Först Norden och reformationen och sedan Italien.

TABIANO CASTELLO: Så blir det lite av skollovsvecka här nere i norra Italien, och det kan det förvisso finnas också andra skäl till.

Men först var jag i går i Köpenhamn och talade när Det Udenrigspolitiske Selskap där i ståtliga Börsen med viss pompa firade sitt 70-årsjubileum.

Och det gav också anledning att gratulera f d utrikesministern Uffe Elleman Jensen som fyller 75 år i dag.

Han är tveklöst sitt lands mest kända utrikespolitiska profil, och en av de allra mest framträdande nordiska utrikesministrarna under det senaste halva seklet eller så.

Men förutom att hålla tal och hylla också Uffe var det en bra möjlighet att träffa också andra vänner i olika delar av landets politik.

Det står och väger om minoritetsregeringen Lökke kommer att överleva de närmaste veckorna eller ej.

Den ambitiösa 2025-reformplaner för Danmarks ekonomi har kört fast i de komplicerade förhandlingarna i folketinget, och nu läggs den t v åt sidan för försök att få igenom mer omedelbart nödvändiga inslag.

Om detta lyckas eller inte återser att se.

Om inte annat stundar snabbt nyval. Ingenting alldeles ovanligt i vårt södra grannland.

När jag lämnade Köpenhamn i dag på morgonen inleddes samtidigt Nordiska Rådets session där med parlamentariker, regeringar och annat i salig men stundtals konstruktiv blandning.

Genom åren är det rätt många av dessa övningar jag övervarit, och kontakten med kollegor längs och över partigränser i olika nordiska länder tyckte jag alltid hade ett mycket stort värde.

Vi är grannländer med mycket gemensamt, och borde kunna också göra mer gemensamt.

De omdiskuterade ID-kontrollerna mellan Kastrup och Malmö förblir en styggelse, och enligt min mening borde det finnas lösningar som borde göra det möjlig att nu avveckla dem.

Vi får se vad som händer.

Viktigare än allt detta var dock självfallet den gemensamma högtid som den katolska kyrkan och den lutheranska världsfederationen ordnade i domkyrkan i Lund i går.

När den unge Martin Luther hösten 1517 spikade upp sina 95 teser på kyrkodörren i Wittenberg inleddes ett viktigt och omtumlande skede i den europeiska historien, och med dess följder och konsekvenser lever vi fortfarande.

Att högtidlighålla att det gått 500 år sedan dess är en komplicerad sak, och högtiden i Lund var inledningen till detta år. Att göra det i reformationens hjärta Tyskland hade sannolikt inte varit möjligt, och det var väl därför som Lund blev platsen.

Fullständig försoning var det förvisso inte om man noga läser den omsorgsfullt framförhandlade text som undertecknades i Lund, men dock ett mycket viktigt steg, som måhända inte hade varit möjligt utan just denne påve.

Det sägs nu att det som förenar är viktigare än det som skiljer, vilket väl kan ses som ett resultat av ett halvt sekel av eukumenisk dialog.

Men motsättningar finns kvar: det talas om ”kyrkliga gemenskaper” i stället för om olika kyrkor, och skälet till det är ju att den katolska kyrkan bara anser att det finns en kyrka i detta ords egentliga betydelse.

Här i Italien var även detta en stor sak, men här är det dock annat som dominerar den politiska dagordningen.

Ca 160.000 flyktingar har hitintills i år kommit över centrala Medelhavet till Italien, och det säger sig självt att det frestar på.

Den ström av flyende via Turkiet och Balkan som förra året kom till Sverige har ju genom olika insatser i stort sett stoppats, men här är situationen en helt annan.

Till bilden skall nu läggas de tre kraftiga jordbävningarna i centrala Italien med allt vad dessa innebär.

Det handlar om kring 50.000 människor som plötsligt står utan hus och hem, och det handlar om behov av återuppbyggnad som kommer att bli mycket kostsamt. Till detta skall läggas ovärderliga kulturskatter – det talas om ”Italiens medeltida hjärta” som nu allvarligt
skadats.

Mitt i allt detta skall så regeringen Renzi försöka få stöd för sin författningsreform i en folkomröstning i början av december. Och vi vet hur det brukar gå med folkomröstningar i dessa tider.

Bekymmersamt, och självfallet av betydelse också för den bredare europeiska utvecklingen.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: