Kris i Kerch. Ryssland trappar upp.

ÖVER SYDATLANTEN: Alldeles uppenbart har Moskva nu beslutat att eskalera sin konflikt med Ukraina, och plötsligt har vi en akut kris i Kerch-sundet som förbinder Svarta Havet med Azovska Sjön och de för den ukrainska ekonomin viktiga hamnarna där.

Detaljerna i gårdagens konfrontation kommer säkert att klarna, men huvuddragen förefaller klara.

Tydligt var dock att Ryssland fysiskt spärrade sundet med ett stort tankfartyg i farleden under den nybyggda bron, och att man därefter gick till anfall mot och bemästrade sig tre ukrainska marinfartyg som avsåg att gå genom sundet till den ukrainska hamnen i Mariupol.

Sundet regleras av ett avtal mellan Ukraina och Ryssland, och i detta stipuleras mycket tydligt om fri genomfart. Och det har inte förändrats av att Ryssland sedermera byggt en bro över sundet för att få en fast förbindelse till Krim.

Det finns broar över såväl Öresund som Store Bält, men rätten till fri passage in och ut ur Östersjön förblir oförändrad.

Det är svårt att se annat än att detta är en kris beslutad i Moskva.

Nyligen införd man mycket hårda ytterligare ekonomiska sanktioner mot Ukraina, och de tolkas då som ett försök att påverka det ukrainska presidentvalet i mars nästa år.

Men hur dessa skulle kunna få några ur Kremls synvinkel positiva effekter har jag svårt att förstå. Traditionellt har de dock en betydande fallenhet för åtgärder som snarast får en effekt motsatt den avsedda.

Nu kan det handla om en kombination av åtgärder för att fortsatt försöka att negativt påverka Ukrainas ekonomi och sådana mer avsedda att visa den machoimage som president Putin möjligen behöver för att bättra på sina fallande opinionssiffror.

Dessa har ju under den senaste tiden försvagats – om än de fortfarande ligger på en respektabel nivå.

I ryska officiella media förefaller man, föga förvånande, att försöka framställa det hela dom någon typ av ukrainsk provokation med stöd av s k hökar i USA.

Ukrainas handlingsmöjligheter i situationen förefaller mycket begränsade. Möjligen kan det finnas de som är frestade att militärt öka trycket mot de ryska enklaverna i Donbas, men det är förvisso inte utan risk.

Det är den internationella faktorn som är avgörande.

I går kväll levererades uttalanden från talesmän för såväl EU som Nato, men det återstår att se om det finns utrymme för mer robust agerande när man vaknat upp lite mer ordentligt.

Och viktigt blir var USA säger.

President Trump siktar till att träffa president Putin i Buenos Aires mot slutet av veckan, och frågan är hur intresserad han är av att slå näven i bordet i denna fråga. Uteslutet är alls heller icke att det är just detta som Kreml räknar med när man nu trappar upp konfrontationen.

Ukraina har nu begärt ett möte med FN:s säkerhetsråd för att diskutera situationen, och det återstår att se hur och när ett sådant kan inkallas.

Jag utgår från att Sverige, på sluttampen av sitt medlemskap i rådet, kommer att vara mycket tydlig i frågan.

Skulle Ryssland trots mer eller mindre tydliga internationella protester de facto lyckas stänga sundet för allt och alla man inte tycker om är det en mycket allvarlig åtgärd och en påtaglig upptrappning av konfrontationen med Ukraina.

One Response to Kris i Kerch. Ryssland trappar upp.

  1. stig2entreprenoren skriver:

    Skicka dit några TV-team och låt göra en hearing med alla inblandade, med tolkar och kommentatorer. Folk gillar ju drama och när det händer saker.

%d bloggare gillar detta: