Och så kom då Trump till FN också.

STOCKHOLM: Gårdagen såg så president Trumps uppträdande i FN:s generalförsamling. Och han svek inte förväntningarna när det gällde att skaffa sig uppmärksamhet för vad han hade att säga.

Mest uppmärksamhet har hans formuleringar om Nordkorea fått:

The United States has great strength and patience, but if its forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.

Förvisso en dramatisk formuleringar, men i sak faktiskt inte så mycket mer än vad som varit etablerad amerikansk politik sedan lång tid tillbaka.

En nordkoreansk attack på USA eller dess allierade skulle mötas massivt. Är det en attack med kärnvapen kommer detta att mötas med kärnvapen. Är det en attack med konventionella vapen kommer detta att mötas med konventionella vapen.

Och i bägge fallen är det föga tvekan om att detta skulle innebära slutet för Nordkorea som vi i dag känner regimen och landet.

Är det frågan om användningen av kärnvapen – inlett av regimen i Pyongyang – skulle de förödande effekterna sprida sig över den vidare regionen.

Syftet med denna politik, påtagligt dramatiskt formulerad av president Trump i går, är självfallet att avskräcka den nordkoreanska ledningen från varje tanke på att gå till attack med tanke på de konsekvenser detta skulle få för den självt.

Och förhoppningsvis lyckas detta.

Men att komma vidare – att få Nordkorea att begränsa sina program eller t o m uppge sitt kärnvapenprogram helt och hållet – kommer att kräva diplomatiska initiativ och samtal, och om Vita Huset är berett att ta steg på den vägen är fortfarande oklart.

Det skall påpekas att de eniga resolutioner av FN:s säkerhetsråd som Trump lovordade faktiskt förordar också diplomatiska samtal.

Mera sensationella men kanske inte alldeles oväntade var hans formuleringar och den nukleära överenskommelsen med Iran.

The Iran del was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into. Frankly, that deal is an embarrasment to the United States, and I don’t think you’ve heard the last of it – believe me.

Vad som mer konkret menas med detta återstår att se, men alldeles uppenbart vill Trump på ett eller annat sätt ta sig ur avtalet och åstadkomma en konfrontation med Iran.

Under dagen kommer i New York att mötas de olika nationer som var ansavariga för att förhandla fram avtalet. USA:s utrikesminister Tillerson kommer att sitta mitt emot Irans utrikesminister Zarif med EU:s Mogherini som ordförande.

Och i det mötet kommer man att konstatera att Iran följer avtalet, medan det faktiskt kan ifrågasättas om USA gör det när det gäller olika sanktioner.

Till detta kommer det förvisso att finnas anledning att återkomma.

Talet innebar också att Trump lade ut texten om sin filosofi om internationella relationer.

För honom finns inga ambitioner vad gäller en världsordning baserad på respekt för gemensamma regler eller värderingar, utan bara en värld av självständiga nationer som alla sätter sina egna intressen först, men som samtidigt då och då och sida vid sida kan samarbeta. Ordet ”sovereign” upprepades ett tjugotal gånger i talet.

Att världen och dess olika utmaningar kräver att nationer delar självständighet för att gemensamt lösa problem och bygga samarbete är ingenting som Trump har förståelse för, och det skall ju i sammanhanget sägas att det han här företräder bara är en extrem version av en inställning som inte är alldeles ovanlig i USA.

Men mycket viktigt att påpeka är att detta är en syn på internationella relationer som man påtagligt känner igen i både Moskva och Peking. Det är de storas rätt och makt som är det viktigaste, och regler och ramar som begränsar dessa och bygger också institutioner för de mindre och svagare passar inte in i det mönstret.

Och självfallet återkom han till sin inställning inte till minst till internationella avtal för en friare världshandel.

For too long, the American people were told that mammoth multinational trade deals, unaccountable international tribunals, and powerful global bureaucracies were the best way to promote their success. But as those promises flowed, millions of jobs vanished and thousands of factories disappeared. Others gamed the system and broke the rules.”

Att det allt öppnare globala ekonomiska systemet, i förening med ny teknologi, lett till att vi haft det kanske bästa kvartsseklet för mänskligheten någonsin vad gäller ekonomisk och social utveckling är ingenting som finns i Trumps värld.

Men det är så som saker och ting faktiskt är.

Och den filosofi som Trump företräder är ett hot mot denna utveckling.

Sedan återstår det att se hur den kommer till uttryck i konkret politik.

3 Responses to Och så kom då Trump till FN också.

 1. slaszlos skriver:

  När diplomatin ger upp vid förhandlingsbordet mellan parterna då återstår som alltid krig och konflikter tills tvingas de tillbaka till förhandlingarna igen. I princip hittills och nyligen orsaken till kriget är gränserna mellan en och samma folk vilket skiljer sig ifrån varandra. Skillnaden är i Nordkoreas fall är den kommunistiska ideologiideal över kapitalismens frihetsideal.

 2. Rulle skriver:

  Carl, bra skrivet! Synd att inte Du fick framföra det i FN.
  Att, som vår nuvarande utrikesminister, tolka talet som att Trump hotade Nordkorea är en generande lögn och förbannad dikt. Det är som att säga att svenska staten hotar mej med livstids fängelse OM jag skjuter ihjäl ett statsråd. Det är väl bara jag som då bestämmer om jag vill gå i finkan eller avstå från våld.

 3. Lovepeacemakerful skriver:

  Bra jobbat

%d bloggare gillar detta: