Ett mycket förändrat Pittsburgh.

PITTSBURGH: När president Trump beslöt att USA skulle lämna Paris-avtalet om klimatfrågorna gjorde han det också med en hänvisning till att han var president för Pittsburgh och inte för Paris.

Och med det syftade han alldeles självklart på den centrala roll som staden Pittsburgh haft under den starka amerikanska industrialismens era.

Här fanns Appalacherna rika tillgång på kol, och hit kunde man på Ohio-floden föra järnmalm från de Stora Sjöarna till de stålverk som producerade allt det som landets snabbt växande infrastruktur och globala makt krävde.

Pittsburgh var den mäktiga stålstaden framför andra. Och hit strömmade då invandrare från Europa för att slita i dess rykande stora anläggningar. Här skapades också förmögenheter som via kvarvarande stiftelser och annat fortfarande har stor betydelse i detta land.

Men den tiden är svunnen.

I dag är Pittsburgh inte längre stålstaden med föroreningar och smuts, utan en stad dominerad av universitet, forskning och inte minst hälsovård, och därtill rankad som en av städerna med bäst livskvalitet i USA. Det är en enorm och imponerande förändring staden gått igenom.

Universiteten här tillhör de ledande globalt när det gäller inte minst AI, och på gatorna här testas självkörande fordon av såväl Google som Ueber och andra som har lokaliserat betydande forskningsenheter hit.

Och faktiskt var det så att staden Pittsburgh inte röstade för Donald Trump. Att de omgivande områdena här i västra Pennsylvania i hög grad gjorde det är en annan sak.

Men i diskussioner med olika lokala företrädare här är engagemanget i klimatfrågorna lika starkt som hemma hos oss.

Här i Pittsburgh har också RAND sedan lite mer än två decennier sedan ett av sina forskningscentra, och därför har vi också vart fjärde år ett av våra styrelsesammanträden förlagda här.

Fokus för RAND:s arbete är det till svenska svåröversatta men viktiga begreppet public policy. Vi har ju inte heller den viktiga skillnaden mellan de två begreppen policy och politics.

Men det handlar om effekten av olika typer av politik och offentliga satsningar och om hur sådana bäst skall inriktas för att nå de resultat man eftersträvar.

En betydande del av RAND:s ca 2.000 forskare arbetar med dessa frågor med inriktning på olika delar av vad som här kallas nationell säkerhet, vilket är ett betydligt vidare begrepp än bara försvar.

Men inte minst här i Pittsburgh handlar det mycket om sociala och ekonomiska frågeställningar av olika slag.

Under vårt styrelsemöte här har vi diskuterar inte minst den stora och allvarliga opiod-krisen här, som varje dag skördar mer liv än våld med vapen eller trafiken, men också arbete med trafiksäkerhet, beroendet av rymdbaserade navigeringssystem, lokaliseringen av nya myndigheter och o8ja förslag till finansiering av hälsovårdssystemet i delstaten New York.

Det är alla områden där RAND har tunga uppdrag att utvärdera olika insatser och indierna möjliga vägar framåt.

Senare i dag fortsätter jag härifrån till Washington med en lite förändrad agenda.

Där kommer det att handla om utvecklingen i Ryssland och våra relationer dit, också det i regi av RAND men med ett brett deltagande av många som sysslar med dessa frågor.

I den politiska debatten här fortsätter presidenten att dominera, och dominera stort. Just nu är det svårt att se annat än att hans position är relativt stark.

Den s k Mueller-utredningen om möjlig konspiration med Ryssland förefaller ju att ha slutat i stort sett i ingenting, och detta spelar honom självklart i händerna.

Men redan börjar nästa års presidentval komma i fokus, och framför allt går spekulationerna höga om vem som kan komma att bli det demokratiska partiets utmanare. Många har anmält sig, f d vicepresidenten Joe Biden är väl den som i undersökningarna får högst stöd, men allt är öppet och mycket kan hända.

Den mycket påtagliga risken är dock att demokraterna under denna process glider längre vänsterut och därmed öppnar upp för Trump på ett sätt som han med all säkerhet kommer att utnyttja. Ett antal nya radikala röster gör sig påtagligt bemärkta i debatten om partiets framtid.

Till de olika skeendena på den globala scenen skall jag försöka återkomma innan jag under helgen lämnar Washington.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: