Liberalismen lever!

LONDON: Så har då Vladimir Putin i en stor intervju låtit meddela världen att han anser liberalismen föråldrad.

Men om så vore fallet skulle han ju knappast behöva bekymra sig med att sätta liberala företrädare i fängelse och med administrativa metoder av alla de slag förhindra att liberala idéer kan spridas i det ryska samhället.

Tydligen har liberalismen dock fortfarande sådan kraft att den måste bekämpas med polis och censur.

Hade den inte det skulle ju Vladimir Putin lugnt kunna luta sig tillbaka medan den vittrade bort och hyllningarna till makten i Kreml blev allt mer öronbedövande.

Och i Peking skulle man knappast behöva bekymra sig över de miljoner som demonstrerar i Hong Kong mot deras illiberala regim.

Men verkligheten är som bekant annorlunda.

Det finns en längtan efter frihet varhelst den förtrycks. Och där regimer tror att de kan leva i evigt bara på förtryck kommer de förr eller senare, och på ett eller annat sätt, att erfara att så inte är fallet.

Själv har jag tillbringat ett dygn här, men styr nu hemåt.

Någon vishet om vart Storbritannien är på väg går knappast att finna. Ingen verkar veta hur utvecklingen efter slutet av juni, då det är överväldigande sannolikt att Boris Johnson blir premiärminister, kommer att se ut.

Jag har lyssnat till de mest skiftande scenarier från de mest insatta av bedömare.

Men i slutändan är det svårt att undvika slutsatsen att sannolikheten för att Storbritannien lämnar med en krasch, med alla de konsekvenser på både kort och lång sikt som det får, har ökat.

Osvuret förblir dock bäst i detta tragiska drama.

Borta i Osaka i Japan pågår som bäst överläggningarna i G20-kretsen. Herrar Putin och Trump har kostat på sig några majestätiskt malplacerade skämt om att de egentligen vill bli av med journalister, men det avgörande mötet mellan Trump och Xi Jinping kommer först senare.

One Response to Liberalismen lever!

  1. stewes skriver:

    Putin m fl bör inte glömma Bismarcks konstaterande: ”Man kan göra mycket
    med bajonetter, men man kan inte sitta på dem”

%d bloggare gillar detta: