Tydligt olika vägar att hantera Nordkorea.

STOCKHOLM: Det säger sig självt att olika både diplomatiska och andra maskinerier nu hör på högtryck för att försöka förhindra att den nordloreanska krisen eskalerar ytterligare.

Eftermiddagens extramöte med FN:s säkerhetsråd hade sin betydelse när det gäller att belysa de olika vägar att ta itu med frågan som nu ligger på bordet.

Att fördömandet av det nordkoreanska agerandet är entydigt är uppenbart, och formuleringarna är också osedvanligt starka.

Att USA är otåligt är uppenbart och föga förvånande. Provsprängningen var ett direkt slag i ansiktet också på president Trump, och sådana tycker han sannolikt inte om.

Och otåligheten i Vita Huset är sannolikt ännu större än vad som gick att formulera i FN-huset i New York.

Vad USA nu efterlyser är ett nytt beslut av FN:s säkerhetsråd med ”the strongest possible measures”, och man tar nu fram förslag till vad detta kan innebära med förväntan om en omröstning om detta nästa måndag.

Med all säkerhet handlar det om sanktioner som innebär ett så långt gående förbud för handel och kontrakterad med Pyongyang som det är möjligt att åstadkomma. Och förhoppningen är då att detta skall tvinga regimen på knä.

Men än viktigare än det amerikanska anförandet var nog det kinesiska.

Även här var självfallet fördömandet av det nordkoreanska agerandet starkt och tydligt, och man varnade för att utvecklingen hållet på att komma in i en ”ond cirkel” som blir svår att bryta.

Något tal om ytterligare sanktioner finns inte alls i det kinesiska anförandet, men intressant var en formulering om att ”China will never allow chaos and war on the Korean Peninsula.”

Och referensen till kaos visar den kinesiska farhågan för en situation i vilken den i och för sig misshagliga regimen i Pyongyang kollapsar med en serie av mycket svårbedömbara utvecklingar som följd, och med betydande risker inte minst för de angränsande kinesiska provinserna.

Oron för ”kaos” nämndes t o m före oron för ”krig” på den koreanska halvön.

Mot denna bakgrund talade Kina om behovet av diplomati, och refererade till gemensamma rysk-kinesiska tankar om ”suspension for suspension”, d v s att Nordkorea upphör med sina kärnvapen- och robottester samtidigt som USA upphör med militära övningar och åtgärder i Sydkorea.

På denna bas skulle sedan en diplomatisk process kunna komma igång, tror man.

Men den amerikanska politiken är annorlunda.

Redan innan Kinas ambassadör talade förklarade den amerikanske diton med en mycket tydlig formulering att förslag av denna typ var en ”förolämpning” och ty följande inte kunde komma ifråga.

Medan dessa olika positioner träder fram i New York pågår med all säkerhet intensiva diskussioner i Washington.

I ett tweet förklarade president Trump att man övervägde att stoppa alla handel med varje nation som hade någon handel med Nordkorea. Hotet har föga trovärdighet, är påtagligt illa genomtänkt men visar i alla fall på nivån på frustrationen och desperationen i frågan.

Nu är man – med stöd av allierade och vänner – inriktade på att under de kommande dagarna drivna igenom en resolution med så starka sanktioner som det går. Avgörande blir att försöka stoppa också kinesiska energileveranser till Nordkorea, men om Peking kommer att gå med på det är ytterligt osäkert.

Det är här den kinesiska oron för ”kaos” kommer in i bilden.

Och alldeles oberättigad är den inte.

För några år sedan gjorde RAND i USA en studie av olika förlopp som utgick från en kollaps, av den ena eller den andra anledningen, av regimen i Pyongyang. Och det var en synnerligen komplicerad och svårhanterat sannolik situation som den studien skisserade.

I den fanns också inslag som man väl förstår att ledningen i Peking ser som direkt hotfulla.

Mellan dessa två positioner i säkerhetsrådets diskussion fanns så de olika européerna, med tydligt stöd för sanktioner, men också mer eller mindre förord för olika typer av diplomatiska vägar, dock försiktigtvis utan att närmare ange hur dessa skulle kunna se ut.

Att läget är allvarligt behöver knappast understrykas.

I det amerikanska anförandet sades att regimen i Pyongyang” is ”begging for war”, och i det ryska anförandet sades att ”peace is in serious jeopardy”.

Nu får vi se vad processen i FN kan åstadkomma, och om det som är möjligt där anses tillräckligt i Washington. Avståndet är hitintills tämligen betydande.

Sedan är det självfallet en viktig fråga om detta sedan har någon inverkan värd namnet i Pyongyang.

Det talades om att man redan förbereder ytterligare en test av en interkontinental robot.

Risken för att situationen helt enkelt spinner ur kontroll har utan tvekan ökat.

One Response to Tydligt olika vägar att hantera Nordkorea.

  1. slaszlos skriver:

    En enda lösning vore lyckligvisst med framgång : statskupp !

%d bloggare gillar detta: