Nu i Warszawa – och i morgon till Riga.

WARSZAWA: I går damp jag ner här i den polska huvudstaden för att delta i diskussionerna på årliga Warsaw Security Forum.

Men jag hade också möjlighet att vara med när det undertecknades ett samarbetsavtal mellan svenska Saab och den polska statliga försvarsmaterielkoncenen PDZ, främst inriktat på undervattensområdet.

Det var 2011 som Polens dåvarande utrikesminister Radek Sikorski och jag tog fram överenskommelsen om ett strategiskt partnerskap mellan våra bägge länder.

I dag är åtskilligt annorlunda, med olika politiska utvecklingar i våra bägge länder, men samarbete som detta skall sträcka sig över långt längre tidsperioder, och därför är det tillfredställande att se att det fortfarande rör sig framåt, om än det politiska samarbetet är långt mindre nära nu än vad det var då.

Temana på diskussionerna här är varierande.

Själv deltog jag i en tämligen livaktig panel i dag på förmiddagen om EU:s utveckling med bl a Alexander Stubb från Finland.

Och i kväll skall jag hålla tal på den galamiddag här där Estlands f d president Toomas Ilves skall tilldelas en utmärkelse som tidigare bl a Radek Sikorski och jag fått.

Ämnena i övrigt i diskussionerna fladdrar förbi.

Robotförsvar i Europa. Samarbete med Iran. Humanitära katastrofen i Syrien. Oklarheten kring Rysslands utveckling. Nato efter sommarens toppmöte i Warszawa. Sönderfallande och söndrade stater.

Men valrörelsen i USA har vi än så länge lyckats att hålla oss borta från.

I morgon eftermiddag fortsätter jag härifrån till Riga, där en årlig motsvarande samling äger rum, och där jag också ombetts att ge de bidrag jag kan till den internationella dialogen.

Säkerhet i Östersjö-området är självklart en viktig fråga här, och kommer att fortsätta att vara der under diskussionerna i Riga. Och alldeles klart är att detta kräver ett närmare smarbete mellan berörda EU- och Nato-länder i regionen.

Nato-länderna stationerar nu roterande bataljoner i de tre baltiska staterna och Polen, vilket jag tror är stabiliserade utan att vara provocerande.men jag tror att det kommer att krävas mer också av maritimt samarbete, och här är alldeles uppenbart Polen och Sverige två nationer som borde ha mycket att tala om.

Och kring detta fortsätter samtalen nu här i Warszawa och, för min del, i Riga under helgen.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: