Alltid viktigt i Helsingfors.

HELSINGFORS: Relationerna mellan Sverige och Finland har alltid varit av alldeles särskild betydelse.

Under många decennier handlade det mycket om en direkt eller indirekt säkerhetspolitisk relation dikterads geografi men med en tyngd också sprungen ur historien.

Men under senare decennier har det därtill också blivit en allt närmare dels ekonomisk relation mellan viktiga delar av våra respektive näringsliv och dels ett viktigt partnerskap i det europeiska samarbetet.

Samtidigt har den säkerhetspolitiska relationen fått en högst konkret försvarspolitisk dimension. Det var inte så många år sedan som det under den allra största sekretess inleddes vissa samtal om försvarssamarbete mellan statsministerkontoren i Helsingfors och Stockholm, och det samarbetet har ju sedan dess vuxit påtagligt på både bredden och djupet.

För mig har det nu varit ett dygn här med olika samtal och funderingar kring både denna viktiga relation och vår plats i den vidare värld vars ordning ter sig betydligt mindre stabil än för några år sedan.

Det blev en diskussion med och inför intresserad publik i går eftermiddag med de grönas partiledare Pekka Haavisto om hur världsordningen förändras och vilka konsekvenser det för på oss. Pekka är en varm Europavän med bred internationell erfarenhet.

Och sedan middag med också åtskilliga kollegor i olika funktioner under gångna år de perspektiv både bakåt och framåt mot och efter det riksdagsval som Finland går mot den 14 april.

Efter det, och efter att en regering bildats, kommet Finland att överta det roterande ordförandeskapet i EU under den viktiga perioden omedelbart efter valet till Europaparlamentet.

Både Sverige och Finland har ett påtagligt intresse av ett starkt EU, men det sägs mer naturligt och med större kraft på denna sida Östersjön än vad som ofta är fallet hos oss.

Historien har visat detta land betydelsen av fasta freds- och samarbetsordningar, och den utveckling vi nu ser i olika avseenden gör inte den övertygelsen mindre stark.

Den kartläggning av olika nätverk av samarbeten inom EU som vi gjort inom ECFR har visat att Finland skaffat sig en starkare plats än Sverige i dessa. Medan vi har en tendens att anmäla reservationer, går Finland mer ofta in i olika frågor med föresatsen att faktiskt vara med.

Och jag tror att det på sikt ger större möjligheter till inflytande.

Här är den gemensamma valutan en självklarhet. Jag har inte hört att det finns någon som ångrar Finlands beslut att ansluta sig till den. Och samma sak gäller självfallet bankunionen.

Också när det gäller säkerhetssamarbete ligger man ett steg före genom att man gått med i det av Paris initierade s k europeiska interventionsinitiativet E2I. Det har sin speciella betydelse inte minst genom att här också Storbritannien finns med.

Det är inte långt från Helsingfors till Ryssland, och så har det ju alltid varit. Geografin ändrar man inte på, och dess betydelse för politiken går heller aldrig att bortse från.

I grunden skiljer sig knappast synen på utvecklingen i Ryssland mellan de som i Stockholm och här har anledning att syssla med dessa frågor, men det hindrar inte att det finns ibland påtagliga skillnader i attityder och uttrycksätt.

Hos oss kan ju ibland t o m finnas något av en beröringsångest med Ryssland som man inte hittar någon förståelse för i ett land där någon typ av relation med det stora landet i öster är en nödvändighet.

Här kan en middagskonversation naturligen röra sig om detaljer i den historiska relationen österut på ett sätt som vore otänkbart i Stockholm. Historien har lämnat tydligare spår i en nation som den ju behandlat något mer omilt än vad som gällt oss. Det har ju handlat om det skyddade och om det utsatta landet.

Men vår relation handlar förvisso inte bara om historia. I högst konkret avseende handlar den också om framtiden.

Med Nokia och Ericsson har vi två företag som, även om det inte sägs, ju står i frontlinjen när USA nu drar i krig mot kinesiska Huawei och när den global makten över den digitala framtiden har blivit en påtagligt aktuell fråga.

Är det kinesiska eller nordiska företag som skall leverera infrastrukturen för 5G över världen? Den frodas saknar förvisso inte betydelse, och har åtskilliga dimensioner av intresse.

Men nu bär det hem till Stockholm igen.

One Response to Alltid viktigt i Helsingfors.

  1. stig2entreprenoren skriver:

    Det är sällan man får chansen att prata med en vanlig ryss. Jag träffade en man på flygplanet som var på väg hem till fru och barn i Sibirien och som arbetar ett år i taget på Antarktis. Han var lugn och fåordig som en finne men blev glad liksom jag av en dialog där vi båda fick lära lite mer av vardagens erfarenheter.

%d bloggare gillar detta: