Hos hundraårigen.

HELSINGFORS: Efter imponerande ombyggnad kommer det svensk-finska centret på Hanaholmen – i skärgårdsmiljö nära stadscentrum – i Helsingfors att återinvigas av de nordiska statscheferna den 1 juni.

Det blir alldeles säkert fint på många sätt.

Men i går var det faktiskt start av verksamheten här efter år av ombyggnad när f d utrikesministern Erkki Tuomioja och jag samtalade om utmaningar förr och i framtiden.

Och både Erkki och jag – från olika politiska utgångspunkter – har ju varit med i ett antal decennier, och är fortsatt förenade i en övertygelse om betydelsen av den nordiska dimensionen av det mesta vi har för oss.

Det satte också sin prägel på vår diskussion.

Vart vi än vände oss i världen kom vi tillbaka till behovet av ett starkare både nordiskt-baltiskt och europeiskt samarbete.

Finland och Sverige tog ju tillsammans det historiska steget in i EU 1995, men vår politik sedan dess har väl inte alltid varit helt parallell.

Dåvarande statsministern Paavo Lipponen tog Finland rakt in i euron, medan dåvarande statsministern Göran Persson ju hela tiden sådde tvivel kring tanken, och sedan misslyckades vi i folkomröstningen 2003.

Om det var bra eller dåligt råder det som bekant delade meningar om.

Jag tillhör dem som i grunden tror att det för djupt integrerade ekonomier är en betydande fördel att också ha en gemensam valuta, och att detta tydligt gäller våra nordeuropeiska ekonomier.

Och att den finska ekonomin under de senaste åren haft mer besvärliga tider än vår svenska har i allt väsentligt andra grunder.

I Finland har säkerhetspolitiken alltid tagits på större allvar än i Sverige. Historien har lämnat sina klara lärdomar i det avseendet.

Men också det finska försvaret kämpar med kostnader och behov av modernisering. Fyra nya avancerade fartyg till flottan skall nu införskaffas, och därtill så småningom ett helt nytt stridsflygplansystem.

Detta år är dock först och främst det stora år när Finland firar 100 år av sin självständighet.

Och det säger sig självt att detta är av stor betydelse också för oss i Sverige.

Det blir stort firande i Kungsan i Stockholm i augusti – även jag kommer självfallet att vara där – men här kulminerar firandet vid självständighetsdagen i december.

Till den är inga utländska gäster alls inbjudna. Och skälet till det är att man inte vill ha någon gäst från det stora grannlandet i öster.

Den nordiska uppvaktningen sker då i stället i samband med den mer officiella invigningen av Hanaholmen 1 juni.

Självständigheten är en inte okomplicerad historia som ju bottnar i den inte okomplicerade historien om det ryska tsaristiska väldets sammanbrott, den bolsjevistiska revolutionen och det följande inbördeskriget.

Det var i denna historiska omvälvning som också Finland lyckades etablera sin statliga självständighet.

Sedan separationen från Sverige 1809 hade man ju varit ett storfurstendöme i det ryska imperiet, och med undantag av de sista decennierna hade den situationen inte varit alltför dålig.

Men även de som tidigare måhända hade sett Finlands framtid främst i detta större imperium såg nödvändigheten av frigörelsen från bolsjevismens kaos och kommunismens förtryck.

Och så blev det, dock inte utan frihets- och inbördeskrig, denna utveckling. Till historiskt gagn för oss alla.

Men nu lämnar jag staden vid Finska viken. Om lite mer än en vecka är jag tillbaka på dess andra strand.

Först blir det några timmar vid Mälaren, och sedan kvällen nere vid Öresund med blicken mot Danmark.

One Response to Hos hundraårigen.

  1. pointcircle skriver:

    En varm tack Carl Bildt,

    för Dina lysande exempel i Hanaholmen avseende mänsklighetens positiva möjligheter att klara sig i världens utveckling även i framtiden, trots många om och men! Det var ett välkommet besök att se och lyssna hur annorlunda man kan se på våra utvecklingsmöjligheter. Jag anser att Finland och Sverige bör använda i möjligaste mån sina chanser att utveckla samarbetet mellan våra nationer och ha mer samarbete i personlig nivå och mindre av detsamma på pappersnivå.

    Jag tillönskar Dig en framgångsrik fortsättning!

    Mvh Jouni Pulli

%d bloggare gillar detta: