Och nu iväg över Atlanten igen.

STOCKHOLM: Här är det fortfarande lastbilsattacken i fredags eftermiddag som dominerar, och så kommer det med säkerhet att förbli en tid.

Sakta får vi reda på mer och mer om den möjliga bakgrunden, men det kommer att ta sin tid innan bilden blir tillräckligt klar för att det skall vara möjligt att börja att dra mer bestämda slutsatser.

Och kanske har vi det laget medias och samhällets intresse förskjutits till någonting annat.

Söndagen innebar också en promenad ner till Drottninggatan. Blommor i det ena gathörnet efter det andra. Och många som kom med en blomma eller två att lägga till de ständigt växande högarna.

Veckan som kommer börjar för min del med att i morgon flyga till Washington för ett antal dagar där i lite olika ärenden innan jag till påsk dyker ner i Italien.

Min huvudanledning för att åter resa till Washington är styrelsemöte i RAND Corporation från onsdag kväll och framåt. Och vi har en tämligen diger agenda. Det händer ju en del saker i den amerikanska politiken.

Men innan dess blir det två dagar av andra möten och samtal med början med middag måndag kväll.

Det är bara att hoppas att köerna vid immigrationen inte är alltför långa.

Ser jag på media på andra sidan Atlanten är det nu Syrien, det amerikanska tillslaget och relationerna till Ryssland som dominerar.

Utrikesminister Tillperson planeras ju besöka Moskva i veckan. Mötet med president Putin har i alla fall preliminärt strukits från hans agenda.

I fredags lyssnade jag på diskussionen i FN:s säkerhetsråd om den amerikanska attacken, och det saknade förvisso inte intresse.

Det ryska anförandet var synnerligen fränt i sin kritik. Det talades om aggression, uppenbart brott mot folkrätten och att USA faktiskt gynnade terrorismen i Syrien. Tonläget kunde knappast ha varit så mycket högre.

Andra valde att i sina inlägg helt gå förbi frågan.

Att Kina inte nämnde den amerikanska attacken med ett enda ord var värt att notera, men samma gällde också Egypten och Kazakhstan.

Den ryska kritiken fick tydligast stöd av Bolivia.

Från EU-håll var det fullt stöd från Storbritannien och Frankrike, förståelse från Italien och en lätt frågande inställning från Sverige.

Särskilt samlat var EU knappast. Och det är alltid illa.

Den amerikanska relevanta debatten handlar nu om vad som blir nästa steg – finns det en strategi för Syrien? – och den debatten kommer jag med all säkerhet att få höra åtskilligt mer om under de närmaste dagarna.

Mitt i allt detta hade så Donald Trump sitt viktiga toppmöte med Kinas Xi Jinping.

Rent socialt förefaller detta att ha utfallit väl, vilket inte alldeles saknar betydelse.

De viktiga tvistefrågorna om handel har man skjutit till senare, och om hur diskussionerna om Nordkorea utföll vet vi så gott som ingenting alls.

Man satte i alla fall upp nya högnivåmekanismer för dialog mellan Washington och Peking såväl om dessa som om andra frågor.

Så det kommer att finnas åtskilligt att tala om under de närmaste dagarna på andra sidan av Atlanten.

2 Responses to Och nu iväg över Atlanten igen.

 1. 2017-04-02, Ju 2017/0361 Non Grata Stare decisis

  I föregivet syfte att bekämpa terrorismen införde Frankrike sommaren 1986 visumtvång för Svenska medborgares resor till landet. Detta var 25 år sedan och Jag arbetade på Franska ambassaden detta år med visum handläggning. Man hade på ambassaden en bok sk ”Le livre rouge” där alla som skulle förvägras inresa fanns förtecknade.

  Enär Shengen infördes sattes den franska och mången annat utrikesdepartements ”Röda bok ur spel”.

  I dagsläget konstateras 21 personrån och överfall på ÖSTERMALM under de senaste 2 månaderna. Om detta skrives ej
  i media, sannolikt för att brottsligheten politiserats och media informellt ålagts tystnad.
  Det åligger mig härmed att påpeka att hindrande av varningar till allmänheten utgör medhjälp, då förövarnas gärning därigenom underlättas.

  Justitie politikens syfte är värnandet av medborgarna och staten, vill Jag erinra. Ett uppdrag vars uppfyllnad ställs som vilkor för att vara lämpad regeringsställning.

  Förslag:
  Mot bakgrund av att Erdogan släppt 38 000 fångar ur sina fängelser för att göra plats för kuppsympatisörer, direkt uppmanat till EU Imigration, samt att denne som statsöverhuvud yttrat att Européer inte längre kommer att kunna gå säkra på gatorna och att personer från just detta land vid dags dato utgör den enda ökande migrantgruppen till Sverige, och vidare då det ej heller kan uteslutas att kriminella nätverk kan agera på uppdrag av främmande makt, hemställes:

  – Begär ut i görlig mån aktuella fängelseregisterutdrag och brottsregister över främande medborgare från samtliga till svensk eller till EU Imigration bidragande stater, som vilkor för att emottagande från dessa ska kunna komma ifråga.
  – Upprätta hos SIV en av UD övervakad matchningsdatabas. En elektronisk ”röd bok” om man så vill, över internationellt, rättsligt dokumenterade non-grata individer.

  På så vis slipper Sverige att fortsatt subventionera andra länders kriminalvård i den utsträckning som främande stater dumpar sina kriminella i migrantströmmarna till Europa. Det föreligger inga hinder för verkställandet av förslaget då prejudikat föreligger.

  Med utmärkt högaktning Christer Svensson tidigare medarbetare vid SB inom RK

  OSA med ett ärende nummer i diariet

 2. Johan Ekroth skriver:

  Hej Carl! En sak som jag inte tycker du har pratat så mycket offentligt om är din uppväxt. Så det vore intressant om du kunde göra en avstickare från utrikespolitiken på bloggen någon gång och berätta om din uppväxt och hur den har präglat dig politiskt.
  Det vore t.ex. väldigt intressant att veta varför du engagerade dig politiskt och varför just moderaterna/högerpartiet.
  Mvh Johan 19 år som då och då läser bloggen

%d bloggare gillar detta: