Fortsatt förvirrat i London.

LONDON HEATHROW: Tidig morgon på flygplatsen för att ta det tidigaste planet hem till Stockholm efter några dygn här i London.

Det var styrelsesammanträde i RAND Europe med genomgång av de olika projekt vi utför för olika europeiska och nationella institutioner i olika frågor i förening med de sedvanliga frågeställningarna om hur Brexit skall hanteras.

En utmaning för alla är den styrka som Storbritannien har som nation på forskningens område. Cambridge utgör kanske den enstaka största koncentrationen av intressanta forskningsresurser i Europa, men är ju samtidigt beroende av såväl finansiering som forskare från det övriga Europa.

Bara på försvarsforskningens område står Storbritannien för närmare en tredjedel av de samlade satsningarns i dagens EU.

Självfallet blev det i olika samnanhang också åtskilliga diskussioner kring Brexit. Och det är ständigt lika deprimerande att se hur vilsen och famlande hanteringen av dessa frågor är. Regeringen, politiken och landet driver utan vilja och riktning.

I går läckte det ut en bedömning som gjorts i regeringskansliet här om de ekonomiska effekterna av olika alternativ till den framtida relationen till EU, och den bekräftade den självklara bilden av att det handlar om att välja mellan mer eller mindre dåliga alternativ.

Men detta föranledde ett grovt anti-intellektuellt utbrott av en minister i underhuset på temat att man inte skall tro på någonting och i synnerhet inte på ekonomiska bedömningar. Tyvärr var det utbrottet tämligen representativt för delar av debatten här.

Samtidigt måste vi självfallet försöka få till stånd en fungerande uppgörelse med Storbritannien, men saken kommer inte att underlättas av de reaktionsmönster man ser i den brittiska debatten till olika möjligheter och förslag.

Inre minst gäller detta på utrikes- och säkerhetspolitikens område, och det blev åtskilliga diskussioner också på detta tema under mina dygn här. Det kommer inte att bli alldeles lätt att finna fungerande former på detta område.

Parlamentets utrikesutskott har nyligen producerat en intressant rapport i ärendet.

Men här i London passade jag också på att besöka de nya lokalerna för ECFR och diskutera olika frågor på vår agenda.

Det handlar om relationerna till Iran, om utvecklingen med Turkiet och inte minst om EU:s försök med en ny ansats på Balkan.

Och ofrånkomligen blev det också ett och annat bokhandelsbesök.

Men nu bär det hemåt, med anförande och diskussioner om säkerhets- och försvarspolitiken för en militär församling i fokus under denna dag.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: