Fara nu mellan Indien och Pakistan – och kuppen på Krim för fem år sedan i dag.

HAUTE SAVOIE: Dessvärre infriades inte min förhoppning i går om att man i Delhi och Islamabad skulle anse att det var dags att gå över i en mer diplomatisk fas i konflikten.

Från pakistansk sida gjorde man tydligen bedömningen att eftersom Indien för första gången sedan 1971 gjort en flygoperationerna över den s k kontrollanten i Kashmir måste man visa att Pakistan hade samma förmåga.

Så tidigt detta dygn gjorde man ett flyganfall över kontrollinjen mot ett icke närmare specificerat indiskt militärt mål. Att ingenting sagts om detta mål från någondera sidan tyder på att det knappast var någonting av betydelse. Det var mer operationen över kontrollinjen som sådan som var det viktiga.

Tidigare i dag vimlade det av anklagelser om olika nedskjutningar.

Vad som dess är bekräftat är dock att en indisk modifierad MiG-21, som sannolikt sänts upp för att möta den pakistanska operationen, sköts ner av pakistanska flygplan, och att piloten sedan togs om hand.

Pakistans premiärminister Imran Kahn har sedan framträtt i TV och manat till återhållsamhet och diplomatisk dialog, medan det i skrivande stund är tyst från ledande indiskt håll. Nedskjutningen och tillfångatagandet är självfallet besvärande för den indiska självkänsla som efter den inledande attacken var på hög nivå.

Nu går man hoppas att kyligare kalkyler sätter in. En upptrappning kan mycket snabbt bli mycket farlig.

Börserna i både Indien och Pakistan backar kraftigt, och hela luftrummet över Pakistan och angränsande områden är stängt för civil lufttrafik med omfattande konsekvenser.

Men denna dag är också fem år efter någonting annat.

Det var klockan halv fem på morgonen för fem år sedan som ett förband av ryska specialtrupper bröt sig in i och tog kontroll över Krims parlamentsbyggnaden i Simferopol.

Förbandet uppträdde självfallet anonymt, men att det var ett specialförband var tydligt från de övervakningsvideon som snabbt blev tillgängliga, och att det var ett förband influget från Ryssland har sedermera bekräftats.

Vad som i detalj hände där inne veta vi inte. Hela byggnaden omringades av anonyma s k gröna män. Vissa parlamentsledamöter kallades in, medan andra vägrades tillträde. Tunga kulsprutor grupperades på parlamentsbyggnaden tak.

Till dem som vägrades tillträde hörde Krims regeringschef Anatolii Mohyliov.

Men snart meddelas att han avsatts, och att som efterträdare utsetts Sergej Aksionov.

Han var en starkt pro-rysk politiker med väl dokumenterad kriminell bakgrund, och i det senaste valet på Krim hade hans parti fått 4% av rösterna.

Men med stöd av de ryska trupper som anlänt satte han igång processen med utrensningar och riggad folkomröstning. Sedan kom han att tillsammans med Vladimir Putin underteckna avtalet om Rysslands annektion av Krim, och fungerar ännu i dag som Krims premiärminister.

Så gick det till, och det kan finnas skäl att erinra också om dessa detaljer i detta drama för fem år sedan denna dag.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: