Den strategiska framgången med Östliga Partnerskapet.

PRAG: Att sitta uppe i det magnifika Czernin-palats som hyser det tjeckiska utrikesministeriet är att i alla bemärkelser befinna sig mitt i Europa. Bryssel ligger alldeles entydigt i kontinentens västra delar, men här är det lika naturligt att blicka mot öst som att blicka mot väst.

Och anledningen att jag är här är fortsatta diskussioner om erfarenheterna av EU:s Östliga Partnerskap sedan det officiellt sjösattes på ett toppmöte här i Prag i maj 2008. På mer eller mindre skakiga grunder brukar jag ju utnämnas till en av dess fäder.

Tjeckisk utrikesminister då var Karel Schwarzenberg, och det var ett nöja att återse honom i diskussioner här i går kväll och i dag tillsammans med också tidigare utrikesminister Alexandr Vondra och nuvarande innehavaren av ämbetet Tomáš Petricek. Karel representerar ett historiskt djup och perspektiv som är unikt i var tids europeiska utrikespolitik, och är alltid värld att lyssna på.

När vi andra diskuterar det senaste decenniets olika dramatiska utvecklingar i Europa och hur vi hanterar dem tar Karel sin startpunkt i Napoleon-krigen och sträcker analysen från det tsaristiska Rysslands inre tumult till det polsk-litauiska samväldets olika erfarenheter.

Och i denna del av Europa betyder historien förvisso mycket. Alla har vi formats av den, men vissa är mer medvetna om den än vad andra är.

För mig är det uppenbart att det Östliga Partnerskapet är en av EU:s inte alltför talrika strategiska framgångar under det senaste decenniet.

I ett öppningsanförande på dagens konferens sade Tjeckiens biträdande utrikesminister Martin Povelšil att partnerskapets grundläggande uppgift är att visa att doktrinen om begränsad suveränitet, uttalade av Sovjetunionen efter dess invasion av Tjeckoslovakien i augusti 1968, inte har någon plats i dagens Europa.

Den observationen är central. Och det var den som också ledde till konfrontationen med Ryssland i de östligare delarna av vårt Europa. Kreml ville inte acceptera att Ukraina valde sin egen väg.

Men för oss är det fundamentalt att inse att om doktrinen om begränsad suveränitet accepteras för ett europeiskt land kommer den i morgon att tvingas på fler europeiska länder, och var slutet på den processen går över tid kan vi aldrig veta.

Det är i denna viktiga del som det Östliga Partnerskapet, i förening med andra politiska insatser, varit en så viktig strategisk framgång.

Och att man ser detta här i Prag är inte så konstigt mot bakgrund av de historiska erfarenheter man har. Årtalen 1938, 1948 och 1968 klingar dovt i nationens moderna historia. Och vad som hände då här i Prag påverkade som bekant hela vår kontinent.

Men det Östliga Partnerskapet har åstadkommit mer än så.

De olika nätverk och samarbeten det lett till har steg för steg förändrat de olika samhällena. Man slås av den betydelse som olika frivilligorganisationer och deras samarbete successivt fått, och det kan inte undgå att ha sina effekter på sikt.

Utvecklingen i Armenien kan ses som ett exempel på det.

Och det gör det viktigt att fortsätta. Det tjeckiska utrikesdepartementet förbereder redan det toppmöte med partnerskapet de planerar under sitt ordförandeskap i EU 2022. Strategiska perspektiv är viktiga för strategiska framgångar.

Det är en strålande högsommardag i Prag, och jag tog en kort promenad ner mot den väldiga Prag-borgen och den allt imponerande Vitus-katedralen. Jag tror inte jag varit där sedan begravningen av Vaclav Havel.

Och jag minns hur jag stod utanför här – jag hade just gått ut gymnasiet – när jublande människomassor tog emot Jugoslaviens ledare Tito när han i augusti 1968 kom på besök för att ge den tjeckoslaviska reformkommunismen sitt stöd.

Någon vecka senare rubbade de sovjetiska stridsvagnarna in. Det var doktrinen om begränsad suveränitet i högst konkret tillämpning. Mörkret sänkte sig åt åter över denna gyllene stad.

Men nu är det annorlunda. Inom loppet av några decennier.

Europa kommer att fortsätta att förändras.

Och det Östliga Partnerskapet är en viktig del av denna historiska process.

One Response to Den strategiska framgången med Östliga Partnerskapet.

  1. Mycket bra! Inbjudan till dig synnerligen väl förtjänt! Nu gäller det att hålla ut. Att Sveriges och Polens utrikesministrar gemensamt nyligen besökte Kiev var ett viktigt steg som hoppeligen ska följas av flera.

%d bloggare gillar detta: