FN-fredsmission till Donbas? Inte än.

STOCKHOLM: Ännu en dag i Stockholm med olika frågor flygande förbi.

Frukost med bekant från Israel med förankring i det mesta av landets säkerhetspolitik under åtskilliga år med spännande tankeutbyte om den bredare region som landet ofrånkomligen är en del av.

Lunch med främst perspektiv på lite nordligare kommande säkerhetspolitiska utmaningar.

Och på eftermiddagen möjlighet att se en film om Boris Nemtsovs liv – men också om ett kvarts sekel av Rysslands historia – som snart också kommer att finnas tillgänglig på nätet, och som alldeles säkert kommer att få en stor publik inte minst i Ryssland.

Men dagens främsta nyhet för min del var trots allt att president Putin plötsligt öppnade upp för någon typ av fredsbevarande FN-mission i östligaste Ukraina. Tidigare har man bestämt motsatt sig varje diskussion kring detta tema.

Det säger sig självt att den version av en sådan som man nu föreslagit i ett utkast till resolution från FN:s säkerhetsråd saknar varje ansats till realism. Här talar man om en mycket begränsad mission som bara skall finnas längs den s k kontaktlinjen mellan separatisterna och övriga Ukraina.

Och man vill självfallet framställa allt som en intern konflikt i Ukraina som Ryssland inte har någonting över huvud taget att göra med.

Jojo. Få låter sig luras av det.

Men det intressanta är trots allt att man nu för in frågan i säkerhetsrådet och diskuterar någon typ av FN-insats.

Jag har i olika sammanhang tidigare pläderat för att en fredsbevarande operation i området är den enda realistiska möjligheten att genomföra det s k Minsk-avtalet och lösa konflikten, men samtidigt sagt att jag tror att det kommer att ta sin tid innan Kreml är redo för det steget.

Och som modell har jag åberopat den UNTAES-operation som löste upp konflikten i östra Slavonien i Ukraina i slutet av 1990-talet. Där finns element som mycket väl skulle kunna tillämpas.

När Putin nu plötsligt slänger fram detta förslag har det självfallet föregåtts av olika överväganden.

Jag vill alls inte utesluta att amerikanska tankegångar om att förse Ukraina med vissa defensiva vapen – moderna pansarvärnsrobotar har diskuterats – spelat en roll, liksom vad man uppfattat från den nye amerikanske emissarien Kurt Volker i detta och andra avseenden.

Man uppfattar kanske sin situation i området som mer utsatt och problematisk. Att det ryska engagemanget i Ukraina knappast är påtagligt populärt i Ryssland kan också tillhöra bilden.

Kring allt detta kommer det alldeles säkert att diskuteras åtskilligt framöver. Ett diplomatiskt ställningskrig i New York är det omedelbara resultatet, men längre fram kan möjligen någonting komma också ur detta.

Själv är jag i Kiev i slutet av nästa vecka, och då blir det med all sannolikhet åtskilligt om denna fråga.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: