Det kommer uppenbarligen att ta tid i Berlin.

SCHLOSS ELMAU: Uppe i de bajerska Alperna har vi nu sedan i söndags kväll diskuterat olika utrikes- och säkerhetspolitiska utmaningar som förberedelse för också den stora årliga säkerhetskonferensen i München i februari.

Och till oväsentlig del har det varit samma frågor som stod på agendan i Washington när jag nyss var där.

Men runt bordet i Elmau har också suttit röster med viss tyngd från såväl Peking som Moskva. Det har alltid sitt intresse.

Till detta kom framträdande personligheter från såväl Saudiarabien som Qatar vilket möjliggjorde en visserligen påtagligt laddad men högst intressant dialog.

Vid Gulf-staternas toppmöte blev det inte heller mycket till lösning. Saudiarabien och UAE sätter upp en egen separat organisation, och ordinarie GCC-mötet nedgraderades och avkortades.

Ofrånkomligen har det här diskuterats åtskilligt också om den pågående komplicerade regeringsbildningen i Berlin.

Den kommer av allt att döma att bli en påtagligt långdragen affär.

Olika företrädare från Berlin var i stort sett samstämda i bedömingen att det kan komma att dröja ett bra tag in i nästa år innan en ny regering kan tillträda.

Nu kommer förhandlingarna att inledas om en ny stor koalition mellan CDU/CSU och SPD.

Men det finns åtskilliga på olika håll som uttalar starka reservationer, och alternativen med antingen en minoritetsregering eller nyval finns fortfarande kvar.

Varför liberala FDP hoppade av samtalen om en s k Jamaica-koalitionen förblir oklart, och kommer alldeles säkert att diskuteras under lång tid framöver.

Från allmän europeisk utgångspunkt är allt detta självfallet bekymmersamt.

Vi har vant oss vid att det i EU finns en stark och i viktiga frågor tydlig regering i Berlin. Men nu kommer så inte att vara fallet under några månader framöver, och med vissa besvärande frågetecken också för tiden därefter.

Inte minst från franskt håll är oron över detta tydlig.

Det talas i allmänna ordalag om att president Macron väntar på ett svar från Berlin på sitt stora Europa-tal vid Sorbonne-universitetet. Och då handlar det inte minst om de olika tankarna om att förstärka det finansiella samarbetet kring euron.

Och tiden rinner.

Senvåren 2019 är det nytt val till Europaparlamentet, och det innebär konkret att fönstret för nya steg i EU-samarbetet kommer att stängas för ett tag framöver någon gång under 2018.

Också när det gäller Brexit-förhandlingarna rinner tiden nu iväg på ett påtagligt sätt.

Det måste till en snabb överenskommelse med London i de omedelbara skildmässofrågorna för att EU-toppmötet nästa vecka skall kunna ge grönt ljus för att börja diskutera den långsiktiga relationen.

I går verkade det som om man var klar, men så körde det hela fast efter plötsligt stopptecken från de unionister på Nordirland som minoritetsregeringen May i London är beroende av för sin överlevnad.

I morgon återvänder premiärminister May till Bryssel för fortsatta samtal, och frågan är om hon då har lyckats att skaffa sig ett mandat som möjliggör det nödvändiga genombrottet.

Frågan om gränsen på Irland är utomordentlig känslig och viktig. I grunden handlar det om förutsättningarna för den fredsprocess som gjorde det möjligt att avsluta den långa och blodiga konflikten på Nordirland.

Att såväl Storbritannien som republiken Irland var med i EU, och att gränsen på ön därmed i praktiken kunde tas bort, gjorde det möjligt att få vapnen att grävas upp.

Men om det blir olika regelverk och handelsvillkor på norra och södra Irland måste någon form av gränskontroll återskapas. Och därmed riskeras nya spänningar och ytterst kanske t o m förutsättningarna för fredsavtalet.

Vi glömmer alltför ofta att EU-integrationen högst konkret också handlar om fred.

Men nu bär det hemåt för i alla fall en kväll.

I morgon är det 100 år sedan Finlands självständighet, och det kommer på goda grunder att firas ordentligt.

Själv kommer jag dock då att befinna mig i andra riktningen – i Norge.

One Response to Det kommer uppenbarligen att ta tid i Berlin.

  1. Carl Bengtsson skriver:

    Hej Carl, jag läser med stor nyfikenhet och respekt dina inlägg och vill tacka för att du delar med dig av dina insikter och åsikter i den politiska världen.

%d bloggare gillar detta: