I dessa de svarta svanarnas tid.

STOCKHOLM: Vi lever förvisso i den globala klimatförändringens tid – och det oavsett om vi talar om det fysiska eller det geopolitiska klimatet – men utöver det så lever vi nog också i vad vi kan kalla de svarta svanarnas – överraskningarnas – period.

Och det handlar om två olika typer av förändringar.

Den första kommer gradvis och går till sina huvuddrag i alla fall att ha uppfattningar om. Den smyger sig på steg för steg.

Den andra kommer utan mycket till förvarning och kan ha mer omedelbart dramatiska konsekvenser.

Den coronavirus som nu går under beteckningen COVD-19 tillhör tveklöst den senare kategorin.

För några månader sedan fanns frågan inte – nu ser det ut att bli den över så gott som allt annat dominerande frågan under i alla fall de närmaste månaderna.

Konsekvenserna kommer att bli betydande.

Med alla rimliga mått har situationen nu passerat över till det som kallas en pandemi. Och en sådan kommer att rulla på under betydande tid även om mycket betydande åtgärder vidtas. I mer utsatta områden ökar antalet smittade nu exponentiellt. Då går det snabbt.

Sannolikt kommer antagandena vad gäller dödlighet liksom om det antal som drabbas mycket allvarligt att fortsätta att sjunka något när man får bättre grepp om siffrorna i ett större antal länder.

Men eftersom det handlar om ett alldeles okänt virus finns det ingen motståndskraft mot det alls i befolkningen. Jämför man med influensa, som ju är ett snarlikt virus, har en betydande del av befolkningen över åren byggt upp ett motstånd, och bara en mindre del drabbas av de årliga utbrotten.

Därmed riskerar spridningen att bli mycket stor i detta fall, och därmed också effekterna på berörda samhällen och ekonomier.

I sin bedömning i dag säger OECD att man tror att den redan inte alltför imponerande tillväxten sänks med 0,5 procentenheter om utbrottet kan begränsas någorlunda och ytterligare en procentenhet om så inte blir fallet.

Jag deltog i en längre telefonkonferens i styrelsen för International Crisis Group i dag med bl a en ledande forskare i USA i dessa frågor, och hans bedömning just nu låg närmare den senare möjligheten.

Det kommer att ta tid innan vi vet. Det är fortfarande mycket som fortfarande är mindre klart.

Ser man på kartan över drabbade områden säger dessa att Afrika och Latinamerika ännu inte berörts, med undantag av ett rapporterat fall i Nigeria. Men de jag lyssnar på säger att det med största sannolikhet är fel redan i dag, och i alla händelser kommer att bli det.

Och verkligt allvarligt blir det ju när länder med svagare sjuk- och hälsovårdssystem drabbas. Iran är alldeles uppenbart ett land det finns anledning att vara oroad för.

Våra europeiska länder har mer eller mindre väl fungerande nationella sjuk- och häldovårdssystem. Italien har faktiskt etts som rankas till de bättre. Men en stark ökning kommer att utsätta alla för betydande påfrestningar.

USA är nog mer problematiskt i detta avseende. Här kan det nog bli så att många inte vill testa sig eller komma till tidig behandling av rent ekonomiska skäl, och det riskerar att leda till en snabbare smittspridning.

Men COVD-19 är inte allt i dessa dagar.

Situationen från Idlib-provinsen i nordvästra Syrien till gränsen mellan Turkiet och Grekland/EU är påtagligt bekymmersam.

I morgon besöker hela EU-ledningen den grekisk/turkiska gränsen. På torsdag planeras toppmöte mellan Erdogan, Putin, Merkel och Macron med fokus på att försöka få ett stopp på den syrisk/ryska offensiv i Idlib som nu lett till den snabbaste ökning av fördrivna människor under hela de nio år som detta krig pågått.

Närmare en miljon människor har fördrivits sedan offensiven inleddes i december, och ytterligare ca 400.000 anses vara i den omedelbara farozonen.

Huvuddelen av dessa trängs nu upp mot den turkiska gränsen. Och även om Turkiet var ytterligt välkomnande av dessa flyktingströmmar i krigets inledning, och fick mycket beröm för detta, är tålamodet när man nu har fler flyktingar än något annat land i världen mer begränsat.

Turkiet försöker nu rent militärt att stoppa Damaskus-offensiven, men i detta ligger självfallet risken av en direkt militär konfrontation med Ryssland. Härom dagen förlorade man ett 30-tal soldater i ett flyganfall som de ryska stridskrafterna inte kan ha varit medvetna om, och i går sköt man ner två tunga syriska attackflygplan.

Det är hög tid för diplomati.

3 Responses to I dessa de svarta svanarnas tid.

 1. Erik Belfrage skriver:

  Coronaviruset är känt sedan länge. Dagens variant är en ”ny” form. Varje hösts influensa är på samma sätt ”ny”

 2. christiers skriver:

  Idlib-överenskommelsen börjar allt mer likna München-överenskommelsen 1938, där du Carl Bildt anslutit dig till Chamberlain-linjen.
  Kan du CB på ett vettigt sätt förklara vad Turkiet med sina proxytrupper, terrorklassade Al Qaida, har att göra på Syriskt territorium

 3. carlbildt skriver:

  Jo, men detta är en variant som ingen har någon som helst resistens mot. Och det gör en jättelik skillnad vad gäller den spridning den kommer att få.

%d bloggare gillar detta: