Inåt- och bakåtvänt hos Trump i natt.

HAUTE-SAVOIE: Så här på förmiddagen – mitt i snöfallet – har jag inte kunnat motstå frestelsen att läsa president Trumps programanförande inför den amerikanska kongressen.

Och i eftermiddag blir det till att ta del av presentationen i Bryssel av Europskommissionens vitbok om unionens utveckling.

Men nu först Donald Trump.

Det var ett i en mening mycket klassiskt amerikanskt presidentanförande. Hög retorik, svävande formuleringar, gränslös optimism. Det var tydligt att han skaffat sig en bättre talskrivare än den som högg ihop hans installationstal.

Han talade dessutom – annars brukar det ju vara ett pågående rytande när han är i talarstolen. Han försökte, och lyckades också, vara mer ”presidentiell”.

Men i sak var det samma politik som presenterades. Defensiv och inåtvänd. Rädd för världen. Baklänges in i framtiden.

Deb formulering som slog mig mest var när han sade att ”döende industrier kommer att komma tillbaka med kraft”.

Men historiens lärdom är ju tydlig: döende industrier bör dö för att de nya skall kunna växa fram och ge kraft åt ekonomin och samhället i dess helhet.

Om industrier på nedgång skall skyddas genom protektionism, subventioner och regleringar kommer kostnaden för samhället i dess helhet att bli hög.

Och förr eller senare kommer det hela i alla fall att misslyckas.

En gång hade Malmö en imponerande varvsindustri, och när den internationella konkurrensen slog till lades miljard efter miljard på stt bevara varvet.

Till slut gick det inte, och varvet lades ner. Sedan några år tillbaka finns inte längre den en gång så imponerande traverskranen.

Men på det område som en gång var varvets sysselsätts i dag fler människor än då i nya företag och nya verksamheter. Utan subventioner – och bidrar till samhällsekonomin.

Och exemplet kunde mångfaldigas.

Timmerhuggare och flottare var förr viktiga i Norrland. I dag finns de inte längre, men vem sörjer över det? Skogen och dess råvaror är fortfarande en av vårt lands viktigaste tillgångar.

För president Trump handlar det ofta om att bevara den förvisso döende kolindustrin i USA. Varför just arbete i kolgruvor skall ses som framtidens melodi är för mig något förbryllande.

Men än viktigare är att notera att det i dag sysselsätts fler i företag med solenergi i USA än vad det gör i dessa gamla kolgruvor.

Men om det nya talar Trump sällan. Mest om det gamla.

För president Obama var det nyföretagandet i Silicon Valley som var i fokus. För president Trump verkar det vara kolgruvorna i West Virginia.

Jämförelsen är lite hårddragen, det medges, men ändå i huvudsak korrekt.

Av utrikespolitik fanns inte så mycket i detta anförande. Och i grunden är ju Donald Trump en person med ett inrikes fokus. Världenbär mest ett problem och ett hot.

Försvarsbudgeten skall stärkas, även om de belopp som nämns inte är markant högre än vad vi sett vid tidigare tillfällen. Delar av detta behövs sannolikt.

Och Nato fick ett positivt omnämnande.

Illa är, även om detta inte sades i talet, om diplomatin skall skäras ner radikalt. Det är faktiskt illa inte bara för USA, utan också för global stabilitet.

Amerikansk diplomati kan stundtals vara lite simplistisk och burdus – det är en typisk europeisk ståndpunkt – men om den försvinner helt blir världen en än mindre stabil och än mer osäker plats.

Vi får hoppas att så inte sker.

Ser vi tilllbaka har amerikanska presidenter ofta tagit på sig någon typ av global ledartröja.

Men president Trump abdikerar explicit från sådana ambitioner. Jag representerar inte världen, säger han, utan jag representerar USA. Självfallet korrekt, men med ett tydligt budskap.

Dock noterar han att en värld med färre konflikter är bättre för USA än motsatsen. Alltid något, men man noterar att perspektivet på världen är långt mer inskränkt än vad vi är vana vid.

För oss blir Europa sannerligen inte mindre viktigt i denna nya globala situation.

Och jag återkommer till den vitbok som kommer att presenteras i eftermiddag.

Nu är det snön och backarna som gäller några timmar framåt.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: