Reflektioner från Bodrum.

BODRUM: En helg vid denna tid på åter samlar två tankesmedjor normalt här i sydvästra Turkiet några av sina viktigare kontakter till en helg fokuseras kring aktuella utmaningar.

Så också detta år.

Europas konkurrenskraft i den artificiella intelligensens tid, de ansträngda relationerna mellan Turkiet och USA, risken för eskalerande handelskrig, relationerna mellan EU och Turkiet och utmaningarna kring USA:s Iran-politik tillhör de ämnen som stått på årets dagordning.

Och till detta lades också den aktuella situationen i och med Saudiarabien efter det fruktansvärda som av allt att döma utfördes på det saudiska konsulatet i Istanbul.

EU-relationen med Turkiet är en komplicerad affär.

Det viktiga och omfattande avtalet i flyktingfrågan fungerar, men förhandlingarna om ett möjligt turkiskt medlemskap i EU är de facto även om inte formellt lagda på is med få möjligheter att ändra på den situationen under överskådlig tid.

Just nu har det självfallet främst med den interna situationen i Turkiet att göra, där den tidigare hoppfulla demokratiska utvecklingen förbytts i sin motsats, men turkiska anklagelser om att EU redan tidigare stängde dörren grundat inte minst på allehanda fördomar saknar inte alldeles grund.

Trots detta är relationen, inte minst i det geopolitiska perspektivet, viktigt.

Att låta landet sjunka ner i Mellersta Östern, eller länkas upp allt mer med Ryssland, är knappast någonting som ligger i vårt intresse.

Tveklöst har sönderfallet och kriserna i Mellersta Östern påverkat Turkiet på ett avgörande sätt. USA:s ibland kortsiktiga agerande i Syrien har gjort att landet av Turkiet nu mindre ses som en partner och mer som ett problem, och stundtals t o m som en fiende.

Just nu är Saudiarabien och relationerna dit i fokus.

Allt tyder på att Jamal Khashoggi brutalt mördades på konsulatet i Istanbul, och de som anser sig kunna dessa frågor säger att detta bara kan ha skett på direkt order av kronprinsen MBS själv. Och det säger sig självt att ett sådant agerande inte kan passera utan omfattande konsekvenser.

Hur USA kommer att reagera blir viktigt. Många säger att MBS:s position och politik i mångt och mycket är beroende av den starka länk han etablerat med Vita Huset. Och frågan är nu om och hur denna kommer att påverkas. Att reaktionerna i kongressen är starka är också en viktig del av bilden.

Kommer detta bara att blåsa förbi, eller går vi in i en utveckling med omfattande kanske också regionala konsekvenser?

Veckan som kommer får, åtminstone utanför Sveriges gränser, ett fokus dels på denna fråga och dels på EU-toppmötet i Bryssel med dess sannolika avgörande vad det gäller villkoren för Storbritanniens utträde ur EU vid slutet av mars nästa år.

Just nu finns det åtskilligt som tyder på att man försöker att få ihop en lösning, men det är samtidigt långt ifrån säkert att det blir en lösning som kommer att klara en majoritet i parlamentet i London. Dramat fortsätter.

Till det ordinarie EU-mötet fogas dessutom toppmöte mellan EU och Asiens olika länder liksom ett toppmöte med Korea.

Hemma ser jag att Ulf Kristersson nu fått nej från övriga allianspartier och andra på alla de regeringar som han hade en faktisk möjlighet att bilda. Men tydligt är att han försökt inte bara med huvudalternativet en alliansregering utan också med de andra alternativ som möjligen hade fungerar om huvudalternativet inte gjorde det.

Han kunde inte ha gjort det annorlunda, och det var förvisso inte han som blockerade möjligheterna till en alliansregering. Det var korrekt och riktigt hanterat, och dessutom med bevarad respekt för de övriga allianspartierna trots skilda meningar. Och det är viktigt.

Nu får talmannen i morgon göra sin runda med partiledarna, och därefter går bollen med all sannolikhet till Stefan Löfven, och sedan för vi se vart det måhända leder. Hans enda möjlighet att komma till regeringsmakten är ju i detta läge att han släpps fram på ett eller annat sätt av delar av alliansen.

Men det kommer säkert att ta sin tid innan detta klaras ut.

Själv återvänder jag härifrån under morgondagen, och det blir några dagar i Stockholm under veckan.

2 Responses to Reflektioner från Bodrum.

  1. stig2entreprenoren skriver:

    Turkiet får ta fram en hållbar långsiktig EU-strategi som är mer än en dagslända. Denna process kan ge mycket lärdom och tygla otålighet. Kan dock bli ett föredöme och få mycket uppmärksamhet globalt.

  2. Hans Björkström skriver:

    Belagt att SaudiArabien lät mörda/stycka journalisten. USA säljer vapen/vapensystem till prinsen och USA har nytta av landet, en sorts ”deklaration” räcker då! Jfr. påstått obevisat ryskt mordförsök på f.d. rysk dubbelagent i UK. Vilket hyckleri, ”nödvändiga mord” respekteras och ” ickemord” används massivt i misskrediterande propaganda.
    Västmedia viker sig för USA, minns US-lögnen 2003 om Saddams massförstörelsevapen…..
    Västmedia tillät USA förinta Khadaffis excellenta socialstat, nu ett helvete och orsak till den afrikanska invasionen 2015———?

%d bloggare gillar detta: