Östliga Partnerskapet lever och frodas.

STOCKHOLM: Så är jag då hemma igen efter två dygn i Bryssel med diverse olika aktiviteter.

Huvudanledningen var att vara med på och tala på den konferens om globala trender med perspektiv 2030 som EU-kommissionens interna tankesmedja i förening med Europaparlamentets utredningstjänst organiserade.

Förhoppningsvis lyckades jag skrämma upp dem en del. Det behövs.

Och i anslutning till den konferensen drog EU-rådets sekretariat i går kväll ihop en liten middag med några av oss som genom åren tänkt på och försökt att utforma EU:s politik i det egna närområdet.

Även om detta alls icke var skälet till middagen är det ju i morgon dags för toppmöte med EU:s Östliga Partnerskap.

Sådana hålls vartannat år – senast var det under det lettiska ordförandeskapet 2015.

Några trötta ögon i går kväll avslöjade att förhandlingarna om den avslutande deklarationen från toppmötet varit lika stökiga som de brukar vara.

Ukraina vill ha mer av tydliga europeiska perspektiv för sin och andra intresserades skull, men bromsas av inte minst Paris och Berlin och andra med den olycksaliga holländska folkomröstningen i färskt minne.

Man anser, inte utan rätta, att diskussioner om medlemskap i EU saknar aktualitet. Men man bortser från den betydelse som även mycket fjärran liggande drömmar ka ha för att inspirera också mer näraliggande agerande.

Att Angela Merkel planerar komma till Bryssel i morgon, trots regeringsförhandlingar i Berlin, visar dock viktigt tyskt engagemang. Hon hoppade ju som bekant över det sociala mötet i Göteborg.

En besvärligare nöt att knäcka är möjligen motsättningarna mellan Armenien och Azerbaijan, som ju handlar om konflikten om Nagorno Karabach.

Begrepp som territoriell integritet och rätt till självbestämmande måste blandas och kalibreras i en förening som motvilligt måhända kan sväljas av dem bägge. Situationen känns igen.

Detta har ju dock ingenting alls med substansen i själva toppmötet och samarbetet att göra.

Samarbetet utvecklas steg för steg vidare på ett sätt som gör att det Östliga Partnerskapet är en framgångssaga – och det speciellt om man ser det i relief till en del andra av EU:s initiativ i närområdet.

Ukraina, Georgien och Moldavien har alla tre långtgående associerings- och frihandelsavtal, och har dessutom fått viseringsfrihet för resor till EU. Det är snarast i överkant av vad vi hoppades på när partnerskapet officiellt sjösattes 2009.

Vitrysslands ledare Lukashenko har denna gång inbjudits, men meddelat att han inte kommer.

Det ses säkert med tillfredsställelse i Moskva, där varje närmande mellan Minsk och Bryssel ses som suspekt och hotfullt, och dessutom med lättnad i Bryssel, där tanken på s k familjefoto med den föga demokratiske ledaren från Vitryssland inte är någonting som någon skulle se fram emot.

Men den försiktiga utvecklingen av relationerna mellan Minsk och Bryssel är dock påtagligt viktig. Det räcker med att titta på kartan för att inse den saken.

Det blir knappast ett toppmöte med dramatik i morgon, och bara det finns anledning att notera.

Det Östliga Partnerskapet fungerar och förändrar steg för steg den ekonomiska och politiska verkligheten i de viktiga områdena mellan EU och Ryssland.

Att det ses med betydande misstro i Moskva är uppenbart.

Så hade det alls inte behövt vara – Moskva borde inse att man har ett intresse av att det går bra för dessa länder – men så har det ju kommit att bli framför allt efter 2013.

Det viktiga är att de olika samarbeten inom ramen för det Östliga Partnerskapet utvecklas – och det tror jag kommer att bli resultatet av morgondagens möte.

2 Responses to Östliga Partnerskapet lever och frodas.

  1. slaszlos skriver:

    Europas öde står i nationalstaternas samarbete i kampen mot inre och yttre fiender . Historian upprepar sig med den nya tider och aktörer. Det var likadant under nazismen, senare kommunismen och nyligen med islamextremisms mot judisk-kristna civilisationen.

  2. Den här gången ar det riktigt rolig läsning med mycket humor, trots det allvarliga läget om hur HELA Europa (inklusive Kaukasien) skall kunna samverka.

%d bloggare gillar detta: