Till Paris, Bryssel och Cambridge.

STOCKHOLM: Så nalkas då en vecka som kommer att föra oss fram till midsommar och början på den riktiga sommaren.

I alla fall är det så kalendern säger.

I morgon kl 10:00 inleds så i Bryssel de formella förhandlingarna mellan EU27 och Storbritannien om det senare landets utträde, men det sker mot bakgrund av vad som förefaller att vara en tilltagande osäkerhet i London.

Ännu är den formella basen för en fortsättning av regeringen May inte klar, och den mer politiska basen för premiärministern inom det konservativa partiet förefaller snarast att ha eroderat under den senaste veckan.

Vad detta leder till återstår att se, men även om en omsvängning från en hårdare till en mjukare version av Brexit nu är föremål för mycket spekulation, och förefaller att ha ett klart stöd i opinionen, skall man inte underskatta svårigheterna heller i detta.

Det finns en militant EU-fientlig falang inom det konservativa partiet, och denna har ju dessutom kraftig uppbackning av vissa viktiga media.

En omsvängning eller mer betydande justering av kursen är knappast möjlig utan att betydande blod flyter, om än bildligt snarare än bokstavligt.

Nu är dock situationen så osäker att det sannolikt kommer att flyta blod alldeles oavsett vilken linje och vilket agerande man kommer att välja.

Mot slutet av veckan är det så EU-toppmöte i Bryssel.

Åtskilligt står på dagordningen, men det är värt att notera att ingenstans talas det om kris eller konfrontationer.

EU-samarbetet står förvisso inför betydande utmaningar, men det är mycket tydligt att det har kommit på fötter igen, återfått lite av självförtroende och börjat att blicka framåt.

Och det återspeglas ju också i ett ökat opinionsstöd för EU i så gott som hela unionen – inklusive Storbritannien.

Själv styr jag i morgon bitti kursen mot Paris och den stora internationella flyg- och rymdutställning som ju äger rum där vartannat år.

Det är en av världens största industrier som samlas, med betydande möjligheter för den nyfikne att ana såväl teknologiska som kommersiella och politiska trender.

Så jag skall vandra runt och se om jag blir lite klokare av det.

På tisdag kväll är jag dock hemma här för möten under onsdagen – åter cybersäkerhet i fokus – innan det på eftermiddagen bär av till Bryssel för middag med högnivådiskussion där om utmaningar i Asien.

Och därifrån bär det torsdag morgon av till Cambridge i Storbritannien för möte i angenäm miljö med RAND Europe och diskussion av dess olika projekt för olika nationella och europriska institutioner just nu.

Sedan blir det faktiskt midsommar.

One Response to Till Paris, Bryssel och Cambridge.

  1. slaszlos skriver:

    Glad Midsommar och tack att Du delar med oss dina välbyggda informationer om världens puls !

%d bloggare gillar detta: