Cyberförsvar och annat i London.

LONDON: Åter ett besök i den brittisk huvudstaden – så var det förra veckan och så kommer det att bli också nästa vecka.

Tillfälligheternas spel, men samtidigt inte ointressant i dessa tider.

Huvudärendet var halvdagsmöte i går med RAND Europe.

Verksamheten ligger huvudsakligen i Cambridge, men också i Bryssel, men London är viktigt för kontakter med olika intressenter.

Verksamheten är mångfasetterad.

Nya metoder för att förbättra mental hälsa i Storbritannien. Legala förutsättningar för autonoma bilar i olika länder. Cyberförsvarsstrategi för Nato. Strategier mot multiresistenta bakterier. Säkerhetskonsekvenser av Storbritanniens EU-utträde.

Och åtskilligt mer därtill.

I dag fortsatte jag med besök på den nya cyberförsvarsorganisation som Storbritannien sätter upp, samtal inte minst kring premiärminister May’s besök i Vita Huset och därtill lite koordinering med European Council on Foreign Relations.

Att organisera cyberförsvar är långt ifrån enkelt, och olika länder stapplar sig fram med mer eller mindre improviserade och mer eller mindre väl fungerande strukturer.

Sverige är förvisso inget undantag i denna del.

Men britterna har nog kommit längst – i alla fall av de länder som jag haft möjlighet att se på. Och efter erfarenheter under de senaste åren organiserar man nu om och sätter upp ett centrum i centrala London som förenar den brittiska statens och det bredare brittiska samhällets både skydd och kompetens.

Det är, enligt min mening, den väg man måste gå, även om det inkluderar åtskilliga inte alldeles enkla avvägningar.

I London ses detta också som ett sätt att värna den brittiska ekonomins konkurrenskraft. Man vill vara en säker plats i en digital tid med snabbt växande både möjligheter och hot.

Bank of England spelar en viktig roll. Finansministern är den som leder den speciella regeringskommittén för cyberfrågor. Men operativt är det självklart att olika underrättelse- och säkerhetsorgan är viktiga.

Frågor som dessa är också höggradigt aktuella på andra sidan Atlanten. Trots att en speciell presidentkommission om cybersäkerhet lade fram en omfattande rapport i december beställer nu Vita Huset en ny genomlysning av den samlare amerikanska strategin i dessa frågor.

Viktigt – och viktigt att det inte leder fel.

Den brittiska premiärministern May levererade viktiga budskap under sitt besök i Vita Huset, och i telefonsamtal har Angela Merkel och Francois Hollande gjort samma sak.

Vilka avtryck detta sänder återstår att se.

Tydligt är att Vita Huset hoppas på någon form av uppgörelse med Ryssland om att bekämpa Daesh. Och offentligt har man sagt att det kan leda till att man lättar på sanktionerna.

Men det är självfallet feltänkt.

Sanktionerna handlar om Ukraina – och i Donbas har vi de senaste dygnen sett de allvarligaste striderna sedan februari 2015. Fjärran är den fulla respekt för Minsk-avtalet som satts som villkor för att häva dessa sanktioner.

Och samarbete mot Daesh strävar Ryssland aktivt efter. Att sedan det för dem i hög grad är liktydigt med att stödja regimen Assad är nog någonting som Trump-administrationen inte har några avgörande svårigheter med.

Men politiken vad gäller Syrien har knappast utkristalliserats.

När president Trump vagt talar om att inrätta s k skyddade zoner i såväl Syrien som Yemen är det inte alldeles uppenbart vad han menar med det.

Vad som allt tydligare kommer ut ur Vita Huset är en allt mer merkantilistisk handelspolitik.

Amerikanska underskott i handel skall bekämpas med olika typer av mer eller mindre protektionistiska åtgärder, produktionskedjor över gränser skall bekämpas och multilaterala handelsavtal, oavsett om det är med Stilla Havs-länder som TPP eller EU som TTIP, vill man inte ha alls.

Det är en tämligen primitiv och utpräglat bakåtsträvande politik. Därtill är den, i sin förlängning, faktiskt farlig.

För EU representerar detta en utmaning. Och viktigare än på länge är ju att EU står samman i sin syn och i sitt agerande. Om enskilda länder skall föras till rakning i Vita Huset kommer resultatet ofrånkomligen att bli ett elände för alla.

I den brittiska debatten hoppas många på ett frihandelsavtal med USA. Men det blir förmodligen inte fullt så enkelt.

Även britterna har ett överskott i sin handel med USA, och när jordbruksprodukter och livsmedelsstandard kommer in i bilden blir det nog inte så enkelt att stå alldeles ensam.

Men nu bär det hem till Stockholm.

Där har Angela Merkel varit på besök, vilket självfallet var bra.

I morgon fortsätter hon på ett nog något både viktigare och besvärligare besök i Turkiet, och därefter åker hon till Valetta på Malta för mötet med EU27-ledarna för diskussion om olika framtidsfrågor.

Vi får se vad som kommer ut ur diskussionerna där.

Flyktingvågen från Syrien via Turkiet har avstannat. Men migrationsströmmen från Afrika över centrala Medelhavet fortsätter.

Säkert blir det ett av de viktigare ämnena i diskussionerna i Valetta.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: