Gratulerar 17 mai!

STOCKHOLM: I dag är det högeligen passande att gratulera Norge på dess synnerligen traditionella dag.

Det handlar ju om att komma ihåg den s k riksförsamlingen på Eidsvoll som 1814 enades om en författning för Norge.

Landet hade ju tidigare under åtskilliga sekler styrts från Köpenhamn, men i Napoleon-krigens omvälvningar stöptes även Norden om, och Norge kom att hamna i union med Sverige.

Men den författning man kommit överens om i Eidsvoll kom ändå att gälla under den närmare sekellånga tid som unionen – i grunden bara gemensam kung, med gradvis reducerat inflytande för denne – gällde fram till den fredliga separationen 1905.

I allt väsentligt har relationerna mellan våra bägge länder sedan dess utvecklats väl. Norge kom att ockuperas av Hitler 1940, och det säger sig självt att den situationen bjöd på åtskilliga utmaningar.

Och efter Hitlers och hans rikes sammanbrottet var det Norge som med stor bestämdhet sökte säkerhet i alliansen över Atlanten. Den erlanderska drömmen om en neutral nordisk försvarsunion var oförenlig med detta, och i historiens ljus måste vi nog säga att det var bäst att det blev som det blev.

Två gånger – såväl 1972 som 1994 – sade folkomröstningar nej till Norges fulla medverkan i den europeiska integrationen. Speciellt tragiskt från svensk och nordisk utgångspunkt var självfallet resultatet 1994, eftersom det påtagligt minskade möjligheterna till en stark nordeuropeisk pelare inom EU.

Men med fokus på den olja som man början producera på Ekofisk-fältet 1971 var det kanske inte onaturligt att Norge tyckte man klarade sig själv. Och till detta skall läggas den betydelse som säkerhetsrelationen med främst USA inom ramen för Nato har för Norge.

Nu är det som det är, och med respekt för våra olikheter har under senare år försök gjorts att ge både det bilaterala och det bredare nordiska samarbetet också inom säkerhetspolitiken ny dynamik. Under min tid som utrikesminister inleddes den s k Stoltenberg-processen.

Men att det finns mer att göra borde vara uppenbart för var och en.

De senaste åren har väl inneburit lite av en platå i ansträngningarna på det säkerhetspolitiska området, med svensk fokus på dels relationerna med Finland och dels de med USA. Viktiga var och en för sig, men också relationen med Norge behövs för den helhet utan vilken de övriga ansträngningarna riskerar att bli lite haltande.

På det ekonomiska området är ju Norge faktiskt den enstaka största marknaden för svensk export. Man är ju med i EU:s inre marknad genom det s k EEA-avtalet tillsammans med Island och Liechtenstein, men inte i dess tullunion.

Och med sin oljefond har ju landet resurser och möjligheter långt bortom den fossila era som väl förr eller senare – snarare senare, skulle jag tro – börjar att närma sig sitt slut.

Havsresurserna i övrigt – inte minst vad gäller livsmedel – är också en stor resurs för framtiden som inte skall underskattas.

Så det finns all anledning att gratulera Norge – och att se på allt det som vi kan göra tillsammans under kommande år!

3 Responses to Gratulerar 17 mai!

 1. Min bildade norska släkt o jag är överens om att unionen skulle bestått, att det du kallar det Erlandiska initiativet till nordisk integration på alla områden , vars varma anhängare Marcus Wallenberg var , hade gynnat vårt geografiska , säkerhets politiska o ekonomiska läge inom Europa

  Ett praktiskt ex : norska råvaror , finsk design , svensk prod o dansk försäljningsteknik hade varit en kraftfull balans mot det tyska efterkrigsundret

 2. Min kommentar bör undertecknas

  Anders Widén

  Vilket glömdes bort – vänligen lägg till om det publiceras

 3. Jojo p skriver:

  Tack Calle.
  Din omvärldskommentarer är guld värda.

%d bloggare gillar detta: