Mot deadlines – Brexit och Kina/USA.

STOCKHOLM: För varje dag som går blir det allt svårare att tänka sig att det kommer till en harmonisk process i samband med att Storbritannien den sista mars förväntas lämna den Europeiska Unionen.

I går var Theresa May i Bryssel igen men hade tydligen ingenting nytt att komma med. I kväll är hon på middag i Dublin och att det skulle komma någon lösning under det mötet ter sig heller inte särdeles sannolikt.

Samtidigt är det ett starkt intresse att undvika en regelrätt krasch. Och möjligen hoppas Theresa May kunna ställa parlamentet mot väggen och tvinga fram ett stöd för utträdesavtalet när kraschen med allt vad detta innebär hotar.

Det är en påtagligt riskfylld strategi, men det enda rimliga sätt på vilket hennes tämligen rigida agerande kan tolkas. Om den misslyckas kommer konsekvenserna att bli omfattande för betydande tid framöver.

Förr eller senare måste det ju till olika avtal om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien, men det säger sig självt att de förhandlingarna riskerar att bli allt annat än harmoniska om allt börjar med en krasch.

Så låt oss hoppas att det hela löser upp sig genom någon typ av mirakel under de närmaste veckorna.

Också förhandlingarna om handelsfrågor mellan USA och Kina går nu in i sitt slutskede. Den amerikanske finansministern Mnuchin väntas till Peking under de närmaste dagarna, och han ses ju som en av dem i Vita Huset och dess närhet som argumenterat för någon typ av lösning.

Signalerna från presidenten själv under den senaste tiden har ju på denna punkt också varit något mindre konfrontatoriska.

Sannolikt börjar han fundera på valet 2020 och vill ogärna göra någonting som äventyrar den goda ekonomiska tillväxt som han sannolikt hoppas att vinna en ny mandatperiod med.

Men även om man nu klarar någon typ av överenskommelse i början av mars innebär detta föga mer än att man undvikit ett kortsiktigt sammanbrott i relationen mellan USA och Kina. De bägge makterna är på en rad områden på kollisionskurs på ett sätt som kommer att få omfattande konsekvenser under kommande år.

För mig har det varit en vecka helt och hållet hemma i Sverige, vilket är nog så angenämt, och så kommer det att förbli under den kommande helgen.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: