Ett mer splittrat Bosnien?

SPLIT: Det var mitt på dagen i tisdags vi landade i Zagreb, tog oss via
Priedor och Kozarac till Banja Luka, och sedan dess har det varit dagar med de ledande bosnienserbiska, bosniakiska och bosnienkroatiska politiska företrädare i Banja Luka, Sarajevo och Mostar.

Och nu har vi kommit till Split nere vid adriatiska kusten och flyger härifrån åt lite olika håll – i mitt fall tillbaka till Stockholm.

Det har varit en resa genom skiftande såväl geografiska som politiska zoner. Från Donau-biflödenas slättland över Bosniens berg ner till Medelhavets klimat och kust.

Avsikten var att ta lite av temperaturen på den politiska och ekonomiska utvecklingen i Bosnien ett år före de viktiga val som planeras till nästa år.

Det blev, som vanligt, en både sammansatt och splittrad bild.

Den s k reformagenda som sedan ett par år tillbaka är i fokus för EU:s ansträngningar började väl hyggligt men har nu stagnerar i takt med att de politiska motsättningarna ökat.

Om glaset är halvt fullt eller halv tomt kan man diskutera – före valet torde det hur som helst inte hända så mycket mer.

Samtidigt arbetar man med att svara på de över tvåtusen frågor man fått från EU-kommissionen efter det att denna fått uppgiften att yttra sig över landets ansökan om medlemskap i EU.

I september skulle man enligt plan lämna in svaren, men det blir knappast i år med de olika förseningar man nu ser.

Att perspektiven skiljer sig mycket åt från de olika företrädare vi mött är knappast särskilt sensationellt. Bosniens konstitutionella och politiska spänningar ät knappast någon nyhet.

Däremot är det oroande när det talas om successivt ökade spänningar och successivt minskad förståelse mellan olika grupper också i den yngre generationen.

Och oroande är att så mycket av det politiska spelet handlar om att säkra makten genom att spela på nationella farhågor.

Politiken är oftast farligt tillbakablickande, och farligt fattig på konstruktiva framtidsperspektiv. Och det gäller så gott som över hela linjen.

Ekonmiskt talas det nu om tillväxt, vilket är glädjande, men den brutala realiteten är att många inte minst unga talar om att lämna landet och att många också gör det.

I någon utsträckning gäller detta hela Balkan. Men i Sarajevo hade bara en EU-ambassad förra åter utfärdat 25.000 visum för att flytta till och arbeta i det landet.

EU-perspektivet är avgörande för att få landet att röra sig framåt, men har dessvärre tappat i trovärdighet och därmed kraft under senare år. Det var mycket tydligt i våra olika samtal.

Och många tror helt enkelt inte på det alls – och är ty följande inte beredda att acceptera de reformer som krävs för att få landet på fötter.

Kring allt detta kommer vi från ECFR:s sida nu att formulera våra observationer och rekommendationer.

Utvecklingen på Balkan och i Bosnien kräver Europas uppmärksamhet om inte de söndrande krafterna skal ta överhanden igen.

Och det finns förvisso de som är beredda att ge en sådan utveckling en knuff framåt. De farorna måste mötas med tydlig och trovärdig EU-politik.

Det finns en del att göra för att se till att vi verkligen får en sådan.

One Response to Ett mer splittrat Bosnien?

  1. […] Ett mer splittrat Bosnien? Källa: Carl Bildt {$excerpt:n} Ett mer splittrat Bosnien? […]

%d bloggare gillar detta: