Netanyahus lilla show.

NEW YORK: Efter en strålande sommardag lämnar jag nu världsmetropolen vid Hudson River och återvänder genom natten till den gamla världen.

Dagen har bl a inneburit möte med det International Advisory Board som håller på att sättas upp för Indiens globala tankesmedja Observer Research Foundation och som också jag ombetts att hjälpa till med.

Det handlar om att bygga ett bättre globalt nätverk, att identifiera frågor för framtiden och att förbereda nästa stora Raisina Dialogues i New Delhi i januari nästa år.

Men dagarna här har också inneburit möjligheter att ta lite av temperaturen på arbetet i den lite speciella bubbla som FN och dess sekretariat här i New York utgör. Jag tillhör ju en liten grupp av externa rådgivare till presidenten i FN:s generalförsamling, men det har också blivit samtal med några vänner i kretsen av ambassadörer här.

Stämningen kan väl bäst beskrivas som bekymrad.

Säkerhetsrådet är en sak för sig.

USA:s engagemang är mycket begränsat, och motsättningarna kring främst Syrien är mycket djupgående. Och fler problem är med all sannolikhet på väg.

Generalsekreteraren Antonio Guterres har dragit igång ett ambitiöst arbete för att reformera sekretariatet, men hur det kommer att gå med det är fortfarande skrivet i stjärnorna.

Arbetet är viktig, och ambitionen är berömvärd, men han är inte den första som upptäcker att FN-strukturerna är bysantinskt sofistikerade i sin motståndskraft mot seriösa försök till reform.

Men låt oss hoppas att pessimismen denna gång visar sig vara felaktig. Reformer behövs. Det är viktigt att FN kan leverera.

Också annat har dock trängt sig på.

För någon timme sedan satt jag i CNN:s studio här och kommenterade för deras globala sändningar den välregisserade bredsida som Israels premiärminister Netanyahu i en TV-show i går levererade mot det nukleära avtalet med Iran.

Den israeliska underrättelsetjänsten har lyckats komma över en ansenlig mängd av arkivmaterial om det iranska nukleära programmet, vilket alldeles självklart inte saknar intresse.

Skalar man bort utanverken av upphetsad retorik bekräftade dock det som presenterades att det iranska kärnvapenprogrammet avslutades 2003. Att det kunde presenteras åtskilliga detaljer kring detta förändrade inte den alldeles avgörande slutsatsen.

Men på något sätt ville Netanyahu antyda att blotta förekomsten av detta arkiv, som f ö inte tycks ha varit särdeles väl bevakat i Teheran, var uppseendeväckande och antydde att någonting var fel med avtalet.

Men så är det självfallet inte.

Sverige har fortfarande kvar viktiga arkiv från det svenska kärnvapenprogrammet utan att någon tror att vi därför håller på att snickra ihop några bomber i hemlighet.

Så gott som alla seriösa bedömare jag sett uttala sig har konstaterar att det som presenterades snarast visade att kärnvapenprogrammet avslutats, att avtalet behövs och att avtalet fungerar.

Men Netanyahu blåser på med allt det han kan. Åtskilliga i går twittrade ut länkar till hur han på motsvarande sätt 2003 sade att det var alldeles säkert att Saddam Hussein snabbt var på väg mot kärnvapen. Det var effektivt framfört då också – men alldeles uppåt väggarna fel.

Hela showens avsikt nu var självfallet att i Vita Huset lägga moteld mot förra veckans europeiska ansträngningar att få USA att stå fast vid det avtal som så uppenbart borde ligga i allas intresse. Också Israels.

Om det var nödvändigt eller ej kan diskuteras.

Allt tyder på att Trump och det nya team som nu omger honom är på väg käpprakt åt fel håll i frågan. Den 12 maj eller strax dessförinnan skall besked komma i frågan.

Och därmed kommer vi att vara på väg mot ett än mer konfliktfyllt Mellersta Östern.

I morgon landar jag i London för de informella transatlantiska utrikespolitiska samtal som vi är en grupp som har två gånger om året.

Det blir ett snabbt nedslag med ECFR och sedan direkt till utrikesdepartementet FCO för diskussionerna där. Någon ambassad brukar därefter förse oss med måltid.

Och med all säkerhet blir det åtskilligt kring Iran i morgon i London också.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: