Och nu inför en ny fas i Brexit-tragedin.

STOCKHOLM: Utomordentligt trevligt med en hel vecka hemma i Stockholm efter en hel del resande under hösten hitintills.

Men omvärlden knackar självfallet på i alla fall på olika sätt.

Härom dagen var jag med i CNN:s Business with Quest från New York för att diskutera Brexit, och i dag spelades in en längre TV-intervju med BBC i samma ärende.

EU-toppmötet på torsdag-fredag väntas ju ge klartecken till att nu gå vidare till den andra och förhoppningsvis avgörande fasen i de besvärliga Brexit-förhandlingarna.

Hitintills har det huvudsakligen handlar om skilsmässan, men nu gäller det att sorteras ut den långsiktiga relationen. Och på den punkten är det inte uppenbart att den brittiska regeringen lyckats samla sig till en enad linje. Häpnadsväckande nog är det först nu på onsdag som man skall ha den första diskussionen i frågan.

Självfallet har EU ett påtagligt intresse av en nära, långsiktig och konstruktiv relation med Storbritannien i framtiden, och det av såväl ekonomiska som vidare politiska skäl. Också säkerhetspolitiken har sin plats i detta, även om det ligger utanför just dessa förhandlingar.

Men vad som kommer att bli möjligt att uppnå återstår att se. Ett frihandelsavtal för industrivaror förefaller självklart, men därefter riskerar det att bli mer besvärligt, och kanske speciellt för delar av den för Storbritannien så viktiga tjänstesektorn.

Och därutöver behövs det en rad andra överenskommelser om allt från fiske och luftfart till dataregler och kärnsäkerhet. Allt detta kommer med nödvändighet att ta sin tid, och även om landet formellt lämnar vid utgången av mars 2019 kommer man de facto att ligga kvar i minst två år till för att göra det möjligt att söka lösningar på alla dessa frågor.

Annars är det åter utvecklingen i Merllersta Östern som är i centrum efter president Trumps beslut att säga att det är Jerusalem som är Israels huvudstad. Beslutet har kritiserats också av ett bortsett från USA enigt FN:s säkerhetsråd.

Och alldeles självfallet har det lett till att spänningarna i regionen har ökat. Även Saudiarabien, som annars är noga med att ligga nära USA i dessa dagar, har varit skarp i sin kritik.

I morgon har Atlantic Council seminarium här i Stockholm om den säkerhetspolitiska situationen i det baltiska och arktiska området, och där tillhör även jag de som skall lägga synpunkter på vägar framåt.

2 Responses to Och nu inför en ny fas i Brexit-tragedin.

  1. winnif skriver:

    Det är inte bara i Mellanöstern som det händer, Bildt glömde beklaga antisemitiska incidenterna mot judar i hans hemland Sverige m a a den amerikanske presidentens ensidiga beslut om Jerusalem i syfte att fiska röster i mellanårsvalet 2018.

  2. Är det verkligen häpnadsväckande att man inte förränn nu börjar diskutera framtiden utan Brexit? Har vi inte blivit vana vid konflikträdda politiker nog. Brådskande ärenden radar upp sig, men våra ledare försäkrar oss att allt är lugn och ro.

%d bloggare gillar detta: