Och nu högtidligt i Riga.

RIGA: Efter ett dygn hemma är jag nu här i Riga för att delta i högtidlighållandet av den mäktiga Baltic Way för trettio år sedan. Jag har inbjudits att högtidstala vid en stor ceremoni här med också Lettlands president och utrikesminister.

I Stockholm hade jag ett intressant samtal också med den iranske utrikesministern Zarif.

Mycket handlar ju nu om att försöka att rädda det nukleära avtalet med Iran från de amerikanska försöken att underminera det, och det är bra att också de nordiska länderna försöker att göra insatser för detta. Zarif besökte ju också Helsingfors och Oslo.

Och än viktigare är att han av allt att döma träffar Frankrikes president Macron tidigt på fredag.

Något genombrott är dock knappast att vänta i frågan vid G7-mötet under den stundande helgen. En del idéer cirkulerar fram och tillbaka mellan Paris och Teheran, men än är gapet betydande, och sedan tillkommer självfallet den alldeles avgörande frågan hur USA vill ha det.

Jag tror att vi kommer att få se en ganska omfattande diplomati i denna fråga under de närmaste månaderna. Nästa år riskerar vi att komma in i en betydligt mycket mer besvärlig tid också i denna fråga.

Men samtalet kom ju också att handla om en del högst konkreta frågor när det häller maritim säkerhet.

Jag hade ju också offentligt haft frågetecken när det gällde legaliteten av det brittiska beslagtagandet av en iransk tanker i Gibraltar, och det gav mig självfallet en betydande plattform när det gällde att ifrågasätta det iranska agerandet mot en svenskägd men brittiskregistrerad tanker i Hormuz-sundet. Legaliteten i det agerandet var obefintligt.

Dagens begivenhet var ju annars att president Trump plötsligt via twitter lät meddela att han inte alls tänkte komma på det planerade statsbesöket i Danmark om någon vecka efter det att statsminister Mette Fredriksson hade visat begränsad entusiasm för att diskutera en försäljning av Grönland till USA.

Ett statsbesök är inte vad som helst. Det är den högsta möjliga och den mest formella formen för umgänge mellan suveräna nationer, och omges ju ty följandet med ceremonier, pompa och ståt. Så var det också planerat i Köpenhamn.

Att ställa in ett statsbesök för att det mottagandet landet inte är entusiastisk för att börja att diskutera att göra sig av med delar av sitt territorium – och Grönland utgör tillsammans med Färöarna en del av det s k Rigsfällesskapet med Danmark – är nog alldeles unikt i umgänget mellan stater.

Men Trump är Trump, och statsminister Fredriksen fick behärskat försöka att säga att man i alla fall strävade efter goda förbindelser. Något annat gick inte att säga offentligt – vad som sades mindre offentligt lämpade sig nog inte för mer städade sammanhang. Spåren kommer att sitta djupt.

Och i en kolumn i Washington Post har jag försökt att ge min bild av hur jag tror att världen i övrigt uppfattar detta märkvärdiga spektakel.

Men nu är det de tre baltiska länderna som gäller. Det är högtider i alla tre huvudstäderna, och arrangemang också i många andra länder, också i Stockholm.

Och att jag inbjudits att vara högtidstalare här är självfallet en stor ära. Måhända tycker man att jag hade rätt i det jag sade och försökte göra under de för Europa så viktiga åren för tre decennier sedan.

3 Responses to Och nu högtidligt i Riga.

 1. Stig Palm skriver:

  Seglade du Carl till Riga med GRETA som förebild?

 2. Stig Palm skriver:

  USA köpta Alaska av ryssarna samt några öar utanför USA men det senare tog 50 år att få till då danskarna ägde dessa men var tröga. Så vad för fel med att köpa Grönland? Denna Ö är mest till problem för Danmark. Att inte ens vilja diskutera priset är enbart enfaldigt. Donald gör rätt. Danmark nu med en Sosse till chef gör prestige av det hela. Bra att Donald passerar förbi på väg till Polen.

 3. MrZadeeh skriver:

  BRA JOBBAT Carl Bildt!

  Jag röstade på moderaterna i EU valet bara pga din association med partiet.

  Måste bara säga, att de du gjorde mot Hanif Bali är heroiskt. Låt inte exil-iranier, snarare folk med en ohälsosam relation med sitt egna ursprung styra agendan.

  – Du driver en politik som jag fruktar kommer att försvinna när politiker som söker billiga poäng kors och tvärs försöker styra Sverige i FEL riktning.
  – Vi har en stor minoritet av Iranier i Sverige och om utrikesdepartementet driver en fördomsfull politik mot Iran påverkar det människors inre relation med sitt ursprung vilket är ohälsosamt (HANIF BALI).
  – Det finns stora möjligheter att göra affärer med Iran, Sverige kan vara en brygga mellan Iran och väst.
  – Sverige kan utnyttja detta bättre än tyskarna, eftersom att tyskarna har mer ögon mot sig.
  – Dina goda band med Iran skapar harmoni för eventuella samarbeten med Iran.
  – Många svensk-iranier är ryggradslösa, eftersom att de har övergett sitt land totalt (Hanif Bali o många inom media, Mojahedin, höger,vänster,framåt,neråt etc)
  – Vi iranier som har en hälsosam relation med Iran har stora möjligheter att kunna starta affärer med Iran och bidra till ett allt mer konkurrenskraftigt Sverige.
  – Sätter du en sovjetisk forskare i fri marknad så är potentialen densamma som den amerikanska.

%d bloggare gillar detta: