Där försvann alliansfriheten också…

STOCKHOLM: Det är alltid jäktiga dagar så här strax innan julen och helgerna i övrigt lägger sin frid i alla fall över landet.

I går var det så Berlin för min del med diskussioner med utrikesminister Gabriel och olika tyckare och tänkare i den tyska huvudstaden och dessutom möjlighet att se på de nya lokaler som ECFR håller på att flytta in i efter förskjutningen av tyngdpunkt från London till just Berlin.

Och i dag har det varit strategidiskussioner med också företrädare för vårt näringsliv om utvecklingen i och våra relationer till två så viktiga och olika länder som Kina och Tyskland.

Ute i den något vidare världen har EU-kommissionen fyrat av en kraftfull varning till Polen med anledning av hur man där försöker att försvaga rättsväsendets oberoende.

Farhågorna är förvisso högst berättigade, men om detta tillvägagångssätt gynnar det uttalade syftet tror jag dessvärre är mer diskutabelt. Hitintills är det nog snarare så att de starka orden från Bryssel bidragit till att stärka det inhemska stödet för det regerande partiet.

Från Bryssel noteras i dag att rådet kommit överens om regler för det fria dataflöden inom EU och nu är redo att gå vidare med förhandlingar med parlamentet för att föra denna viktiga fråga i hamn.

Här hemma har försvarsberedningen presenterat ett förslag med fokus på totalförsvaret, och det förtjänar säkert att studeras.

Jag noterar speciellt att man i beskrivningen av Sveriges politik talar om ”solidarisk säkerhetspolitik” som nytt begrepp medan det gamla begreppet ”militär alliansfrihet” inte finns med.

Det var många år sedan den gamla neutraliteten försvann ur officiella texter. Sedan talades det om alliansfrhet, och sedan inskränktes detta till militär alliansfrihet, och nu försvinner för första gången alliansfriheten helt och hållet ur en synnerligen officiell text.

Det saknar förvisso inte betydelse.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: