Vid kanten av Atlanten.

KRISTIANSUND: På tre öar med den bistra Atlanten alldeles utanför ligger denna lilla stad – i tätorten ca 25.000 invånare – som genom historien har varit en del allra främst av den vidare världen.

Det var här man en gång började med ”klippefisk”, d v s saltad och torkad torsk, och därmed öppnade för en enorm export- och välståndsökning. Och fortfarande är det en starkt efterfrågad produkt inte minst i södra Europa.

Och därefter kom ett skede med varvsindustri för främst den internationellt inriktade fiskeindustrin.

Men 1997 hittade man det stora gasfält som gavs namnet Ormen Lange – det är ofta fornordiska namn på olje- och gasfälten – ett hundratal kilometer ut i havet och några tusen meter ner i oceanens botten.

Det tog ett decennium att få allt på plats, men 2007 började leveranserna av naturgas genom en pipeline som byggdes till Storbritannien.

Och i dag svarad leveranser från Ormen Lange för ca 20% av den brittiska konsumtionen av naturgas.

I dessa tider av nödvändig fokusering på klimathotet är det naturligt att det ställs frågor om produktion och användning av fossil energi. Inte minst här i Norge finns en livaktig debatt.

Men just när det gäller gas är det värt att notera att den ökande gaskonsumtionen i Europa – där Norge svarar för ca en tredjedel av produktionen – är nyckeln till att reducera det gamla beroendet av kol.

Och utsläppen från gas är i grova drag hälften av dem från kol. En halvering av dessa utsläpp är självklart utomordentligt eftersträvansvärt.

Min dag här var att tala om min bedömning av vidare globala utvecklingstrender – men gav mig också möjlighet att lyssna på andra som pratade om olika aspekter av norsk utveckling, och då inte minst när det gäller de olika havsnäringarna.

Det dramatiska fallet i oljepriserna 2014 ledde till många rubriker om kris längs den norska kusten. Men nu har de då skyhöga kostnaderna reducerats, och oljepriset gradvis klättrat upp till en nivå kring hälften av vad den var som högst.

Sakta börjar branschen att expandera igen. Och stora nya fyndigheter kräver nya enorma investeringar. Det nyanställs igen. Efterfrågan finns.

Men samtidigt finns självfallet medvetenheten om att slutet på den fossila eran måste komma. Gasen ses inte minst som sättet att överbrygga till nya teknologier längre fram.

Och Norge diskuterar intensivt var dess ekonomiska framtid ligger.

Olje-epoken har förvaltats väl.

Den norska oljefonden representerar i dag ett betydligt större värde – man äger ca 1,6% av världens och ca 2,5% av Europas samlade aktiekapital – än all den olja och all den gas som återstår att utvinna på den norska kontinentalsockeln.

Målet är att det kapitalet – världens största fond av detta slag – skall avkasta ca 6% om året. Det blir rätt mycket pengar.

Men det gäller sedan att de investeras i det som kan ge avkastning ännu längre fram. Nya teknologier. Nya tjänster. Den nya digitala världen.

Norge kommer att stoppa försäljningen av bensin- och dieseldrivna bilar 2025, och är i dag i topp i världen när det gäller försäljning och användning av elbilar.

Andelen elbilar i Finnmark i nordligaste Norge är högre än i Californien.

Sakta håller den politiska scenen på att absorbera resultatet av valet till stortinget tidigare i höst.

Erna Solberg sitter ohotad och stark som statsminister, och i dessa dagar diskuterar liberala Venstre om man skall gå med i minoritetsregeringen eller inte.

Ett landsmöte i helgen kommer att avgöra, men tipset är att de kommer att göra det, och att ytterligare regeringsbreddning kan komma senare.

Att spå om den politiska framtiden är alltid äventyrligt, men det ser ut att vara upplagt för en längre period av borgerligt styre i Norge.

Och samma utveckling ser man tydliga tecken på i jubileumsfirandets Finland.

Danmark är annorlunda. Och här ser vi ju antydan till ett nytt mönster med ett tydligt närmande mellan socialdemokraterna och också främlingsfientliga Dansk Folkeparti.

Men so oder so är de nordiska länderna våra närmaste och våra viktigaste grannar – mänskligt, ekonomiskt, politiskt och i alla andra avseenden.

Det är viktigt med kontakter, och med kunskap.

Men nu återvänder jag till Stockholm. Och det blir några dagar innan det bär av till Arlanda igen.

One Response to Vid kanten av Atlanten.

  1. stig2entreprenoren skriver:

    Utvecklingen av solceller, batteriteknik och datorkraft för AI kommer tillsammans att förändra världen via självkörande elbilar. Vi är nu mycket nära ett kraftigt skifte där vi inom 10 år kommer att se stora förändringar. Energibolag, taxi, hotell, bensinmackar, bilverkstäder, försäkringsbolag, sjukvård, papperstidningar och säkert några fler områden kommer att stöpas om i sina grundvalar. Spännande tider som bryter fram. Det mesta blir billigare och bättre. Tekniken räddar världen. Framtidspolitiker kommer upp ur sandlådan. Vi ser ljuset.

%d bloggare gillar detta: