,
  I oredans tid är vi några som söker reda ut den oreda som följer av Nya Gymnasielagen, NGL. Se den artikel som publicerades av Aftonbladet.
   https://www.aftonbladet.se/debatt/a/GGLaEq/lat-alla-som-kom-till-sverige-2015-fa-stanna
  Man må tycka vad man vill om NGL, men nog är det orationellt att snart utvisa cirka 7000 integrerade asylsökande som vi utbildat i fem år, i yrken där vi behöver arbetskraft? Nu i vård och omsorg  och bärplockning, sedan i VVS, restaurangbransch, bygg m.m.
  Dessutom inhumant att skicka unga som tillbringat en fjärdedel av sitt liv i Sverige till ett land där talibaner kommer att få allt mer inflytande.
  Kan du bidra till att förmå moderaterna att acceptera att vi avslutar NGL på ett värdigt sätt och låter ungdomarna som studerat här i många år få stanna och söka jobb på rimliga villkor?
  Madeleine
  Ströje Wilkens 

%d bloggare gillar detta: