Ny dramatik i syriska tragedin.

STOCKHOLM: Läget i och kring Syrien blir nu allt mer komplicerat och dessutom allt mer farligt vad gäller de vidare konsekvenserna.

Att nervgas nu kommit till användning igen anses konstaterat, och de flesta bedömare förefaller utgå från att det är den syriska regimen som åter är ansvarig.

Såväl president Trump som president Macron har offentligt sagt att detta är någonting de inte kommer att tolerera, och att man kommer att vidta åtgärder om användning av nervgas kan konstateras.

Och nu är det upp till bevis.

Sammanträdet med FN:s säkerhetsråd senare i dag kommer med all säkerhet att följa den invanda modellen för dessa mate. Kraftiga anklagelser, kraftiga förnekanden och ett säkert ryskt veto mot varje form av uttalande som ens antyder ansvar hos regimen Assad.Jag tror knappt ens att de behöver skriva en instruktion i ärendet i Moskva.

Men innan dess har ju Israel passat på att göra ett rejält nattligt flyganfall mot den syrisk flygbasen T4. Normalt handlar israeliska flygangrepp i Syrien om att slå till mot olika leveranser från Iran till Hezbollah och dess milis, men i det här fallet är det väl troligt att det var förmodad iransk infrastruktur sjölvt som var målet för attacken.

Och denna skedde genom eller t o m från libanesiskt luftrum. Detta utnyttjas regelmässigt av det israeliska flygvapnet.

Tidigare har regimens skyddsmakt Ryssland tyst tolererat olika israeliska angrepp, men denna gång lät det annorlunda, och man sade stt det handlade om en farlig utveckling.

Premiärminister Netanyahu förefaller nu att vilja dra in främst USA i ett mer aggressivt uppträdande mot Iran, och den faktorn fanns alldeles säkert med i det israeliska beslutet att slå till på detta sätt och vid denna tidpunkt. Han har säkert också skäl att avleda uppmärksamhet från den allt mer alarmerande utveckling i och kring Gaza, som ju med all sannolikhet kommer att bli allt värre under de kommande veckorna.

Om man i Washington och Paris anser sig säkra på att det är den syriska regimen som är ansvarig är det nog mycket sannolikt att vi kommer att få se ett betydande militärt tillslag i den allra närmaste tiden.

För nästan exakt ett år sedan skickade Trump 59 kryssningsrobotar mot en annan men närbelägen syrisk flygbas som en reaktion på att nervgas då hade använts, och det är svårt att tro att hans trovärdighet skulle tåla någonting som var mindre än detta denna gång.

Till detta kommer att det nog på ett eller annat sätt måste till en koordinering med Frankrike. Dess möjligheter att attackera finns, men är självfallet betydligt mindre än de amerikanska.

Om nu detta på ett eller annat sätt sker är frågan självfallet hur Ryssland kommer att agera. Dess generalstabschef Gerassimov har tidigare och tydligt sagt att man inte kommer att sitta still.

Och därmed riskerar det hela plötsligt att bli påtagligt farligt, även om jag skulle tro att såvöl amerikanska som ryska militöra befölhavare kommer att försöka att undvika en direkt militär konfrontation mellan deras respektive enheter.

Men i ”krigets dimma” kan mycket inträffa som man inte riktigt hade förutsett. Det är snarare regel än undantag.

Själv flyger jag i morgon till Washington, och där har nu John Bolton tagit över som säkerhetsrådgivare i Vita Huset.

Han lär ha deltagit i möten i frågan redan under helgen. Ingenting talar för att han har argumenterat för en avmätt och diplomatisk reaktion på det inträffade.

Vi står inför ny dramatik i den syriska tragedin.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: