Från den årliga dialogen i Abu Dhabi.

ABU DHABI: Det har blivit något av en tradition att en krets av personer träffas här varje år för att på inbjudan av Förenade Arabemiratens utrikesminister diskutera regionens olika utmaningar.

I år var det tionde gången det skedde, att jag har tillhört kretsen av inbjudna under hela denna period.

Och den har ju på åtskilligt sätt varit dramatisk.

Den s k arabiska våren skakade om rejält. Inte minst här i UAE fanns det en djup oro för vart Egypten egentligen var på väg, och man gjorde senare ingen hemlighet av att man drog en suck av lättnad när landets demokratiska experiment var över.

Åren därefter minns jag väl hur de allra flesta, med Iraks dåvarande utrikesminister som tydligt undantag, utgick från att regimen Assad i Syrien skulle falla inom kort. Men så blev det som bekant inte alls.

Och under hela denna period har olika frågor med anknytning till Iran ständigt återkommit, liksom alldeles självklart den palestinska frågan. Obama-administrationens politik i bägge dessa frågor har följts av Trump-administrationens radikalt annorlunda inriktning.

Årets diskussioner fördes inte minst i ljuset av den upptrappning av konfrontation i regionen den amerikanska politiken när det gäller Iran lett till, och inte minst den på ett eller annat sätt iranska attacken på de saudiska oljeinstallationerna i september.

Men tonläget var dock markant annorlunda än för ett år sedan. Då applåderas i denna del av regionen ökad konfrontation med Iran, men nu var det i stället strävan efter någon form av politisk process för att undvika ytterligare upptrappning som var det genomgående temat.

Hur en sådan skulle kunna åstadkommas är dock långt ifrån klart.

USA viker knappast från sin linje om ”maximalt tryck” i olika former, samtidigt som ju Iran svarat på denna med en eskalation i syfte att driva fram en de-eskalation, och kombinationen av dessa två är ett sluttande plan som det inte är alldeles lätt att se hur man skall komma bort från.

Och nästa år är det val – först parlamentsval i Iran i februari, med betydande risk för att mer konfrontatoriska krafter får en starkare ställning, och sedan presidentval i USA i november.

När det gäller den plågsamma och utdragna konflikten i Jemen fanns det en viss förhoppning att den nu skall trappas ner även om en politisk lösning är lång ifrån näraliggande.

UAE har ju dragit sig ur konflikten, och det hördes nu tydliga saudiska röster som sade att det politiska priset för konflikten i omvärlden nu har blivit alldeles för högt.

En ömsesidig nedtrappning förefaller att vara vad FN-medlaren Martin Griffiths, som också var här, hoppades på.

Konflikten mellan Israel och Palestina var också föremål för diskussion med de olika synpunkterna och intressena företrädda.

Men här var pessimismen mer påtaglig.

Vilken regering som Israel kommer att få är långt ifrån klart, och huruvida det kommer att vara möjligt att äntligen få till stånd nya val i Palestina för att få fram en ny politisk ledning är inte alldeles klart.

Och den berömda amerikanska fredsplanen – som i grunden ingen verkar att tro särskilt mycket på – har ännu inte sett dagens ljus. Vi informerades dock om att den omfattar 60 sidor, vilken betydelse just detta nu kan ha.

En tänkare sade att det är på väg mot en situation med en stat och tre klasser i denna – israeliska judar med fulla rättigheter, palestinier med vissa rättigheter och palestinier utan några rättigheter alls.

Och modern övervakningsteknologi skulle då gör det möjligt för den israeliska staten att kontrollera situationen – en tämligen dystopisk bild av framtiden för denna fråga.

Diskussionerna fördes också mot bakgrund av tilltagande oro och protester i olika delar av denna region.

Längre bort har detta redan lett till betydande förändringar i Algeriet och Sudan, i Libanon är utvecklingen synnerligen skör och hur situationen kan komma att utvecklas i Irak kunde vi bara spekulera om. Till detta skall ju nu också läggas protestvågen i Iran som utlösts av beskedet om höjda bensinpriser.

Och detta illustrerar väl hur skör situationen är i olika delar av denna region.

Tidigt i morgon bitti bär det dock vidare för mig med Zagreb i Kroatien som omedelbar destination. Där har man bett mig tala om olika internationella frågor som en del av upptakten till kongressen där senare i veckan med det europeiska EPP-partiet.

Men när den utbryter har jag förhoppningsvis redan återvänt till Stockholm.

I Zagreb blir det också en del samtal om EU:s Balkan-politik efter det franska vetot mot nya utvidgningsförhandlingar och inför nästa års kroatiska EU-ordförandeskap med dess toppmöte mellan EU och länderna på Balkan i maj.

I Paris verkar man ha börjat inse att man ställt till det riktigt ordentligt, och börjar nu presentera diverse osorterade tankar om hur EU skall kunna komma ur denna situation.

Det är åtskilligt som måste ställas till rätta inför det planerade toppmötet.

3 Responses to Från den årliga dialogen i Abu Dhabi.

 1. MrCrap skriver:

  A bit strange that you since many years HAVENT been a minister of any kind , But still PRESENT YOUR self as a minister in SWEDEN…
  And you say TRUMP goes with wrong facts and bend truth , Well obvously YOU take it a bit FURTHER you yourself, looks kinda weird when ypu think on it.

 2. MrCrap skriver:

  Such a sucker in beliving Sweden needs hoim spending millions on nothing we asked for , go home retire and ofc take your forgoten unexplained support for Stefan Svets loppan Löööövet with you and the party buddy and your former prime minister Fredrik Rheinfeldt with you to as can you explain what good these 2 assholes and you did last and when for Swedens people ??? parasites and assholes as theme should especially Rheinfeldt why he shouldnt face charges for DESTROYING our wellfare system AND AS EXTRA BIG ASSHOLE BEHAVIOUR say he made MP:s ”the green” partys migrant laws and policies become something that made 150.000 wellfare tourists invade our nation while yhe asshole you defend in New York Times while Trump was just saying the truth all of common people the masses on the street we can confirm TRUMPS right and you other are the REAL TROLLS and FAKE news supporters as ist old media in SWEDEN since decades we common people dont wanna see hear or listen to anymore , but you and your buddies wanna silence that on the web as it has become so popular among us you and those assholes ripp off year in and year out to ur bizzare life and lies and only reason you want us shut down is to destroy freedoom of speach and peopels soon only or almost only channel among your totaliterere build up against the people , SO GET LOST AND SHUT UP we cant afford more assholes as you 3 and bestie Bengt Besterberg ”westerberg” the man with LIBERAL insaness as diagnose filling a ripping our wellfare and our bations fairly happy people back then NOW WE HAVE WORLD RECORD IN BOMBINGS , with SERIOUS DAMAGES to our once proud people now divided more than ever and the insane cave man group soon in goverment as they just opened and broke the NEWS that we will soon have a sharia law party and minister ,,,, SO WTF stop flying around as a asshole doing no good and UNDERSTAND its time to do good and live in reality , will u ever ? nah ….

 3. stig2entreprenoren skriver:

  Om Kroatien, Slovenien, Bulgarien och Rumänien visar framfötterna med exemplariska resultat och god politisk vilja så kommer detta snart att ta udden av de tveksamma till en utvidgning av EU på Balkan. Framsynta EU-medborgare kan även resa mer på Balkan för att lära nytt och få nya kontakter. Att sitta hemma och tjura ger ingen bra framtid.

%d bloggare gillar detta: