Tydligare amerikansk Europa-politik.

FRANKFURT: Och nu är jag således på väg över till Washington för några dagar av samtal där med fokus på de transatlantiska relationerna.

På planet hit läste jag mer noggrant det linjetal om just relationerna med Europa som utrikesminister Tillerson höll i Washington i går.

Och det var ett tal som nogsamt undvek meningsmotsättningar om handel och annat och fokuserade på den grundläggande säkerhetspolitiska relationen.

Budskapen var klara och tydliga:

Over the past 10 months, we have embarked on a new strategic policy that bolsters European and American security: namely, a recommitment to Europe in the wake of the failed ’Russia reset;’ a new effort to adapt security institutions to combating emerging threats like terrorism, cyberattacks, and nuclear proliferation; and an expectation that European nations accept they are more secure when they contribute more toward their own defense.”

Och inte minst handlade detta om Ryssland, vilket ju har sitt särskilda intresse i ljuset av vad som inträffat:

While the West continues to seek a productive new relationship with post-Soviet Russia, thus far it has proved elusive, as both attempts by the prior administration to reset the Russia and U.S.-Europe relationships have been followed by Russia invading its neighbor Georgia in 2008 and Ukraine in 2014. Russia continues aggressive behavior toward other regional neighbors by interfering in election processes and promoting non-democratic ideals. We, together with our friends in Europe, recognize the active threat of a recently resurgent Russia.

Det blir åtskilliga diskussioner kring detta och andra temat efter det att jag landat i Washington om ett antal timmar.

Men utrikesminister Tillersons tal i dessa delar har med all säkerhet noterats med tillfredställelse i huvudstäder runt om i Europa inför den rundresa i regionen han planerar nästa vecka.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: