En olycka kommer sällan ensam.

CHOBIELIN: En olycka kommer sällan ensam, brukar det heta, och för Ryssland och dess försvar har detta alldeles påtagligt varit fallet under de senaste månaderna.

Att ett jättelikt ammunitionsförråd går i luften är illa nog.

Bilderna visar en gigantisk detonation, och ammunition förefaller att ha regnat ner över ett stort område. Omedelbart hade 11.000 personer evakuerats, och ytterligare ca 100.000 aviserats om att det kan bli aktuellt.

Explosioner fortsatte under flera dygn.

Men här rörde det sig av allt att döma om mycket stora förråd av konventionell ammunition. Förargligt och påtagligt kostsamt, men inte katastrofalt.

Betydligt värre var då olyckan i början av sommaren med specialubåten Losharik AS-31 under en övning uppe i Barents-havet. En explosion ombord krävde inte mindre än fjorton liv, och en stor del av dessa var kvalificerade officerare,

När president Putin informerades av försvarsminister Shoygu om olyckan dagen därpå sade han att det var en mycket speciell ubåt, och det var sannerligen fallet. Han beordrade en speciell undersökning av vad som hade hänt.

Sovjetunionen och efter dess fall Ryssland har utvecklat ett mycket litet antal mycket avancerade specialubåtar för operationer på mycket stora djup. Syftet har med all sannolikt varit att komma ut olika västliga installationer och kablar på oceanernas botten, delvis för att kunna avlyssna dessa och delvis alldeles säkert för att kunna förstöra dem i händelse av konflikt.

Dessa operationer har skötts av en speciell enhet baserad på Kola-halvön, direkt underställd generalstaben i Moskva och tidigare omgiven med extrem sekretess.

Losharik var den senaste och mest avancerade av dessa mycket speciella ubåtar. Den är atomdriven och bärs fram mot sitt operationsområde kopplad till undersidan av en speciellt ombyggd större atomubåt. Inget till närmelsevis motsvarade system finns i något annat land.

Olyckan inträffade tydligen i ubåtens batterier, och en möjlig förklaring uppges vara att de speciella batterier som tidigare var avsedda för ubåten hade sitt ursprung i Ukraina, nu inte längre var tillgängliga, och hade ersätts av en annan typ från ett ryskt företag. Och de exploderade plötsligt.

Heroiska insatser av kvarvarande delar av ubåtens besättning gjorde att den kunde föras tillbaka till sin bas och den kommer säkert att repareras och moderniseras. Det handlar om ett mycket högt prioriterar system.

Men olyckan var både pinsam, plågsam och tragisk.

Och efter den stora olyckan med den stora atomubåten Kursk i augusti 2000, med över hundra döda besättningsmän, går det inte längre ens i Ryssland att hemlighålla olyckor som dessa.

Bara dagar efter den enorma explosionen i ammunitionsdepån inträffade så olyckan med den atomdrivna kryssningsroboten med den ryska beteckningen 9M730 strax söder om Severodvinsk uppe vid Vita Havet.

Uppgifter sipprade ut gradvis. Plötsligt utannonserades att stora områden spärrades av. Och en plötsligt ökning av radioaktivitet noterades i såväl Severodvinsk som lite mer avlägsna Arkangelsk. Och då gick det inte att hålla helt hemligt längre.

Det var i mars förra året som president Putin i ett stort anförande inför ett speciellt möte med den ryska duman gjorde stor sak av nya avancerade vapensystem som landet utvecklat. Det var stor multimediashow för att visa Rysslands nya förmåga.

Ett av dessa nya vapen var en kärnkraftsdriven kryssningsrobot.

Fördelen är självklart att räckvidden blir gränsande till oändlig. Varje mål i världen kan angripas från valfritt håll.

Men nackdelen är att få det hela att fungera.

På 1950-talet arbetade USA med att försöka använda kärnreaktorer för att driva flygplan, men avbröt det hela. Strålningen var bara ett av problemen. Med luft strömmande genom en arbetade reaktor, och där hettas upp, expanderar och driver det hela framåt är det uppenbart att problemen blir närmast enorma.

Efter det att Putin offentliggjort detta nya vapen kom det ut uppgifter om att man på västligt håll hade observerat vad som uppenbarligen var ett antal mindre lyckade tester med det nya vapnet.

Och nu kom så denna olycka.

Exakt vad som hände kommer vi sannolikt inte att få veta. Den ryska atomkoncernen Rosatom har publicerat en kommuniké där man säger att fem av dess medarbetare avlidit och tre allvarligt skadats under testet med en robotmotor, och bekräftade därmed indirekt vad det handlade om.

Ett antal personer har under speciell bevakning först till Moskva för vård av personal med skyddskläder mot strålning. Och ett stort område på 25 km2 har stängts av för flera månader.

Vad fortsättningen blir på detta återser att se. Efter Chernobyl finns det en känslighet för olyckor som inkludera radioaktivitet, och de ryska myndigheterna har nu demonstrerat en kombination av öppenhet om att olyckan inträffat med viss återhållsamhet om detaljer.

Det skall bli intressant under kommande år att se om detta program fortsätter. Den militära logiken bakom projektet förefaller dessutom tveksam.

Att olyckor inträffar vid utvecklingen av avancerad vapensystem är dessvärre ingenting unikt. Men för regimen i Kreml är prestige och intrycket av makt av betydelse, och det inte minst i en situation där man utmanades av allt större demonstrationer lördag efter lördag mitt i den egna huvudstaden.

Och då får en serie av olyckor som dessutom berör några av de mest avancerade och utannonserade av landets vapensystem också sin politiska betydelse.

2 Responses to En olycka kommer sällan ensam.

 1. Stig Palm skriver:

  Dags Carl att GRETA lägger om sin färdplan att omfatta Ryssland.
  Hon får sätta sig utanför Kreml med ett plakat att folket ska strejka mot kärnkraftsdrivna militära enheter.

 2. stig2entreprenoren skriver:

  Många hade hoppats på att det nya Ryssland skulle göra upp med sin gamla sovjetkonkurs och komma på bättre tankar för framtiden.
  Man behöver massor med goda projektledare för att utveckla och modernisera landet och bygga upp en industri och en ny anda.
  Vem tror man kommer att vilja invadera Ryssland?
  Varför tar man inte emot flyktingar från Mellanöstern? Ont om plats?
  Utmaningen för världen nu är nog främst Afrika och Ryssland eller..

%d bloggare gillar detta: