Förvirring och osäkerhet i London.

LONDON: En halv dag och en kväll med diskussioner i kvalificerat sällskap har knappast bringat så mycket mer klarhet i den komplicerade brittiska situationen just nu.

Kretsen av rådgivare till Center for European reform är både bred och djup när det gäller förankring, erfarenhet och kompetens. Namnen känns igen.

Men alla famlar i en situation av tilltagande oklarhet.

Ingen ser att den sittande regeringen har en klar väg framåt.

Vissa är övertygade om att det blir en svängning till någon form av ”mjukt Brexit”. Någon med betydande tyngd ser situationen som så osäker att risken för att man bara ramlar ur allt är hög. Andra tror att en period av förvirring kan skapa oväntade nya öppningar.

På en punkt var alla mer eller mindre tydliga. Tecknen på en av avmattning i den brittiska ekonomin blir allt entydigare. På ett år har landet gått från den starkaste till den svagaste tillväxten i G7-kretsen.

Och flera talade om att osäkerheten om Brexit nu börjar på påverka tydligt. Om sex till nio månader kommer det att se betydligt mer besvärligt ut, sades det.

Vilka effekter detta kan få på Brexit-politiken kan man bara spekulera kring.

Men just nu är osäkerheten i den brittiska politiken stor.

En Labour-regering under den trotskistiske Jeremy Corbyn är inte omedelbart förestående men heller långt ifrån en omöjlighet. Och en brytning såväl i det konservativa partiet som i Labour när de riktigt besvärliga besluten närmar sig under det kommande året alls ingen omöjlighet.

Med detta som bakgrund beger jag mig i morgon med en ECFR-grupp till Bosnien.

På eftermiddagen kommer vi till Banka Luka i landets serbiska del. Det är åtskilliga år sedan jag var där senast.

Där träffar vi alla från Milorad Dodik till olika oppositionsföreträdare, och jag vill absolut se den återinvigda Ferihadija-moskén.

På onsdag fortsätter vi så till Sarajevo.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: