Inget G20-sammanbrott – men genombrott mellan EU och Japan.

STOCKHOLM: Det nu avslutade G20-mötet i Hamburg kommer sannolikt inte att gå till historien för så mycket mer än att Angela Merkel lyckades undvika ett totalt sammanbrott.

Vad gäller klimatfrågan var det 19 nationer mot USA, och det konstaterades också i den avslutande kommunikén.

De besvärligaste diskussionerna var uppenbarligen de kring handel. Också här har ju USA under president Trump en något avvikande inställning.

I fokus var USA:s hot om att ensidigt vidta åtgärder mot import av stål, vilket alldeles säkert skulle utlösa motåtgärder från såväl USA som andra handelsmakter med alla de konsekvenser detta kunde få.

I grunden finns det ett problem med överkapacitet i Kina. Att detta skulle kunna beskrivas som att Kina subventionerar den övriga världens stålkonsumtion är det få som bryr sig om. Man är intresserade av att värna den egna stålindustrins positioner, och det gäller då i all synnerhet i USA.

Risken för att det blir som efter G7-mötet i Taormina – alla vädjar till Trump att inte lämna Paris-avtalet, varefter han åker hem till Vita Huset och gör just detta – finns möjligen nu också, men den formel med rapport om situationen i augusti och någon typ av åtgärder i november borde medföra att den risken i alla fall reducerats.

Och det är ju alltid något.

På den världsekonomiska scenen är den avgörande nyheten snarast genombrottet i förhandlingarna mellan EU och Japan om ett frihandelsavtal. Det handlar om två ekonomier som tillsammans svarar för en tredjedel av den globala ekonomin.

Och att detta avtal nu kommer till stånd har i alla fall delvis sin grund i att president Trump frångick det frihandelsavtal TPP som Obama-administrationen hade förhandlat fram med Japan och tio andra länder.

Den amerikanska helomvändningen, som uppfattats mycket negativt i berörda länder, ledde till ny fart i förhandlingarna teed EU och till det mycket betydelsefulla genombrott vi nu sett.

Inte minst för Cecilia Malmström måste detta vara mycket tillfredsställande. Först det viktiga avtalet med Canada, och nu detta med Japan. Det handlar om europeiskt globalt ledarskap i de viktiga handelsfrågorna.

I Hamburg träffades också presidenterna Trump och Putin för första gången.

Vad detta möjligen resulterade i återstår att se.

Det talades om någon form av vapenvila i någon del av Syrien. Det har vi dessvärre hört förut, och situationen ser tilltagande komplicerad ut.

Det talades uppenbarligen om Ukraina, när Washington nu utsett erfarna Kurt Volker till sin särskilde representant. Och det skall inte glömmas att också Paris vill visa ny aktivitet i frågan.

Och det talades cyberfrågor med en gemensam arbetsgrupp om cybersäkerhet som resultat. Där finns det nog anledning att sätta en del frågetecken i kanten.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: