Asien i Bryssel.

BRYSSEL: Efter en förmiddag i Stockholm kring olika utmaningar vad gäller cybersäkerhet – och de saknas sannerligen inte – blev det middag här i Bryssel kring relationerna till Asien och det globala säkerhetssystemets utveckling.

Det var det belgiska kungaparet som, i samverkan med amerikanska Asia Society, bjöd in till vackra slottet Laeken med Henry Kissinger som viktigaste gäst. Och därtill olika personer från denna del av världen som på mer eller mindre goda grunder ansågs besitta någon klokskap i dessa frågor.

Henry Kissinger har en kombination av historiskt perspektiv och analytisk skärpa som aöötid imponerar.

Jag träffade och hade möjlighet att lyssna på honom för bara några veckor sedan – vi stötte t o m ihop i undervåningen på Vita Husets West Wing – men det är slående att han alltid har något nytt att säga eller ett nytt perspektiv att tillfoga.

Mycket kom att handla om Kina och dess syn på det internationella systemet, men naturligt nog också om den icke alldeles enkla period som USA nu går igenom.

Och även om optimismen mycket påtagligt har återvänt till Europa och EU är det ju alldeles uppenbart att vår del av världen inte löst ut sina strukturella politiska utmaningar.

Innan det sker kan Europa knappast återvända som global aktör. Det blir Kina och USA och relationen dem emellan som dominerar, och mycket tydligt så i den kissingerska världen med dess grund i klassisk europeiskt maktdiplomati.

En del sedvanliga brytningar om Ryssland och dess utveckling blev det självfallet också. I storstatsperspektivet ter sig de frågorna lite annorlunda än om en utgångspunkt också är de europeiska mindre nationernas rätt och perspektiv.

I morgon bär det så av över – eller snarare under – Engelska Kanalen till Cambridge för möte med RAND Europe.

Och då infinner sig ju här i Bryssel EU:s stats- och regeringschefer för ett toppmöte där säkerhets- och försvarafrågor kommer att vara viktiga, men också det fortsatta arbetet med migrations- och flyktingfrågorna.

Just nu ligger ju trycket hårt på Italien, och det är naturligt att de har förväntningar på att EU i övrigt skall hjälpa till.

Det var de förväntningar vi hade när trycket så tydligt låg på oss och på Tyskland hösten 2015.

2 Responses to Asien i Bryssel.

  1. Instämmer inte i din oreserverade beundran för Kissinger efter hans beryktade cock-up som utrikesminister i Cambodia – läs William Shawcross episka ”Sideshow” så vet ni vad jag menar

  2. Do nor Agree in yr unreserved adolation of Kissinger after his dysmal engineering as foreign Secr of the US war in Cambodia late 60 ties and early seventies where a neutral country was violated by his ”domino approach”
    Read William Shawcross epic ”Sideshow” and you will all understand what I mean

%d bloggare gillar detta: